2021.gada 23. septembris

Vanda, Veneranda, Venija

Jēkabpils Radio1 Preiļu novada ziņas 2021.gada 12.maijā

Jēkabpils Radio1 Preiļu novada ziņas 2021.gada 12.maijā

Radio1 Preiļu novada ziņas pulksten 11.00 un 16.00

Preiļu pirmsskolas izglītības iestāde “Pasaciņa” aicina vecākus, kuru bērniem septembrī nepieciešama vieta Preiļu pirmskolas izglītības iestādē “Pasaciņa”, vērsties izglītības iestādē Celtnieku ielā 10A, lai pieteiktu bērnus mācībām. Nepieciešamie dokumenti – vecāka (aizbildņa) personas apliecinošs dokuments un bērna dzimšanas apliecība. Neskaidrību gadījumā zvanīt pa tālruni – 26003650. Atgādina, ka bērniem no 5 gadu vecuma mācības ir obligātas. 

Preiļu novada Labklājības pārvalde sākusi sniegt jaunu pakalpojumu – grupu dzīvokļi. Preiļu novada domē apstiprināts Grupu dzīvokļu klientu līdzmaksājums par dzīvojamās telpas, virtuves un koplietošanas telpu ekspluatāciju (atbilstoši izmantojamajai daļai). Jaunā struktūrvienība - grupu dzīvokļi - sniegs pakalpojumus pilngadīgām personām ar I vai II grupas invaliditāti ar garīga rakstura traucējumiem, kuriem ir objektīvas grūtības dzīvot pastāvīgi, bet nav nepieciešama atrašanās ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā.

Līdz 31.maijam norisinās nolietotās elektrotehnikas akcija. Visi, kuri akcijas laikā uz Atkritumu šķirošanas laukumu Preiļos, Rīgas ielā 4, nogādās savu nokalpojušo tehniku, piedalīsies izlozē par noderīgām balvām, tostarp jaunu televizoru. Atkritumu šķirošanas laukuma darba laiks darbdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 17.00. Vairāk informācijas, zvanot Atkritumu apsaimniekošanas daļas vadītājai Vinetai Igolniecei pa tālr. nr. 29420721.

SIA “Preiļu slimnīca” aicina darbā sabiedrisko attiecību speciālistu uz nenoteiktu laiku (pilna slodze). Dzīves gājumu (CV) un motivācijas vēstuli aicinām iesūtīt līdz 2021. gada 27. maija pulksten 12 uz e-pastu: lietvede@preiluslimnica.lv

Turpinām ziņas

Jau no 1. jūlija Preiļu novadā apvienosies Preiļu, Riebiņu, Vārkavas novadu un Aglonas pagasta teritorijas. Lai uzzinātu viedokli par jaunveidojamā Preiļu novada priekšrocībām, izaicinājumiem un izaugsmes redzējumu, iedzīvotāji tiek aicināti līdz 31. maijam piedalīties aptaujā un atbildēt uz anketas  jautājumiem pašvaldības mājas lapā www.preili.lvAptaujas anketas pieejamas arī papīra formātā novadu domēs, pagastu pārvaldēs un bibliotēkās.
Neraugoties uz Covid pandēmijas ierobežojumiem, Preiļu Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi un pedagogi veiksmīgi izmanto iespēju piedalīties dažādos konkursos attālināti. Šoreiz tas ir Starptautiskais pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu izpildītāju konkurss BEL SUONO Kazaņā, ko organizē Starptautiskais mākslas centrs “Veiksmes atslēga”. Izvērtējot jauno mūziķu iesūtītos ierakstus, laureātu diplomus  savās apakšgrupās saņēmuši  vairāki Preiļu Mūzikas un mākslas skolas Pūšaminstrumentu spēles audzēkņi. Konkursā piedalījās dalībnieki no 8 valstīm. 

Biedrība “Ģimeņu atbalsta centrs “Puķuzirnis”” informē, ka Eiropas pakas trūcīgām un maznodrošinātām personām Preiļu novadā varēs saņemt 17., 18. un 19. maijā no plkst. 9.00 līdz plkst. 17.00 Daugavpils ielā 2A, Preiļos. 

15. maijā Raiņa muzejs “Jasmuiža” aicina uz Muzeju nakts pasākumu “TVER MIRKLI JASMUIŽĀ!” Sākot no pulksten 19 “Jasmuiža” piedāvās interesentiem ne tikai klausīties tiešsaistes sarunās par Raini un robežām, bet arī aplūkot fotoizstādi un piedalīties fotokonkursā “Jasmuižas” brīvdabas teritorijā. Savukārt līdz 31. oktobrim muzeja brīvdabas teritorijā būs apskatāma foto izstāde “Raiņa dzejolis fotogrāfijā”. Tā tapusi projekta „Rainis un fotogrāfija” ietvaros. Vairāk informācijas – zvanot muzeja vadītājai Solvitai Kleinertei, tālrunis 29487589, vai rakstot uz e-pastu: jasmuiza@memorialiemuzeji.lv 

Iedzīvotāji tiek aicināti uz  bezmaksas  jogas nodarbībām 13. maijā no pulksten 18:30 līdz 19:40. Norises vieta - zoom platformā, pieslēgšanās no plkst. 18:20. Nodarbības vada sporta speciāliste, fitnesa un jogas pasniedzēja Lilita Kivleniece. Pasākums tiek īstenots  Eiropas Sociālā fonda projekta “Pasākumi Preiļu novada vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību  profilaksei” ietvaros. 

Un vēl

Kārsavas ielas 4 skatlogos  līdz 26. maijam ir skatāma radošo darbu izstāde “Pavasaris ienāk Preiļos!” No 26. aprīļa līdz 2. maijam iedzīvotāji tika aicināti nobalsot par to darbu, kurš iepaticies visvairāk. Interese un aktivitāte bija liela, kopumā no skatītājiem tika saņemtas 412 balsis. Jauniešu centrs “ČETRI” aicina pirmo piecu vietu ieguvējus, simpātiju balvas ieguvējus un visus pārējos, kuru darbi atrodas izstādē, līdz 14. maijam saņemt diplomus un balvas.

Atstājiet komentāru