2021.gada 17. septembris

Vaira, Vairis, Vera

Jēkabpils Radio1 Jēkabpils novada ziņas 2021.gada 13.maijā

Jēkabpils Radio1 Jēkabpils novada ziņas 2021.gada 13.maijā

Radio1 Jēkabpils novada ziņas pulksten 11.00 un 16.00

Jēkabpils novada pašvaldības dome apstiprināja investīciju projektu iesniegšanu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā valsts budžeta aizdevuma saņemšanai Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai: Autoceļa Āres-Vāgāni atjaunošana Leimaņu pagastā, autoceļu Kalnbirzes-Gobas, Bullīši un Atvari-Ūdenāni atjaunošana Kalna pagastā, autoceļa Zasa-Mūrieši atjaunošana un Lauku ielas atjaunošana Zasas pagastā, kā arī Aldaunes ielas atjaunošana Brodos, Ābeļu pagastā.

Plānotajiem būvdarbiem ir veikta iepirkuma procedūra: ceļa Āres-Vāgāni Leimaņu pagastā atjaunošanas būvdarbu izmaksas ir 64 tūkstoši 717 eiro bez PVN 21 %. Pievienotās vērtības nodoklis 13 tūkstoši 590 eiro. Līdz ar to kopējās investīciju projekta būvdarbu izmaksas sastāda 78 tūkstoši 308 eiro. Ceļu Kalnbirzes-GobasBullīši un ceļa Atvari-Ūdenāni Vidsalā, Kalna pagastā atjaunošanas būvdarbu izmaksas ir 89 437,95 EUR bez PVN 21 %. Pievienotās vērtības nodoklis 18 tūkstoši 781 eiro. Līdz ar to kopējās investīciju projekta būvdarbu izmaksas sastāda 108 tūkstoši 219 eiro. 

Ceļa Zasa-Mūrieši un Lauku ielas atjaunošanas Zasā būvdarbu izmaksas ir 89 tūkstoši  346 eiro bez PVN 21 %. Pievienotās vērtības nodoklis 18 tūkstoši 762 eiro. Līdz ar to kopējās investīciju projekta būvdarbu izmaksas sastāda 108 tūkstoši 109 eiro. Aldaunes ielas atjaunošanas Ābeļu pagasta Brodu ciemā būvdarbu izmaksas ir 255 tūkstoši 158 bez PVN 21 %. Pievienotās vērtības nodoklis 53 tūkstoši 583 eiro. Līdz ar to kopējās investīciju projekta būvdarbu izmaksas sastāda 308 tūkstoši 741 eiro. 

Jēkabpils novada pašvaldība investīciju projektus iesniedza Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā apstiprināšanai un tālākai virzībai Ministru kabinetā, kur tie tika atbalstīti. Ministru kabinets akceptēja minēto investīciju projektu būvniecības izmaksas, no kurām pašvaldības līdzfinansējums ir 15 procenti, bet aizņēmuma summa 85 procenti. Būvdarbus plānots veikt šī gada laikā.  Lai veiktu šos būvdarbus Jēkabpils novada dome  7. maija ārkārtas domes sēdē nolēma lūgt pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei atļauju aizņēmuma saņemšanai Valsts kasē uz 10 gadiem ar atlikto maksājumu 1 gads par kopējo summu visu četru autoceļu projektu būvdarbiem – 512 tūkstoši 872 eiro.  

Turpinām ziņas

Jēkabpils novada dome 29. aprīļa sēdē lēma uzsākt Jēkabpils novada pašvaldībai piederošās SIA “Rubenes aptieka” pārdošanu, rīkojot izsoli. Tāpat tika nolemts veikt SIA “Rubenes aptieka” kapitāla daļu novērtēšanu un noteikt sākotnējo vērtību, pieaicinot neatkarīgu sertificētu vērtētāju. Jēkabpils novada teritorijā pastāv pieprasījums pēc aptieku pakalpojumiem un precēm, taču nav interesentu, kuri varētu nodrošināt šo pieprasījumu. Sakarā ar to, ka aptiekas vadītāja uzteica darbu, bet jauna aptiekas vadītāja vairākkārtējie meklējumi beigušies bez rezultāta, aptieku nolemts pārdot.  Jēkabpils novada pašvaldībai SIA “Rubenes aptieka” kapitāla daļas pieder 100 procentos. Tās pamatkapitāls ir 3 tūkstoši 130 eiro. 

Jēkabpils novada pašvaldība aicina biedrības/nodibinājumus, kas veic darbu ar jaunatni iesniegt jaunatnes iniciatīvu projektu pieteikumus mācību priekšlaicīgas pārtraukšanas mazināšanai. Projektā PuMPuRS tiks atbalstīti jauniešu iniciatīvu projekti, lai veicinātu atbalsta aktivitātes jauniešu vidū arī ārpus formālās izglītības. “PuMPuRS” projekti ir vērsti uz izglītojamo motivācijas palielināšanu, lai riska grupā esošie jaunieši nepārtrauktu mācības priekšlaicīgi, kā arī izglītības turpināšanu un pašu jauniešu aktīvas līdzdalības veicināšanu ikdienas dzīvē. Projekta mērķa grupa – vispārējās izglītības iestāžu izglītojamie no 5. līdz 12. klasei, kā arī profesionālās izglītības iestāžu izglītojamie no 1. līdz 4. kursam. Projekti iesniedzami līdz  12.jūnijam.

Un vēl

Svētdien, 16. maijā no pulksten diviem dienā līdz pieciem pēcpusdienā Zasā, amatniecības centra “Rūme” teritorijā tiks rīkots Sēlijas tūrisma gadatirgus. Tajā būs plašs preču klāsts -  garšvielas, dabas kosmētika, stādi, kūpinājumi, saldējums, mantas, modes preces, keramika, dažādi aksesuāri, stikla rotas, koka lietas, kā arī citas skaistas un garšīgas mantas. Tāpat tirgus apmeklētāji aicināti izmantot lielisko iespēju apskatīt plaukstošo Zasas muižas parku. Tajā pēdējā gada laikā apgūta un tiek labiekārtota jauna teritorija aiz Cukurkalniņa.

Atstājiet komentāru