2021.gada 17. septembris

Vaira, Vairis, Vera

Jēkabpils Radio1 Riebiņu novada ziņas 2021.gada 14.maijā

Jēkabpils Radio1 Riebiņu novada ziņas 2021.gada 14.maijā

Radio1 Riebiņu novada ziņas pulksten 11.00 un 16.00

Riebiņu novada domes sēdē tika skatīts lēmumprojekts par atklāta projektu konkursa “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” rezultātu apstiprināšanu. Nolemts apstiprināt biedrības “Jaunie Spārni” projektu “Bērnu nometne “Tauriņu salidojums 2”” un piešķirt finansējumu 4 tūkstoši 600 eiro tā īstenošanai. Projekta iesniedzējam līdz projekta īstenošanas uzsākšanas datumam jānoslēdz līgums ar pašvaldību par projektu īstenošanu. 

Riebiņu novada domes sēdē deputāti apstiprināja mazo grantu projektu konkursa “Iedzīvotāji veido savu vidi” vērtēšanas komisijas rezultātus pašvaldības finansējuma saņemšanai 2021. gadā. Nolemts piešķirt pašvaldības finansējumu pilnā apjomā projektiem: “Galda, soliņu un atkritumu urnu izgatavošana un uzstādīšana Riebiņu parkā uz saliņas”, piešķirot līdzfinansējumu 695 eiro; biedrības “Gundegas” projektam “Priecīgai dzīvei skaistā vidē” – 700 eiro; projektam “Elektroinstalācijas nomaiņa Kostigu vecticībnieku lūgšanu namā”, piešķirot līdzfinansējumu -  700 eiro; biedrības “Riebiņu novada attīstības biedrība” projektam “Brīvdabas viesistaba”, - 700 eiro; biedrības “Galēnu kultūrvēstures biedrība” projektam “Galēnu muižas kompleksa vizualizācija”, piešķirot 700 eiro un biedrības “Jaunie spārni” projektam “Infrastruktūras uzlabošana ciematā Bašķi” – 700 eiro.  

Apstiprināto projektu pieprasītais pašvaldības finansējums – 4 tūkstoši 195 eiro, bet neizmantoto summu – tūkstoš 805 eiro nolemts novirzīt uz otro Mazo grantu 2021 konkursa kārtu (papildkārtu), kas tiks rīkots kopā ar saņemto LPS balvu pašvaldībai – 3 tūkstoši eiro. Par projektu mērķiem sīkāk lasiet izdevumā “Riebiņu novada ziņas” jūnija numurā.

Turpinām ziņas

Riebiņu novada domē 6. maijā parakstīti līgumi ar uzņēmēju grantu projektu konkursa „Riebiņu novada uzņēmējiem” uzvarētājiem, kas saņems Riebiņu novada pašvaldības finansējumu. No 2021. gada 1. marta līdz 2021. gada 2. aprīlim Riebiņu novada iedzīvotājiem bija iespējams piedalīties Riebiņu novada domes rīkotajā konkursā pašvaldības finansējuma saņemšanai 2021. gadā. Projektu konkursam kopumā tika iesniegti 17 projektu pieteikumi. Vērtēšanas komisijai izvērtējot projektus uz virzot apstiprināšanai, 20. aprīļa domes sēdē tika apstiprināti 5 projekti par pašvaldības finansējuma saņemšanu pilnā apjomā

Pašvaldības finansējums piešķirts: Zemnieku saimniecības “VILKAČI” projektam “Iekārtu iegāde konkurētspējas palielināšanai ZS “VILKAČI””, pašvaldības finansējums – tūklstoš 326 eiro. Projektā ietvaros tiks iegādāta gāzes plīts, vieglā automašīnas piekabe ar tentu, lai paaugstinātu konkurētspēju un sekmētu saimniecības attīstību.

Saimnieciskās darbības veicējai Karīnai Naglei projektam “Ūdensvada un kanalizācijas izbūve maizes darbnīcā “Ereļu muižas maize”” pašvaldības finansējums – 2 tūkstūši eiro. Tā ietvaros tiks veikta ūdensvada un kanalizācijas izbūve, attīstot lauku tūrismu, pilnveidojot darbnīcu “Ereļu muiža maize”.

Topošajai uzņēmējai Ilzei Pauniņai projektam “Aprīkojuma iegāde šūšanas darbnīcas “ŽūŠuj” izveidei” pašvaldības finansējums tūkstoš 895 eiro. Uzsākot saimniecisko darbību projektā plānots iegādāties izšūšanas mašīnu un plauktu sistēmu šūšanas darbnīcas “ŽūŠuj” izveidei Riebiņos, tādējādi veicinot Riebiņu novada sociālekonomisko attīstību – dažādojot uzņēmējdarbības nozares Riebiņu novadā, attīstot mazo uzņēmējdarbību un radot jaunu darba vietu.

Saimnieciskās darbības veicējam Aigaram Kondavniekam projektam “Masīvkoka dizaina priekšmetu ražošanas uzsākšana Riebiņu novadā” pašvaldības finansējums – 2 tūkstoši eiro. Projekta iesniedzējs plāno iegādāties metināšanas pusautomātu, masku metinātājam, ripzāģi, frēzēšanas galdu, slīpmašīnu, uzsākot masīvkoka dizaina priekšmetu ražošanu Riebiņu novadā, paplašinot saimnieciskās darbības virzienus un veicinot saimnieciskās darbības attīstību. 

Saimnieciskās darbības veicējam Ernestam Maceikevičam projektam “Ziemas ķiploku produkcijas ražošanas efektivitātes paaugstināšana Riebiņu novadā” pašvaldības finansējums – tūkstoš 720 eiro. Projektā iegādāsies miglotāju un zemes frēzi, turpinot uzsākto uzņēmējdarbību Riebiņu novadā, arvien kvalitatīvāk audzējot un pārstrādājot ziemas ķiplokus un paaugstinot ziemas ķiploku produkcijas ražošanas efektivitāti. 

Apstiprināto projektu kopsumma ir 11 tūkstoši 602 eiro, no kuriem pašvaldības finansējums –8 tūkstoši 941 eiro. Granta saņēmējam projekts jārealizē laika posmā no šī gada maija līdz  novembrim.

Un vēl dažas ziņas

Lai nodrošinātu atkritumu apsaimniekošanas kārtību Riebiņu novada administratīvajā teritorijā, visiem individuālo dzīvojamo māju, vasarnīcu, dārza māju īpašniekiem ir jābūt līgumam ar atkritumu apsaimmniekotāju par sadzīves atkritumu savākšanu un izvešanu. Kontaktinformācija līguma slēgšanai: tālrunis 65438392 vai 26800650, vai rakstot – e-pasts specatu@inbox.lv. Ir iespējams līgumu parakstīt elektroniski ar drošu elektronisko parakstu vai pieteikt līguma nosūtīšanu pa pastu.

Riebiņu novadā turpinās iedzīvotāju aptauja par dzīvi jaunajā Preiļu novadā. Aptauja pieejama pašvaldības mājaslapā. Iedzīvotāji aicināti izteikt viedokli par jaunā novada priekšrocībām, izaicinājumiem un izaugsmes iespējām. 

Maija nogalē sāksies kapusvētki Riebiņu novada kapsētās, kas dažādos laikos norisināsies visu vasaru līdz augustam. Ar kapusvētku norises laikiem var iepazīties Riebiņu novada mājaslapā riebini.lv. 

Atstājiet komentāru