2021.gada 23. septembris

Vanda, Veneranda, Venija

Jēkabpils Radio1 Novadu ziņas 2021.gada 24.maijā

Jēkabpils Radio1 Novadu ziņas 2021.gada 24.maijā

Radio1 Novadu ziņas pulksten 11.00 un 16.00

Krustpils novada skolas, izņemot Krustpils pamatskolu, atsāk mācības klātienē no šodienas, 24.maija, kā arī rotācijas kārtībā klātienē mācības 7.-9. un 11.klasē, nodrošinot klašu nepārklāšanos. Tāpat nolemts, ka atļautas individuālās konsultācijas izglītojamajiem klātienē, kā arī ārpus telpām tiks īstenotas līdz piecām nodarbībām formālajā izglītībā vienas klases izglītojamajiem pamatizglītības vai vidējās izglītības pakāpē no attiecīgajā nedēļā paredzēto nodarbību skaita.

Pļaviņu novada dome nolēmusi no 30. jūnija izbeigt deleģēšanas līgumu ar Jēkabpils pilsētas pašvaldību par pedagoģiski medicīniskās komisijas pakalpojumu saņemšanu. Tā kā Pļaviņām savas šādas komisijas nebija, sadarbība veidota ar Jēkabpili. No 1. jūlija Pļaviņu, tāpat kā Kokneses novads, iekļausies jaunveidojamajā Aizkraukles novadā, un Kokneses pamatskolā-attīstības centrā ir patstāvīga pedagoģiski medicīniskā komisija, kas varēs nodrošināt šo darbību. 

Turpinām ziņas

Salas novada pašvaldība turpina īstenot Eiropas Reģionālās attīstības fonda investīciju projektu “Starptautiskā tūristu maršruta “Strūves ģeodēziskais loks” izveide”. Projekts tiek īstenots pašvaldības īpašumā “Jančuki” Sēlpils pagastā. Pēc metāla konstrukciju izgatavošanas darbnīcās, SIA “Ramda C” maijā atsākusi darbus būvobjektā “Strūves ģeodēziskā loka punkta “Daborkalns” publiskās infrastruktūras un skatu torņa izbūve”. Patlaban montē metāla karkasu, kāpnes un būvē tualetes ēku. Top skatu tornis. Tā kā torņa atrašanās vieta ir Taborkalna virsotnē, montāža ir sarežģīta un komplicēta. Taborkalns ir augstākais paugurs Sēlpils apkārtnē jeb Sēlijas paugurvaļņa ziemeļu galā. Tas paceļas 157,8 metrus virs jūras līmeņa. Saskaņa ar noslēgto līgumu, skatu tornis jānodod ekspluatācijā jūnijā.

Zivju Fonda padomes sēdē apstiprināja Salas novada pašvaldības iesniegto projektu “Zivju resursu pavairošana un atražošana Salas novada Vīķu ezerā 2021. gadā”. Projekta mērķis ir atjaunot zivju resursus Vīķu ezerā, ielaižot tajā 7 tūkstoši līdaku mazuļus, tādejādi radot zivju dabiskai atražošanai labvēlīgus apstākļus.  Projekta kopējās izmaksas nedaudz vairāk kā 4 tūkstoši eiro. 

Aprīļa beigās pēc tehnoloģiskā pārtraukuma ir atsākti būvdarbi Sēlpilī objektā - pašvaldības ceļa Vanagi-Rugāji posma pārbūve. Paveiktie darbi, kas paredzēti būvprojektā: nozāģēti visi koki un krūmi; noņemts ceļa apaugums un augu zeme; pabeigti grāvju un ievalku rakšanas darbi; izbūvētas visas caurtekas nobrauktuvēs; izbūvēta salturīgā kārta visās nobrauktuvēs un ceļa paplašinājumos; veikta kabeļu čaulošana; pārbūvētās meliorācijas akas. Maijā SIA “MIKOR” atsevišķos posmos, kur tas ir paredzēts, turpina salturīgās kārtas izbūvi ceļa klātnes malās un uzsāks ceļa klātnes izbūvi atbilstoši noslēgtajam būvdarbu līgumam. Objekts Sēlpils pagastā ekspluatācijā jānodod līdz 30. septembrim. 

Un vēl

Kārtējais vilku uzbrukums mājlopiem piedzīvots Madonas pusē Ošupes pagastā. Tur kādā saimniecībā nogalināts teļš. Baidoties par pārējo lopu drošību, ganāmpulks no ganībām pārvietots uz fermu. Taču nav skaidrs, kā dzīvot tālāk, jo vilku populācija, kā norāda tās puses mednieki, tikai pieaug, savukārt atļauto nomedījamo vilku skaits pēdējos gados ir bijis nemainīgs. Kā liecina Valsts meža dienesta statistika, pagājušajā medību sezonā no 280 nomedītajiem vilkiem tikai viens nomedīts Ošupes pagastā. Iepriekšējās divas sezonas – neviens. Tāpat tiek atgādināts, ka ļoti svarīgi, ka atbildīgajām iestādēm tiek ziņots par katru šādu uzbrukumu, jo tas ir viens no faktoriem, kas ietekmē nomedīšanas limita apjomu.

Atstājiet komentāru