2021.gada 27. oktobris

Irita, Ita, Lilita

Jēkabpils Radio1 Radio1 Jēkabpils novada pagastu un mazpilsētu aktualitātes 2021.gada 12.oktobrī

Jēkabpils Radio1 Radio1 Jēkabpils novada pagastu un mazpilsētu aktualitātes 2021.gada 12.oktobrī

Radio1 Jēkabpils novada pagastu un mazpilsētu aktualitātes pulksten 11.00 un 16.00 

Operatīvi reaģējot uz Ministru kabineta 8. oktobra lēmumu par prasībām ārkārtas situācijas laikā un iedzīvotāju augošo interesei saņemt vakcīnas pret Covid-19, ir veiktas vairākas vakcinācijas pakalpojumu paplašināšanas aktivitātes. Vakcinācijas tirdzniecības punktos notiek ar pierakstu un brīvā rindā. Ir izvērtēts vakcinācijas punktu novietojums tirdzniecības centros – vairāki vakcinācijas punkti turpinās darbību, nemainot lokāciju, daži punkti tiks pārvietoti pie ieejas vai ārtelpās pie tirdzniecības centriem, nodrošinot vakcināciju mobilajos punktos, atsevišķi punkti tiks slēgti, bet tiem ir rastas alternatīvas lokācijas, kas šonedēļ arī sāks darboties. Jēkabpilī vakcinācijas punkts atrodas t/c “Sēlija” un darbosies bez izmaiņām.

6.oktobrī  Aknīstes bērnu un jauniešu centra zālē  notika Jēkabpils novada lēmumu pieņēmēju un jauniešu tikšanās “ĀR(a)POLITIKA”. Uz pasākumu bija sapulcējušies jaunieši, Jēkabpils novada pašvaldības deputāti Līga Kļaviņa, Ainars Vasilis, Kaspars Štolnieks, pārvalžu vadītāji, pašvaldības speciālisti, lai neformālā gaisotnē diskutētu, analizētu, izvērtētu un gūtu atziņas jauniešiem aktuālos jautājumos. Diskusija notika divās daļās. Vispirms jaunieši izteica vēlmes, ko gribētu ieviest, atjaunot vai uzlabot Aknīstē, Asarē un Gārsenē. Jauniešu vidū “top” vajadzība bija slidotavas atjaunošana Aknīstes pilsētā. Pasākums ir nopietns solis sadarbībai, attīstībai, lai veicinātu jauniešos piederību savai pilsētai, pagastam.

Piektdien, 8.oktobrī, Jēkabpils novadu apmeklēja Cesvaines vidusskolas pedagogu delegācija. Tikšanos atklāja Jēkabpils novada priekšsēdētājs Raivis Ragainis, kurš novēlēja ciemiņiem izturību un veselību, kā arī atrast sevī mieru un pacietību, lai cīnītos ar jebkurām grūtībām. Ar izglītības iestāžu darbu, stūrakmeņiem, par atbalsta iespējām Jēkabpils novadā viņus iepazīstināja Sociālo, izglītības, kultūras, sporta un veselības aizsardzības jautājumu komitejas priekšsēdētāja Līga Kļaviņa, kā arī Jēkabpils novada izglītības pārvades vadītāja Anda Ķiploka. Tālāk pedagogi devās apskatīt Jēkabpils pilsētu, Krustpils pili un Sēļu sētu.

8.oktobrī, Jēkabpils novada domes vadība preses konferencē informēja par 100 dienās pieņemtajiem lēmumiem un izklāstīja savas darbības pamatprincipus Jēkabpils novada iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai un sabiedrības interešu pārstāvniecībai novada teritorijā. Preses konferencē Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs Raivis Ragainis uzsvēra, ka šobrīd ar stabilu, saliedētu un vienotu komandu novada domes vadībā uzsākusi  jaunā Jēkabpils novada attīstības kursu. Saspringtā darba režīmā apstiprināta jaunā novada pārvaldes struktūra. Visās jomās ņemts vērā Jēkabpils novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā noteiktais attīstības vadmotīvs, ka Jēkabpils novads – lieliska vieta dzīvošanai, biznesam un atpūtai Zemgales reģionā.

Turpinām aktualitātes

Gārsenes pagasta Vecmuižas ezerā oktobra sākumā izbūvēta pontonu laipa. Par  bijušā Aknīstes novada pašvaldības piešķirtajiem līdzekļiem tika pabeigti pontona laipas izbūves darbi Vecmuižas ezerā.  Darbus veica SIA „PONTON”.  Tas ir vēl viens solis uz sakārtotu vidi un kvalitatīvu atpūtu. Vasarā atpūtu pie Vecmuižas ezera iecienījuši gan Gārsenes pagasta, gan Aknīstes iedzīvotāji. Arī tagad, zeltainajā rudenī, no laipas paveras brīnišķīga dabas ainava.   

Jaunieši, jaunie uzņēmēji un jaunienācēji laukos līdz pat 14. oktobrim aicināti pieteikties informatīvajai dienai par mācībām “Laukiem būt!”, kuras jau desmito gadu rīko Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC). Pirmā kopīgā mācību dalībnieku tikšanās un iepazīšanās visā Latvijā notiks vienlaikus – 15. oktobrī. Mācības, kuras notiek 26 konsultāciju centra birojos visā Latvijā, ir lieliska iespēja īstenot ne vien savu biznesa ideju laukos, bet arī saprast, cik tā dzīvotspējīga. Tā ir arī iespēja rast komandu un sadarbības partnerus jaunu ideju īstenošanai. Mācībās var piedalīties visi interesenti vecumā no 18 līdz 40 gadiem, kuri savu ideju vēlas īstenot lauku reģionos. Plašāka informācija “Laukiem būt!” Facebook lapā un Valsts Lauku tīkla mājas lapā http://laukutikls.lv/atbalsts-jauniesiem-uznemejdarbibas-veicinasana.

"Es zinu, ka mēs vēlreiz satiksimies!" - ar šādu saukli arī šogad notiks tradicionālais koncerts–konkurss “Atnāc ar savu dziesmu!”. Atnākt ar savu dziesmu ciemos uz Zasas kultūras namu aicinām šī gada 16. oktobrī plkst. 19.00. Koncertā piedalīties un vērot klātienē varēs dalībnieki un skatītāji ar Covid-19 digitālajiem sertifikātiem! Pārējiem interesentiem būs iespēja vērot koncerta – konkursa norisi tiešraidē Jēkabpils novada Kultūras pārvaldes Facebook lapā. 

Un vēl

22.oktobrī, no pl. 10 00 Viesītes kultūras pilī norisināsies Sēlijas NVO forums. Šāda mēroga forumu Sēlijas NVO un kopienas organizē pirmo reizi, domājot kar katras apdzīvotās vietas un Sēlijas vēsturiskās zemes identitāti. Pasākums būs krāšņs gan saturiski, gan vizuāli, un ļoti priecāsimies par jūsu līdzdalību! Pasākums notiek Covid-19 "zaļajā" zonā, līdzi jāņem sertifikāti un personas dokuments. Vairāk informācijas tīmekļa vietnē – vidusdaugavasnvo.lv. 

Atstājiet komentāru