2021.gada 27. novembris

Lauris, Norberts

Jēkabpils Radio1 Jēkabpils novada pagastu un mazpilsētu aktualitātes 2021.gada 26.oktobrī

Jēkabpils Radio1 Jēkabpils novada pagastu un mazpilsētu aktualitātes 2021.gada 26.oktobrī

Radio1 Jēkabpils novada pagastu  un mazpilsētu aktualitātes pulksten 11.00 un 16.00

Informācija iedzīvotājiem! Jēkabpils novada pašvaldības  struktūrvienības no 21.oktobra līdz 14.novembrim klientus klātienē apkalpo TIKAI pēc iepriekšēja pieraksta (uzrādot sadarbspējīgu Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu). Dokumentu iesniegšanai visos klientu apkalpošanas centros izvietotas pasta kastes. Visu bijušo novadu administrācijas un pagastu pārvaldes kontaktinformācija pieejama jekabpils.lv mājaslapā. 

Jēkabpils novada pašvaldība uzsākusi darbu pie jaunā Jēkabpils novada ģerboņa izstrādes. 20.oktobrī tiešsaistē notika Jēkabpils novada simbolikas izstrādes darba grupas sanāksme, kurā tika pārrunāta ģerboņa izstrādes darba gaita, kā arī apspriestas dažādas idejas jaunā Jēkabpils novada ģerbonim. Darba grupas priekšsēdētājs Alfons Žuks uzsvēra, ka atbilstoši Jēkabpils novada domes lēmumam, jaunais novada ģerbonis jāizstrādā līdz 2022.gada 1.augustam. Lai sekmētu iedzīvotāju iesaisti, Jēkabpils novada pašvaldība ikvienu Jēkabpils novada iedzīvotājus aicina iesniegt savas idejas un priekšlikumus par to, kādus, simbolus, vērtības vai objektus būtu jāatspoguļo jaunajā Jēkabpils novada ģerbonī. Iedzīvotāji tiek aicināti līdz 17.novembrim iesūtīt savus priekšlikumus brīvā formā uz e pastu: san@jekabpils.lv  vai sūtīt vēstuli uz adresi: Jēkabpils novada pašvaldībai, Brīvības iela 120, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV-5201  vai atstāt vēstuli pasta kastē Jēkabpils novada pašvaldībā, Brīvības ielā 120, Jēkabpilī, ievērojot valstī noteiktos nosacījumus, saistībā ar Covid 19.

Turpinām aktualitātes 

20. un 21. oktobrī Erasmus+ projektā Zasas vidusskola organizēja starptautiskas apmācības “Vecāku un pedagogu sadarbību bērnu izglītošanas procesā”. Apmācībās attālināti piedalījās partneri no Norvēģijas, Čehijas, Rumānijas, taču klātienē pievienojās partneri no Turcijas. Apmācību pirmajā dienā, 20. oktobrī, projekta partneri no Anamūras pašvaldības izglītības pārvaldes (Turcija) ieradās Zasas pagastā, kur tos sagaidīja un uzrunāja Jēkabpils novada priekšsēdētāja vietnieks veselības un sociālo pakalpojumu jautājumos – Aivars Vanags. Dalībnieki klausījās Centra “Dardedze” lekciju par vecāku un pedagogu sadarbību, Zasas vidusskolas sagatavoto prezentāciju par izglītības sistēmu Latvijā un pozitīvo pieredzes stāstu par vecāku un pedagogu sadarbību bērnudārzā “Zvaniņš”. Otrā apmācību diena tika aizvadīta attālināti, daloties pieredzē par vecāku un pedagogu sadarbību partnervalstīs, tika iekļauts viedoklis, pētījuma dati arī no vecāku skatu punkta.

Ņemot vērā 2021. gada 20. oktobrī apstiprināto Ministru kabineta rīkojumu “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” tiek informēts, ka projektā “Vietējās sabiedrības veselības veicināšana un slimību profilakse” klātienē plānotās fiziskās aktivitātes pirmskolas vecuma bērniem Viesītē un Cīruļos līdz 14. novembrim ir atceltas. Savukārt, lai iedzīvotājiem uzlabot veselību, TURPINĀS veselības veicinošas vingrošanas nodarbības un apļa treniņi. Nodarbības notiek tiešsaistes platformā “ZOOM”! Vingrošanas nodarbības notiks plkst. 18:30-19:30; 3.un 17.novembrī. Apļa treniņš notiks plkst. 18:30-19:30; 10.un 23.novembrī. Nodarbībām pieteikties nepieciešams pie nodarbību vadītāja trenera Aleksandra, zvanot vai rakstot +371 27097807 (piekļuves saite tiks nosūtīta personīgi).Lai vingrotu tiešsaistē, vajadzīgs dators vai viedtālrunis, ērts apģērbs un vēlme izkustēties.

Un vēl

Projektā “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pieejamības uzlabošana Jēkabpils novadā” 29. oktobrī plkst. 17.00 platformā “ZOOM” notiks lekcija “Kā veidot veselīgas pāra attiecības pandēmijas laikā?”. Lekciju vadīs sertificēta psiholoģe Alla Plaude. Dalība lekcijā ir bezmaksas. Reģistrācija ir obligāta, reģistrācijas saite pieejama pašvaldības mājaslapā -   jekabpils.lv. 

Atstājiet komentāru