2022.gada 30. septembris

Elma, Elna, Menarda

Jēkabpils Radio1 Novadu ziņas 2021.gada 16.decembrī

Jēkabpils Radio1 Novadu ziņas 2021.gada 16.decembrī

Radio1 Novadu ziņas pulksten 11.00 un 16.00

Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru asociācijas gada sanāksmē ievēlēta jauna valde un par organizācijas vadītāju uz turpmākajiem četriem gadiem ar balsu vairākumu ievēlēts Madonas novada izpilddirektors Uģis Fjodorovs. Saskaņā ar apstiprināto asociācijas nolikumu valdē darbojas astoņi izpilddirektori vai viņu vietnieki, pārstāvot valstspilsētas, valstspilsētas ar novadiem, Vidzemi, Kurzemi, Zemgali, Latgali un Pierīgu un Rīgu.

Rūpējoties par sabiedrības veselību un reaģējot uz Slimību profilakses un kontroles centra riska novērtējuma ziņojumu par Covid-19 izplatību, Zemkopības ministrija gatavo Ministru kabineta lēmuma projektu par SIA “Baltic Devon Mink” ūdeļu novietnē Iecavā esošo dzīvnieku likvidāciju. Lēmuma projekts šodien tiks izskatīts Operatīvās vadības grupā. Ja grupa to saskaņos, lēmumprojektu paredzēts virzīt izskatīšanai un apstiprināšanai šāgada pēdējā Ministru kabineta sēdē 21. decembrī. 

Turpinām ziņas

Novembrī Talsu novada pašvaldība atkārtoti izsludināja zemsliekšņa iepirkumu — cenu aptauju par ārējo elektrības tīklu, videonovērošanas sistēmas izbūves un teritorijas atjaunošanas projekta izstrādi un īstenošanu Baznīckalnā Talsos muzikālā soliņa uzstādīšanai. No publiski pieejamās informācijas secināms, ka projekta izstrādei un idejas īstenošanai izvēlēts pretendents SIA «CVS», kas šos darbus plāno veikt par 8 tūkstoši 582 eiro. Talsos plānots kopumā uzstādīt četrus muzikālos soliņus -Intaram Busulim baznīckalnā, Raimondam Tigulam Tiguļkalnā, Rihardam Zaļupem— Pilskalnā un Jānim Stībelim— Dzirnavkalnā. 

Aizkraukles pilsētas kultūras namā ierīkots interaktīvs informatīvais stends, kurā var iegūt informāciju par Aizkraukles ģeomorfoloģiju, ģeoloģiju, dažādiem augiem un Daugavas ūdenskrātuves dzīvniekiem, pilsētas vēsturi pirms un pēc Pļaviņu hidroelektrostacijas būvniecības. Iegūtās zināšanas var nostiprināt interaktīvā spēlē  — viktorīnā “Atpazīsti dabas vērtības Aizkraukles pusē”. Kā informē Staburags, Stends uzstādīts Latvijas—Lietuvas pārrobežu programmā. Uzstādīšanas, programmatūras un satura izveidi veica SIA “Tomega”. Stenda kopējās izmaksas ir 8 tūkstoši 200 eiro bez PVN.

Valkas novada pašvaldība šogad nolēma nedāvināt senioriem Ziemassvētku paciņas. Esot nemierā ar šādu soli, iniciatīvu par paciņu sagādāšanu pārņēmuši vietējie iedzīvotāji. Valkas pašvaldība skaidrojusi, ka no dāvanām pensionāriem šogad atsakās drošības apsvērumu dēļ. Proti, tik lielam senioru skaitam – aptuveni pusotram tūkstotim cilvēku vecumā virs 70 gadiem – neesot iespējams epidemioloģiski drošā veidā tās nogādāt. Lai tomēr sagādātu prieku pensionāriem, iniciatīvu savās rokās ņēma Ērģemes pagasta iedzīvotāja Elīna Sula, aicinot līdzcilvēkus nākt talkā sagādāt dāvanu paciņas. Tam atsaucās gan uzņēmēji, gan zemnieku saimniecības.  Pašlaik gan vēl jāatrisina jautājums par to, kā paciņas nogādāt novada senioriem.

Un vēl

Gaidot Ziemassvētkus un gadu miju, Koknesē, tirgus laukumā, krāšņi iemirdzējusies lielā svētku egle, ko, radot svētku noskaņu pilsētas centrā, uzstādīja Kokneses apvienības pārvaldes komunālā nodaļa. Tāpat arī tās darbinieki skaisti izrotājuši Kokneses parku. Diemžēl ne jau visi prot novērtēt citu paveikto darbu un labo gribu dāvāt svētku sajūtu. Pagājušās nedēļas nogalē, pagaidām nenoskaidrotas personas ir mēģinājušas noraut spožās gaismiņas lielajā svētku eglē un postīt Ziemassvētku dekorus Kokneses parkā. Pašvaldības policija informē, ka tiek pārbaudīta informācija no videonovērošanas kamerām, lai noskaidrotu iespējamos vaininiekus.

Atstājiet komentāru