2023.gada 4. decembris

Baiba, Barba, Barbara

Jēkabpils Radio1 novadu ziņas 2021.gada 20.decembrī

Jēkabpils Radio1 novadu ziņas 2021.gada 20.decembrī

Radio1 novadu ziņas pulksten 11.00 un 16.00

Mazsalacas rakstaino dubultcimdu darināšanas prasme ir iekļauta Latvijas Nacionālajā nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā. Šo cimdu galvenā atšķirība ir tā, ka tie valkājami no abām pusēm. Šo cimdu adīšanu aizsāka meistare Rasma Āboltiņa, tagad viņas prasmes pārņēmušas arī citas tautas lietišķās mākslas studijas „Mazsalaca” dalībnieces. Šīs adīšanas tehnikas saglabāšanā būtisks solis ir arī tās iekļaušana nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā,

2020. gadā Latvijā bija 2,3 tūkstoši lielo lauku saimniecību ar standarta izlaidi virs 100 tūkstošiem eiro gadā, kas apsaimniekoja 51% no lauksaimniecībā izmantojamās zemes, liecina Centrālās statistikas pārvaldes apkopotie 2020. gada lauksaimniecības skaitīšanas provizoriskie rezultāti. Vidējā lieluma lauku saimniecību skaits bija 7,9 tūkstoši. Un tās apsaimniekoja 26,3% no lauksaimniecības zemes. Savukārt 58,8 tūkstoši mazo lauku saimniecību apsaimniekoja 22,7% lauksaimniecības zemes. 

2020. gadā lauksaimniecībā kopumā bija nodarbināti 185,4 tūkstoši darbinieku, no kuriem 83,8% bija nodarbināti pastāvīgi un 16,2% bija nodarbināti uz laiku. Kopš 2001.gada, kad notika pirmā lauksaimniecības skaitīšana pēc neatkarības atgūšanas, pastāvīgi nodarbināto skaits lauksaimiecībā ir samazinājies par 110,1 tūkstoti jeb 41,5%.

Turpinām ziņas

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs šogad 14 reizes piemērojis administratīvos sodus nu jau bijušajam Krāslavas novada domes deputātam Aleksandram Savickim no LZS kopumā 3 tūkstoši 310 eiro apmērā. Pirmais sods piemērots šogad jūnijā. Toreiz 80 eiro sods piemērots, jo viņš pagājušajā gadā piedalījās domes sēdē lēmuma pieņemšanā par zemes gabalu iznomāšanu fiziskai personai, nosakot nomas maksu 0,5% gadā no kadastrālās vērtības, publiski nenorādot informāciju par pašvaldības iznomājamo neapbūvēto zemi, kā arī nerīkojot izsoli. Pārējie sodi piemēroti, jo viņš, būdams komercsabiedrības, kas bez atklāta konkursa saņēma Krāslavas novada pašvaldības publiskos iepirkumus un finanšu līdzekļus.

Aizkraukles novada domes sēdē saistībā ar kļūšanu par Pļaviņu apvienības pārvaldes vadītāju tika pieņemts Andra Ambaiņa iesniegums par deputāta pilnvaru pārtraukšanu pirms termiņa. Deputāta krēslā Andris Ambainis aizvadīja pusgadu. Uzrunājot kolēģus, viņš izteicās, ka nekas jau nemainās — darbs turpināsies, tikai citā amatā. Andris Ambainis pašvaldību vēlēšanās ievēlēts no partijas “Apvienība IEDZĪVOTĀJI” sarak¬sta. Nākamais pēc saraksta no šīs partijas ir neretietis Rolands Klibiķis. 

Un vēl

Ornitologi aicina iedzīvotājus ziņot par ziemas putnu novērojumiem Latvijas novados, lai varētu tos apkopot ziemas putnu atlantā. Putnu atlants ir datubāze ar informāciju, kādi putni kurā laikā kādā Latvijas daļā ir sastopami. Datu ievākšana notiks līdz 2022.gada 28.februārim. Tā, kā ir klimata pārmaiņas, novērojumu mērķis – savākt izejas datus, kurus vēlāk pēc 10, 20, 50, 100 gadiem varēs salīdzināt, kā ir bijis tagad un kas mainījies.

Atstājiet komentāru