2023.gada 24. septembris

Agris, Agrita

Jēkabpils Radio1 Preiļu novada aktualitātes 2021.gada 22.decembrī

Jēkabpils Radio1 Preiļu novada aktualitātes 2021.gada 22.decembrī

Radio1 Preiļu novada aktualitātes pulksten 11.00 un 16.00

Riebiņu vidusskolas informātikas skolotājs un direktora vietnieks Guntis Tjarvja saņēmis  nozīmīgu balvu digitālajā nozarē “Platīna peli”, šo apbalvojumu jau 15 gadus organizē  Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija. Viņa vadībā Riebiņu vidusskola veiksmīgi startē visdažādākajos augsta līmeņa IT konkursos, kā arī iesaistītās starptautiskos projektos, kuru gaitā skolēni izstrādā aplikācijas.

2022. gada 1. janvārī tiks slēgtas trīs Preiļu novada bibliotēkas. Veicot bibliotēku darbību izvērtējumu pēc kvalitatīvajiem un kvantitatīvajiem rādītājiem, 30.novembra Domes sēdē, ņemot vērā Latvijas Bibliotēku padomes atzinumu, tika pieņemts lēmums slēgt Gailīšu, Kotļerovas un Pieniņu bibliotēkas. Gailīšu pagasta iedzīvotājiem tiks piedāvāta individuāli pasūtītu bibliotēkas izdevumu piegāde līdz autobusa pieturai “Gailīši”, pēc iepriekšējās vienošanās, sazinoties ar Preiļu Galvenās bibliotēkas vadītāju pa mobilo tālruni 26819391. Savukārt lai Pieniņu pagasta iedzīvotājiem turpmāk nodrošinātu iespēju saņemt bibliotēkas izdevumus tuvāk dzīvesvietai, tiks piedāvāta iespēja piegādāt iepriekš individuāli pasūtītus izdevumus. Par piegādi aicinām sazināties ar Smelteru bibliotēkas vadītāju Mariju Giluči pa mobilo tālruni 26604448.

Pašvaldība izsaka pateicību pieredzējušām bibliotēku vadītājām: Gailīšu bibliotēkas vadītājai Maritai Kalvānei, Kotļerovas bibliotēkas vadītājai Marijai Zaharevičai, Pieniņu bibliotēkas vadītājai Marijai Gilučei par nesavtīgo darba veikumu, un nozīmīgu ieguldījumu bibliotēku attīstībā, bibliotēkas lietotāju lasītprasmes veicināšanā, nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanā un iedzīvotāju informēšanā, izglītošanā. Jaunizveidotajā Preiļu novadā bibliotekāros un informācijas pakalpojumus būs iespējams saņemt 19 publiskajās bibliotēkās.

Preiļu novada pašvaldība izsludina konkursu uz Tūrisma attīstības un informācijas centra vadītāja amata vietu, piedāvājot mēnešalgu 1100 eiro. Pieteikumu ar dzīves aprakstu un redzējumu par tūrisma nozares attīstību novadā lūdzam sūtīt uz e -pastu: dome@preili.lv , vai pa pastu Preiļu novada pašvaldībai uz adresi: Raiņa bulvāris 19, Preiļi, Preiļu  novads, LV-5301 līdz 27.decembrim plkst. 16.00. Tālrunis uzziņām: 65322766.

Turpinām aktualitātes

Savu 107. dzimšanas dienu 18. decembrī svinēja Preiļu novada Rožkalnu pagasta iedzīvotājs Jāzeps Strods. Dižo jubilāru lielajā svētku dienā bija ieradušies sveikt paši tuvākie, tai skaitā arī Preiļu novada priekšsēdētāja otrā vietniece Anita Brakovska un Rožkalnu pagasta pārvaldes vadītāja Mairita Armane. Šogad  nelielajās dzimšanas dienas svinībās nepiedalījās Jāzepa dzīves biedre Veronika, jo pavasarī viņa tika aizsaukta mūžībā. Pats jubilārs kā allaž pozitīvs un modrs. Pašvaldība no sirds sveic Jāzepu Strodu 107. dzimšanas dienā, vēlot stipru veselību un možu garu,  saimniekojot “Vecrimicānu” mājās!

Aicina iedzīvotājus dalīties priekā un svētku noskaņās, piedaloties Preiļu novada vecgada mājkoncerta tapšanā. Ikviens, kurš vēlas sveikt sava novada iedzīvotājus svētkos, aicināts iesūtīt video ar Jaungada novēlējumu, muzikālu sveicienu, deju, fotogrāfiju vai citu pārsteigumu līdz 26. decembra vakaram. Ieteicamais video ilgums – līdz 2 minūtēm.  Sagatavoto sveicienu aicina augšupielādēt kādā failu datu glabāšanas platformā un piekļūšanas saiti nosūtīt uz e-pastu: tic@preili.lv. Norādot savu kontaktinformāciju, lai Ziemassvētku vecītis zina, kur nogādāt pateicības balvu! Iesūtītie Jaungada vēlējumi būs skatāmi Facebook konta PREIĻU NOVADS Vecgada mājkoncerta tiešraidē, Preiļu novada pašvaldības un Preiļu novada TIC sociālajos tīklos 31. decembrī pulksten 20!

Un vēl par kultūras aktualitātēm Preiļu novadā šajā nedēļā

Šodien, 22.decembrī  pulksten sešos vakarā Preiļu Galvenajā bibliotēkā notiks stāstu vakars “Mans Ziemassvētku stāsts”. Ar saviem stāstiem dalīsies: Marija Briška, Sanda Čingule – Vinogradova, Vilhelmīne Jakimova, Irēna Kjarkuža, Ilona Vilcāne, Marija Volkova. Uz stāstu vakaru vari pieteikties zvanot pa tālr.: 29991263 vai personīgi bibliotēkā Kārsavas ielā 4. Preiļu Galvenā bibliotēka aicina iesūtīt arī savu Ziemassvētku stāstu uz preilustasti@gmail.com. Stāsti tiks apkopoti un publicēti Facebook Stāstu bibliotēkas kontā. Interesantāko stāstu autori tiks iepriecināti ar Ziemassvētku gardumiem. 

Piektdien, 24. decembrī 15 Vārkavas Vissvētās Trīsvienības Romas katoļu baznīcā norisināsies Ziemassvētku koncerts ar grupu "Bez nosaukuma". Pirms koncerta, plkst. 14 Ziemassvētku Dievkalpojums. Aicina ievērot Covid-19 epidemioloģiskās drošības noteikumus, lietot sejas maskas un ievērot 2 metru distanci starp mājsaimniecībām.

Ziemassvētkos, 25. decembrī 16 Preiļu novada Saunas Tautas namā  un 19  Aizkalnes tautas namā notiks Ziemassvētku koncerts ar kapelu “Augusti”. 
Otrajos Ziemassvētkos, 26. decembrī no Preiļu pilsētas svētku laukuma sāksies Ziemassvētku vecīša un jestro rūķu brauciens, apciemojot pilsētas mikrorajonus, bet no 27. decembra līdz 29. decembrim Ziemassvētku vecītis ar saviem draugiem būs sastopams visos novada pagastos.

Atstājiet komentāru