2022.gada 30. septembris

Elma, Elna, Menarda

Jēkabpils Radio1 Novadu ziņas 2022.gada 3.janvārī

Jēkabpils Radio1 Novadu ziņas 2022.gada 3.janvārī

Radio1 Novada ziņas pulksten 11.00-16.00

No janvāra darbu sāk Aizkraukles novada domes reformētā pašvaldības administrācija. Aizkraukles novada pašvaldības administrācijā būs Attīstības nodaļa, kuru vada Ilona Kāgane, šajā nodaļā strādās 13 darbinieki. Juridiskajā nodaļa kopā ar vadītāju būs astoņi darbinieki. Šo nodaļu vadīs Gita Židova. Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas nodaļā strādās trīs darbinieki. Šī ir jauna nodaļa, un tās vadītāja amatam bija izsludināta vakance. Kancelejā strādās seši darbinieki, un šo nodaļu vadīs Ingrīda Krēsliņa. Īpašumu nodaļā paredzētas 9,5 amata vietas. Šo nodaļu vadīs Gunta Baiba.

Personāla nodaļā, kuru vadīs Ieva Šalme, bez vadītājas būs vēl pieci darbinieki. Savukārt Sabiedrisko attiecību nodaļā strādās seši darbinieki, šo nodaļu vadīs Arvis Upīts. Saimnieciskajā nodaļā paredzētas 11,3 darba slodzes. Šīs nodaļas vadītājs būs Aizkraukles pilsētas un pagasta apvienības pārvaldnieks, šim amatam bija izsludināts konkurss. Pārvaldnieka amata funkcijās ietilps arī Aizkraukles pilsētas un pagasta saimnieciskās nodaļas vadīšana, un šīs nodaļas darbinieki rūpēsies par kārtību.

Tūrisma nodaļā būs vadītājs un vēl 9,5 amata vietas. Šo nodaļu vadīs koknesiete Anita Šmite. Savukārt Uzņēmējdarbības atbalsta centrā būs divi darbinieki, un nākotnē ir iecere šo nodaļu integrēt attīstības nodaļas struktūrā. Dzimtsarakstu nodaļa kopā ar vadītāju būs 5,7 amata vietas. Nodaļu vadīs Olita Sticere. Finanšu un grāmatvedības nodaļa būs lielākā nodaļa Aizkraukles novada pašvaldības administrācijas struktūrā – tajā kopā būs 44 darbinieki. Nodaļu vadīs Ilze Samsone. Iecerēts, ka daļa grāmatvedības darbinieku strādās pagastu apvi enībās.

Turpinām ziņas

Aizkraukles novadā no 2021.gada 1.jūlija līdz 2022.gada 1.janvārim ar Covid-19 saslimuši 2 tūkstoši 111 iedzīvotāji, tajā skaitā decembrī - 258. No 23.decembra, kad tika fiksēts 2 tūkstoši 31 saslimšanas gadījums ar Covid-19, decembra pēdējā nedēļā reģistrēti 80 saslimšanas gadījumi, kas ir par 22 gadījumiem vairāk kā decembra trešajā nedēļā. Savukārt pēdējo divu nedēļu laikā – 122. 14 dienu kumulatīvā saslimstība ar Covid-19 uz 100 tūkstoši iedzīvotāju Aizkraukles novadā ir 415,4 saslimušie. Pagājušās nedēļas laikā Aizkraukles novadā ir paaugstinājusies saslimstība ar Covid-19, jo vēl pirms nedēļas 14 dienu kumulatīvā saslimstība ar Covid-19 uz 100 tūkstoši  iedzīvotāju šeit bija 364,4.

Līvānu novadā no 2021.gada 1.jūlija līdz 2022.gada 1.janvārim kopumā reģistrēti 1000 saslimšanas gadījumi ar Covid-19, tajā skaitā decembrī – 82.  No 23.decembra, kad tika fiksēti 982 saslimšanas gadījumi ar Covid-19, decembra pēdējā nedēļā reģistrēti 12  saslimšanas gadījumi, kas ir par 2 gadījumiem vairāk kā decembra trešajā nedēļā. Savukārt pēdējo divu nedēļu laikā – 26. 14 dienu kumulatīvā saslimstība ar Covid-19 uz 100 tūkstoši iedzīvotāju Līvānu novadā ir 244,5 saslimušie. Pēdējās nedēļas laikā Līvānu novadā nav mainījušies saslimstības ar Covid-19 rādītāji, jo arī pirms nedēļas saslimstības rādītāji uz 100  tūkstoši iedzīvotāju šeit bija tieši tādi kā decembra nogalē.

Preiļu novadā no 2021.gada 1.jūlija līdz 2022.gada 1.janvārim reģistrēti tūkstoš 246 saslimšanas gadījumi ar Covid-19, tajā skaitā decembrī – 100. No 23.decembra, kad tika fiksēti tūkstoš 208 saslimšanas gadījumi ar Covid-19, nedēļas laikā kopumā reģistrēti 38 saslimšanas gadījumi, kas ir par 23 gadījumiem vairāk kā decembra trešajā nedēļā. Savukārt decembra pēdējā nedēļā – 49. 14 dienu kumulatīvā saslimstība ar Covid-19 uz 100 tūkstoši iedzīvotāju Preiļu novadā patlaban ir 292.4 saslimušie. Pēdējās nedēļas laikā Preiļu novadā pieaugusi saslimstība ar Covid-19, jo pirms nedēļas 14 dienu kumulatīvā saslimstība ar Covid-19 uz 100 tūkstoši iedzīvotāju šeit bija 190,9.

Un vēl

Pļaviņu Mākslas skolas pagalmā izkurināts āra keramikas ceplis “Pāvuls”, ko piepildīja ar audzēkņu un pieaugušo studijas dalībnieku māla darbiem, ziņo Staburags. Pļaviņieši aicināja šajā pasākumā iesaistīties arī citus, kam labprāt atsaucās Aizkraukles Mākslas skolas kolektīvs, izbaudot cepļa kurināšanas procesu un priecājoties par rezultātu — melno keramiku. Pļaviņu Mākslas skolas vadītāja Iveta Ušacka stāsta, ka šoreiz visu paveikuši pašu darbinieku spēkiem, kas bijis labs pārbaudījums zināšanām un prasmēm.

Atstājiet komentāru