2023.gada 24. septembris

Agris, Agrita

Jēkabpils Radio1 Preiļu novada ziņas 2022.gada 5.janvārī

Jēkabpils Radio1 Preiļu novada ziņas 2022.gada 5.janvārī

Radio1 Preiļu novada aktualitātes pulksten 11.00 un 16.00

Lai veicinātu Ziemassvētku noskaņojumu Preiļu novadā, 14. decembrī bija izsludināts svētku sajūtas veidojošs skatlogu, ēku fasāžu un priekšlaukumu noformējuma konkurss “Skaistākais Ziemassvētku noformējums”. Organizējot šo konkursu, pašvaldības mērķis bija veicināt iedzīvotāju piederības sajūtu Preiļu novadam. Vērtēšanai tika iesūtīti 17 pieteikumi. Konkursa vērtēšanas komisija ir noteikusi uzvarētājus trīs kategorijās: 

Kategorijā “Privātmāju noformējums” komisijas vērtējumā tika piešķirtas divas otrās vietas –  M. Matisānes pieteiktajam īpašumam Aglonas pagastā un I. Podinas īpašumam Preiļos. Savukārt, dalītu trešo vietu ieguva I. Repša īpašums Aglonā un I. Veigules īpašums Riebiņos. Par kategorijas “Uzņēmumu un sabiedrisko ēku noformējums” laureātiem kļuva SIA “Arka Preiļi” īpašums Preiļos, un Ž. Osipovai piederošais īpašums Preiļos. Kategorijā “Valsts un pašvaldības iestāžu ēku noformējums” par laureātiem kļuva Vārkavas apvienības pārvalde, Pelēču pagasta pārvalde un Rimicānu Pirmsskolas izglītības iestāde.

Preiļu novada pašvaldības mājas lapā preili.lv ir apskatāma virtuāla izstāde, kurā var redzēt arheoloģes Antonijas Vilcānes lelli (20. gs. vidus), režisora Jāņa Streiča 1937. gada izdotās ābeces atvērumu, Rudzātu pagasta 766. mazpulka fotogrāfiju un nozīmīšu fotogrāfijas. Grodņas reliģijas vēstures muzejs piedāvā apskatīt kristību tērpa no Francijas (1900. gads) fotogrāfiju. Bērna aubes (19. gs 2. puse) un bērna grabuļa (19. gs.) fotogrāfijas. Uz šo virtuālo izstādi Panevēžas Novadpētniecības muzejs no krājuma ir atlasījuši grāmatu, šūpuļzirdziņu un zēna fotogrāfiju uz līdzīga zirdziņa, kā arī fotogrāfiju, kas atspoguļo laikmeta zudušus paradumus.

29. decembra domes sēdē pieņemtajiem lēmumi paredz izmaiņas skolēnu autobusu kustības sarakstos, ēdināšanas maksas izmaiņām. Sēdē tika lemts slēgt 4 esošos autobusu maršrutus un sarakstu papildināt ar diviem no jauna izstrādātiem maršrutiem. Vairāk skatīt Preiļu novada domes mājas lapā preili.lv.
Turpinām aktualitātes

No 2022. gada 1.februāra maksa par ēdināšanu pašvaldības pirmskolas izglītības iestādēs un pirmskolas bērnu grupā 1,5 līdz 4 gadi noteikta 35 eiro mēnesī. Bērnu grupā 5 līdz 6 gadi, pusdienu izmaksas 100% apmērā pašvaldības finansējums, vecāku līdzmaksājums 15 eiro mēnesī - par brokastīm un launagu. Tāpat kā līdz šim ēdināšanas izdevumu izmaksas tiks segtas 100% apmērā sākumskolas - 1.-4. klases - skolēniem un 5.-9.klašu skolēniem līdz 2022.gada 31.decembrim. 

Kā informē “Preiļu Saimnieks” 2022.gadā sadzīves atkritumu izvešanas grafiks privātmājām nemainās, ja noslēgts līgums par atkritumu izvešanu divreiz mēnesī. Ja līgums ar SIA paredz atkritums izvest vienreiz mēnesī, tad Preiļu pilsētā konteiners tiks izvests katra mēneša beigu datumos, bet novada lauku teritorijā – katra mēneša vidus datumos. Ja līgumā atkritumu izvešana ir paredzēta vairāk nekā divas reizes mēnesī, tad konteineru izvešanas grafiku var uzzināt, zvanot pa tālr.:  29420721. Jauno sadzīves atkritumu izvešanas grafiku var skatīt preili.lv vai preilusaimnieks.lv  mājaslapās.

Viduslatgales pārnovadu fonds aicina uz akardeonistes Initas Āboliņas noskaņu koncertu 12. janvārī plkst. 17:00 Preiļu novada kultūras centrā, Raiņa bulvāris 28, Preiļos. Pasākums notiek “zaļājā režīmā”. Par savu ierašanos lūgums informēt pa tālruni 28370261 vai rakstot vlpf@inbox.lv. Mecenātu vakars ir daļa no Viduslatgales pārnovadu fonda īstenotā projekta “Labdarības aplis”, ko finansē Norvēģija, Islande un Lihtenšteina caur Aktīvo iedzīvotāju fonda granta programmu.

Biedrība “Preiļu rajona partnerība” izsludināju atklātu projektu iesniegumu pieņemšanas 12.kārtu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai” apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”. Projektu iesniegumu pieņemšanas laiks no 27. janvāra līdz 27. februārim. Informāciju par projektu konkursu un bezmaksas konsultācijas var saņemt biedrībā “Preiļu rajona partnerība” birojā: Tirgus laukums 1, Preiļu novads, Preiļi. Administratīvā vadītāja: Valija Vaivode, tālrunis 22026684, e-pasts: preilupartneriba@inbox.lv, mājas lapa: preilupartneriba.lv.

Un vēl

Nodibinājums “Viduslatgales pārnovadu fonds” izsludina sociālas stipendijas konkursu Preiļu novada studējošajiem jauniešiem ar īpašām vajadzībām. Stipendijas programmas apmērs tūkstoš eiro. Stipendijas avots – ziedojums. Stipendija tiek piešķirta par 2021./2022. studiju gada pavasara semestri. Pieteikties stipendijai var līdz 31. janvārim. Ar prasībām par pieteikšanos stipendijai var iepazīties stipendijas nolikumā preili.lv mājas lapā.

Atstājiet komentāru