2022.gada 16. maijs

Edijs, Edvīns

Jēkabpils Radio1 Preiļu novada aktualitātes 2022.gada 19.janvārī

Jēkabpils Radio1 Preiļu novada aktualitātes 2022.gada 19.janvārī

Radio1 Preiļu novada aktualitātes pulksten 11.00 un 16.00

Izvērtējot Rušonas pamatskolas darbību un attīstības scenārijus, Preiļu novada dome lēmusi reorganizēt Rušonas pamatskolu, no 2023. gada 1. septembra pievienojot to Aglonas vidusskolai kā filiāli. Tāpat tika nolemts lūgt Izglītības kvalitātes valsts dienestu pagarināt Rušonas pamatskolas akreditācijas termiņu līdz 2023. gada 1. septembrim un atcelt 2021./2022. mācību gadā plānoto iestādes akreditāciju, jo pēc Rušonas pamatskolas pievienošanas Aglonas vidusskolai, pamatskola darbosies pēc Aglonas vidusskolas jau akreditētajām mācību programmām. Rušonas pamatskolas skolēnu un viņu vecāku ikdienu šī reorganizācija neietekmēs, jo attiecībā uz mācību procesu izmaiņas netiek plānotas.

Lai Preiļu novadā tiktu organizēts vienots darbs sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu sniegšanas jautājumos, sociālo palīdzību un sociālos pakalpojumus turpmāk koordinēs Preiļu novada Labklājības pārvalde, kas apvieno sevī visus sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu sniedzējus. Preiļu pilsētā Labklājības pārvalde turpina sniegt sociālo palīdzību un sociālos pakalpojumus, tāpat kā tas tika darīts pirms novadu apvienošanās. Iedzīvotāji tiek pieņemti klātienē, ievērojot valstī noteiktās epidemioloģiskās prasības, kā arī ar sociālā darba speciālistiem var sazināties telefoniski, lai saņemtu nepieciešamo informāciju par sociālajiem jautājumiem. Kontakttālrunis - 65323200.

Turpinām aktualitātes

Lai ikvienā Preiļu novada pagastā nodrošinātu komunālo pakalpojumu pieejamību pēc administratīvi teritoriālās reformas, jaunajā Preiļu novadā darbojas Aglonas komunālo pakalpojumu daļa, Vārkavas komunālo pakalpojumu daļa un Lauku teritoriju komunālo pakalpojumu daļa. 

Vārkavas komunālo pakalpojumu daļa nodrošina komunālo pakalpojumu pieejamību Rožkalnu, Upmalas un Vārkavas pagastu iedzīvotājiem, kuru mājām ir pieslēgts centralizētais ūdensvads, kanalizācija, siltumapgāde, atkritumu izvešana. Ja iedzīvotājiem radušies jautājumi par izrakstītajiem rēķiniem (par komunālajiem pakalpojumiem), aicinām sazināties ar daļas vadītāju Lailu Lazdāni (tālr. 20399639, e-pasts: laila.lazdane@preili.lv), citos jautājumos var vērsties arī pie Rožkalnu, Upmalas un Vārkavas pagastu pārvalžu vadītājām. 

Aglonas komunālo pakalpojumu daļas galvenās funkcijas ir nodrošināt dzeramā ūdens piegādi iedzīvotājiem un pagasta iestādēm, ūdens piegādes komunikāciju uzturēšanu, profilaktisko apkopju nodrošināšanu Aglonas ciematā, Jaunciemā un Jaunaglonā. Par komunālajiem jautājumiem Aglonas pagasta iedzīvotāji nepieciešamības gadījumā aicināti vērsties pie daļas vadītāja Andra Indāna, zvanot pa tālruni 26390581 vai rakstot uz e-pastu andris.indans@preili.lv.  

Savukārt, Lauku teritoriju komunālo pakalpojumu daļā izveidotas mobilās vienības, kas apkalpo lauku teritoriju pagastu (Sīļukalns, Galēni, Stabulnieki, Riebiņi, Silajāņi, Rušona, Sauna, Pelēči, perspektīvā Aizkalne) komunālās saimniecības objektus (ūdensvads, kanalizācija, katlu mājas, pašvaldības iestādes, ielu apgaismojums). Personālam ir speciāli aprīkots transports ar nepieciešamajām iekārtām un instrumentiem, lai veiktu iekārtu tehniskās apkopes, dažādu inženierkomunikāciju un iekārtu bojājumu novēršanu, dažādus remontdarbus. 

Pēc vairāku mēnešu garumā ilgušiem remontdarbiem, savas durvis vēris  “Kopienu resursu centrs”. Tas tika atvērts, lai īstenotu projekta “Darbīgās kopienas” galveno ideju – attīstīt izglītības iestādes un vietējās kopienas sadarbības prasmes un iesaistīšanās iespējas, kā arī sociālās uzņēmējdarbības veicināšanu. Kamēr notika telpu remonts, ārpus tā jau notikušas vairākas aktivitātes Vārkavas apkaimes iedzīvotājiem - ugunskura vietas labiekārtošana pie lapenes Vārkavas parkā un dažāda izmēra šļūcamrīku piedāvājums ziemas prieku baudīšanai. Centra telpas atrodas Vārkavas muižas pils saimniecības ēkā un tās aicināti izmantot vietējie iedzīvotāji.

Un vēl
 
Atceroties barikādes,  rīt, 20. janvārī Preiļos, Raiņa bulvārī pie Preiļu Kultūras nama no 10 līdz četriem pēcpusdienā, būs skatāma āra  izstāde “Es atmodā” un tiks iekurts Barikāžu laika piemiņas ugunskurs. 18.30 Preiļu Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas Romas katoļu baznīcā Preiļu Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi, pedagogu un Preiļu skolotāju koris “Latgale”  sniegs koncertu.

Savukārt rīt, 20. janvārī Aglonā, pie Aglonas Tautas nama tiks iedegts ugunskurs un  demonstrēta Raita Valtera un Antras Cilinskas dokumentālā filma “Mūsu barikāžu laiks”.  Aglonas kultūras nama logos būs apskatāma fotogrāfiju izstāde” “Aglonieši 1991.gada barikādēs”. 

Piektdien, 21. janvārī  pulksten divos dienā tiks organizētas barikāžu dienas atceres radošās aktivitātes Vārkavas vidusskolas skolēniem. Laukā pie Vārkavas vidusskolas tiks kurināts ugunskurs, skolēni varēs piedalīties viktorīnā par barikāžu laika notikumiem. Ar saviem stāstiem par dalību barikādēs dalīsies vietējie iedzīvotāji.

Pieminot Barikāžu laika upuri - Preiļu pagasta Pelšos dzimušo Latvijas Republikas Satiksmes ministrijas šoferi Robertu Mūrnieku, Preiļu pašvaldības mājaslapā var apskatīt Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzeja sagatavoto informāciju par Roberta Mūrnieka dzīvi.

Atstājiet komentāru