2022.gada 6. oktobris

Monika, Zilga, Zilgma

Jēkabpils Radio1 Preiļu novada aktualitātes 2022.gada 2.februārī

Jēkabpils Radio1 Preiļu novada aktualitātes 2022.gada 2.februārī

Radio1 Preiļu novada aktualitātes pulksten 11.00 un 16.00

Preiļu novada dome 27. janvāra kārtējās sēdes laikā vēlreiz izskatīja jautājumus par izglītojamo ēdināšanas maksas noteikšanu Preiļu novadā. Pieņemtais lēmums paredz, ka visi Preiļu novada pašvaldības dibināto pirmsskolas un vispārizglītojošo skolu audzēkņi saņems brīvpusdienas laika periodā no šī gada 1. februāra līdz 31. decembrim. 

Preiļu novada domes priekšsēdētāja otrā vietniece Anita Brakovska  skaidro, ka turpinot darbu pie ēdināšanas izmaksu segšanas jautājumiem, ir nonākts pie kopīga lēmuma, ka brīvpusdienas no 1. februāra varēs saņemt visi pirmskolas un 1.-12. klašu skolēni, kuri mācās pašvaldības dibinātajās izglītības iestādēs. Privātajās izglītības iestādēs, kas ir Aglonas Katoļu ģimnāzija un Preiļu Brīvā skola, 1.-4. klašu skolēniem pašvaldība segs pusi no ēdināšanas izmaksām, otru pusi sedz valsts piešķirtais finansējums.

31. janvārī notika SIA “Preiļu slimnīca” kapitāldaļu turētāju sapulce, kurā viens no darba kārtības jautājumiem bija valdes trešā locekļa apstiprināšana amatā. Preiļu novada pašvaldība kā lielākais SIA “Preiļu slimnīca” kapitāla daļu turētājs vakantajam trešā locekļa amatam virzīja Ivetu Stari. Šobrīd Iveta Stare ir Preiļu novada domes deputāte, Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas priekšsēdētāja. Laika periodā no 2015. līdz 2019. gadam viņa bijusi slimnīcas valdes priekšsēdētāja. Ivetas izglītība un pieredzē gūtās zināšanas ekonomikā, vadības procesos, kā arī kapitālsabiedrību un korporatīvajā pārvaldībā, būs spēcīgs pienesums valdē, kurai šī gada laikā jāpamato un jāpierāda slimnīcas spēja sniegt un nodrošināt pakalpojumus atbilstoši 3. līmeņa statusam.

Pērnā gada vasarā, rudenī un ziemas pirmajā pusē Preiļu parkā un Mehanizatoru ielas apkaimē norisinājās Preiļu parka un kanālu pārbūves 1. kārtas būvdarbi. Šobrīd sakarā ar laikapstākļiem ir noteikts būvdarbu tehniskais pārtraukums. Pavasarī un vasarā interesentiem būs iespēja iesaistīties dažādās izglītojošās norisēs. Maija sākumā Preiļu parkā norisināsies brīvprātīgo nometne, kuras laikā speciālistu pavadībā gan bērni, gan pieaugušie kopā ar viesiem no Lietuvas veidos kukaiņu mājas, putnu būrīšus un piedalīsies citos darbos, lai kopīgā iesaistē padarītu Preiļu parku vēl pievilcīgāku dažādām dzīvnieku sugām. 

Vasarā Preiļu parkā plānots ZeroWaste jeb bezatkritumu festivāls. Savukārt Lietuvā Antalieptē notiks bezmaksas nometne bērniem, kurā būs aicināti piedalīties arī pusaudži no Preiļiem. Izglītojoši pasākumi gaidāmi arī skolotājiem un parku īpašniekiem un apsaimniekotājiem. Šobrīd tiek izstrādāta izziņas taka Preiļu parkā un tā būs pieejamas mobilajā aplikācijā “PureWater”, tāpat notiek darbs pie 5 izglītojošo programmu izstrādes, kas bērnus saistošā un interesantā veidā izglītos par bioloģisko daudzveidību, dažādiem vēsturiskajos parkos sastopamiem dzīvniekiem un augiem. 

Parka dīķu un kanālu pārbūves un tīrīšanas darbi ir daļa no pārrobežu projekta “Vides kvalitātes uzlabošanas pasākumi publiskajās ūdenstilpnēs Latvijā un Lietuvā” aktivitātēm Latvijā un Lietuvā.

Turpinām aktualitātes

Preiļu novada pašvaldība rīt, 3. februārī izsludinājusi ārkārtas sēdi, kuras laikā tiks izskatīts pašvaldības budžeta projekts.  8. februārī  15.00 Preiļu novada pašvaldības Facebook lapā notiks tiešsaistes tikšanās, kuru laikā domes vadība informēs par aktualitātēm Preiļu novadā, tai skaitā arī par pašvaldības budžetu. 

Preiļu novada pašvaldība 9. februārī rīko tiešsaistes semināru “Uzņēmējdarbības vide Preiļu novadā”, kura laikā interesenti tiks informēti par pašvaldībā plānotajiem investīciju projektiem uzņēmējdarbības vides attīstīšanai, kā arī telpu nomas iespējām. Preiļu rajona partnerība sīkāk informēs par aktuālajiem LEADER projektu konkursiem. Daugavpils biznesa inkubators iepazīstinās ar inkubatoru sniegtajām atbalsta iespējām un jaunu dalībnieku uzņemšanu. Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības atbalsta asociācija sniegs informāciju par saviem darbības galvenajiem virzieniem, kuros iesaistīties.  Seminārs būs saistošs kā esošajiem un topošajiem uzņēmējiem, tā arī amatniekiem, jauniešiem un citiem interesentiem. Seminārs bez maksas, nepieciešams iepriekš reģistrēties, aizpildot anketu, kas publicēta Preiļu novada pašvaldības mājaslapā. 

Un vēl

11. februārī pulksten 19  Preiļu novada kultūras centrā  tiks rīkots Preiļu pilsētas 94. dzimšanas dienai veltīts sarīkojums “Preiļu vārds sasauc mirkļus”. Pasākumā svētku apsveikumu teiks Preiļu novada domes priekšsēdētājs Ārijs Vucāns, notiks konkursa  “Dižvīri un dižkoki Preiļos” uzvarētāju apbalvošana un akustiska svētku koncertprogramma – Antra Stafecka un Atis Ieviņš, taustiņinstrumenti – Māris Elksnis. Ieeja: bez maksas. Pieejama vietu rezervācija pa tālruņiem 653 22200 vai 292 353 18. Ieeja tā dēvētajā “zaļajā režīmā” un ievērojot epidemioloģiskas drošības prasības.

Atstājiet komentāru