2022.gada 3. oktobris

Elza, Ilizana

Jēkabpils Radio1 Līvānu novada aktualitātes 2022.gada 10.februārī

Jēkabpils Radio1 Līvānu novada aktualitātes 2022.gada 10.februārī

Jēkabpils Radio1 Līvānu novada aktualitātes pulksten 11.00 un 16.00

4.februārī Līvānu novada domes deputāti apstiprināja Līvānu novada 2022.gada budžetu. Pamatbudžeta ieņēmumi, ieskaitot mērķdotācijas un Eiropas fondu finansējumu, plānoti vairāk nekā 15,6 miljoni eiro, savukārt pamatbudžeta izdevumi paredzēti vairāk nekā 19,7 miljoni eiro. Saistībā ar elektrības, degvielas un gāzes cenu pieaugumu, iestāžu budžetos paredzēti lielāki līdzekļi šo izdevumu segšanai. Tomēr Līvānu novada pašvaldība radusi iespēju saglabāt brīvpusdienu nodrošināšanu visiem novada skolēniem un bērnudārzu audzēkņiem. 

Svarīgākie turpmāko gadu uzdevumi ir nodrošināt stabilu pašvaldības iestāžu darbību un funkciju izpildi, uzlabot iekšējo procesu efektivitāti un darbinieku produktivitāti. 2020.un 2021.gadā piedzīvotā globālā Covid – 19 pandēmija ir ietekmējusi arī pašvaldības ieņēmumu un izdevumu pozīcijas, funkciju izpildi un pieejamā finansējuma apjomu, demogrāfiskos rādītājus, sociālā nodrošinājuma apmēru u.c. Arī turpmākajos 3 gados pašvaldībai nāksies rēķināties ar globālās pandēmijas radītajām sekām. 

2022. gadā plānots ņemt aizņēmumus Valsts kasē kopsummā 3 miljoni 488 tūkstoši 291 euro, tajā skaitā - 870 tūkstoši 424 euro apmērā projekta „Līvānu industriālās zonas infrastruktūras pielāgošana jaunu uzņēmumu izvietošanai un uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai 3.kārta” īstenošanai;  25 Tūkstoši 964 euro apmērā projekta „Stāvlaukuma atjaunošana Rudzātu pagastā” īstenošanai; 317 tūkstoši 405 euro apmērā projekta „Līvānu novada pilsētas ielas un pagasta ceļu pārbūve” īstenošanai; 471 tūkstoti 944 euro apmērā projekta „Līvānu novada pagastu ceļu pārbūve” īstenošanai  un  1 miljonu  802 tūstoši 554 euro apmērā projekta „Ielu pārbūve Līvānos, Līvānu novadā” īstenošanai.

Turpinām aktualitātes

Līvānu novada pašvaldība veic aptauju ar mērķi noskaidrot iedzīvotāju viedokli par nozīmīgāko notikumu kultūrā Līvānu novadā 2021.gadā. Ņemot vērā situāciju kultūras jomā 2021.gadā, izskatot Kultūras komisijas ierosinājumu, Līvānu novada dome 2021.gada 28.oktobrī lēma neizsludināt kandidātu izvirzīšanu nominācijām: Gada cilvēks kultūrā 2021, Gada labākais amatiermākslas kolektīvs 2021, Gada labākais sniegums profesionālajās mākslās 2021. Aptauja par gada notikumu kultūrā ir anonīma un turpināsies līdz 17.februārim. Aptaujas anketu var aizpildīt Līvānu novada pašvaldības mājaslapā.

Līvānu novada Centrālās bibliotēkas Straumes zālē ciklā “MŪSĒJIE” līdz 31.martam skatāma Antras Vindules rokdarbu izstāde “Raibu raibie radu raksti”. Antra Vindule dzīvo Rožupes pagasta Lojānos, kur ar mīlestību veido brīnišķīgu daiļdārzu ar puķēm, skujeņiem, retām koku un košumkrūmu šķirnēm. Ziemas tumšajos vakaros vasaras ziedu krāsu skaistums tiek pārvērsts filigrānos izšuvumos – krāšņi spilveni krustdūrienā, galdauti un sedziņas, savienojot abus Antras hobijus kopīgā mijiedarbībā.  Izstādē aplūkojami arī koka rāmī austi lakati.
 
Un vēl

1.februārī visā Latvijā sāka darboties depozīta sistēma dzērienu iepakojumam. Arī Līvānu novadā vairākās tirdzniecības vietās vai pie tām izvietoti depozīta punkti, bet daļa pagaidām nestrādā un tiks ierīkota tuvāko nedēļu laikā. Kopumā Līvānu novadā paredzēti 14 depozīta punkti, no kuriem septiņi būs taromāti, bet septiņi – manuālie pieņemšanas punkti. Depozīta sistēma sāks pilnvērtīgi darboties, kad veikalu plauktos būs vairāk dzērienu depozīta iepakojumos. Šobrīd lielā daļā veikalu šādu preču vēl nav, bet citviet ir tikai dažas pudeles ar depozīta sistēmas marķējumu.

Atstājiet komentāru