2022.gada 27. jūnijs

Malvīne, Malvis

Līvānu novada aktualitātes 2022.gada 17.februārī

Līvānu novada aktualitātes 2022.gada 17.februārī

Radio1 Līvānu novada aktualitātes pulksten 11.00 un 16.00

Līvānu novadā pagājušās nedēļas laikā kopumā reģistrēti 443 saslimšanas gadījumi ar Covid-19, tajā skaitā otrdien reģistrēti – 100 saslimšanas gadījumi. Salīdzinot ar februāra pirmo nedēļu, Līvānu novadā saslimstība pieaugusi par trešdaļu. Līvānu novadā no 2021.gada 1.jūlija līdz 2022.gada 16.februārim kopumā reģistrēti 2 tūkstoši 256 saslimšanas gadījumi ar Covid-19. Savukārt pēdējo divu nedēļu laikā – 673 saslimšanas gadījumi. 14 dienu kumulatīvā saslimstība ar Covid-19 uz 100 tūkstoši iedzīvotāju Līvānu novadā ir 6 tūkstoši 327,6 saslimušie.

Lai apzinātu un popularizētu Līvānu novada labākos tirdzniecības, ēdināšanas un pakalpojumu objektus iedzīvotāju vērtējumā, Līvānu novada pašvaldība rīko aptauju “Kurš ir Līvānu novada labākais tirgotājs 2021. gadā?”.  Aptauja ir anonīma un norisināsies līdz 20.februārim. Aptauja ir pieejama Līvānu novada pašvaldības mājaslapā. Piedaloties tajā, līvānieši var izvirzīt savus favorītus konkursā labākais tirgotājs.

24.februārī plkst.15.00 Līvānu novada Kultūras centra mazajā zālē notiks tikšanās ar Jēkabu Birznieku un Ievu Johansson un grāmatu “Jēkaba citāti”. Pasākums notiks ievērojot visus epidemioloģiskos noteikumus un uzrādot sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu.Pasākumu varēs apmeklēt iepriekš saņemot personalizētu ieejas karti vai bibliotēkas darba laikā piesakoties pa tālruni 20230925.

Līvānu novada Dzimtsarakstu nodaļā pērn reģistrēti 95 jaundzimušie, kas ir par 19 mazuļiem vairāk kā gadu iepriekš. Tas ir augstākais rādītājs kopš 2015.gada, kad tika reģistrēti 96 jaundzimušie. Līvānu novada pašvaldības viena no galvenajām prioritātēm ir atbalsts ģimenēm, kas ir iekļauta arī pašvaldības attīstības plānošanas dokumentos. Lai atbalstītu daudzbērnu ģimenes, 2021.gadā pašvaldība ieviesa progresīvo pabalstu jaundzimušā aprūpei – pabalsta apmērs vienam bērnam ir 200 eiro, sākot ar trešo bērnu pabalsta apmērs ir 300 euro. Tāpat papildus tika ieviests arī Ziemassvētku pabalsts 30 eiro apmērā aizgādņiem. Ģimenēm pašvaldība nodrošina arī citus atbalsta pasākumus.

Turpinām aktualitātes

Izskatot Līvānu novada pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķīši” vēstuli, domes deputāti lēma paredzēt Līvānu novada pašvaldības 2022.gada pamatbudžetā līdzekļus 8 tūkstoši 889 eiro Līvānu novada pirmsskolas izglītības iestādei “Rūķīši” videonovērošanas sistēmas ierīkošanai Avotu ielā 2 un Rīgas ielā 13. Videonovērošanas sistēma nepieciešama, lai uzlabotu bērnu drošību un pirmsskolas iestāžu teritorijas uzraudzību.

Pamatojoties uz Nodrošinājuma valsts aģentūras vēstuli, LĪvānu novada dome nolēmusi nodot bez atlīdzības īpašumā valstij Iekšlietu ministrijas personā pašvaldības nekustamo īpašumu Rīgas ielā 2S, kas sastāv no zemes vienības 35 tūkstoši kvadrātmetru platībā. Attiecīgajā īpašumā Iekšlietu ministrija ir paredzējusi būvēt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta ugunsdzēsības depo ēku ar papildus telpām Valsts policijai.

Līdz 31. martam Līvānu novada Centrālās bibliotēkas Straumes zālē ciklā “MŪSĒJIE” skatāma Antras Vindules rokdarbu izstāde “Raibu raibie radu raksti”. Antra Vindule dzīvo Rožupes pagasta Lojānos, kur ar mīlestību veido brīnišķīgu daiļdārzu ar puķēm, skujeņiem, retām koku un košumkrūmu šķirnēm. Ziemas tumšajos vakaros vasaras ziedu krāsu skaistums tiek pārvērsts filigrānos izšuvumos – krāšņi spilveni krustdūrienā, galdauti un sedziņas, savienojot abus Antras hobijus kopīgā mijiedarbībā.  Izstādē aplūkojami arī koka rāmī austi lakati.

Un vēl

Līvānu novada pašvaldība informē, ka līdz 27. februārim nedarbosies SIA "Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība" kase. Iedzīvotāji rēķinu apmaksu var veikt internetbankā, kā arī SIA "Maxima" veikalu kasēs. Nepieciešamības gadījumā var zvanīt pa tālruni - 24408000.

Atstājiet komentāru