2022.gada 27. jūnijs

Malvīne, Malvis

Jēkabpils Radio1 Līvānu novada aktualitātes 2022.gada 17.martā

Jēkabpils Radio1 Līvānu novada aktualitātes 2022.gada 17.martā

Radio1 Līvānu novada aktualitātes pulksten 11.00 un 16.00

Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei, abpusēji vienojoties, ar Līvānu pašvaldības vadību tika rasts risinājums, kā pēc Līvānu filiāles likvidēšanas turpmāk nodrošinātu iedzīvotājiem nozīmīgo pakalpojumu – pases un eID kartes noformēšanu un izsniegšanu. No 23.marta,  Līvānu Uzņēmējdarbības atbalsta centrā, Domes ielā 3, Līvānu iedzīvotājiem divas reizes mēnesī būs iespējams noformēt un saņemt pasi un personas apliecību jeb eID karti. Pakalpojums tiks sniegs tikai pēc iepriekšēja pieraksta, ko iespējams veikt, zvanot pa tālruni – 65307250. Noformēt un saņemt pasi un eID karti pēc iepriekšēja pieraksta Līvānos no 23.marta būs iespējams katra mēneša otrajā un ceturtajā trešdienā no pulksten  9 līdz 15.

Līvānu stikla un amatniecības centrs aicina jauniešus uz radošām aktivitātēm un no 11. marta līdz 8. aprīlim izsludina stikla trauku skiču konkursu. Tematiski konkursam 26. martā plkst. 13.00 Zoom tiešsaistes platformā norisināsies vebinārs “Stikla iecere”, kurā būs iespējams gūt vērtīgus padomus skiču izstrādei, kā arī plašāk iepazīt stikla pūšanas tehnoloģiju. Vebināram interesenti tiek aicināti iepriekš reģistrēties, aizpildot pieteikuma anketu līdz 25. martam. Anketa atrodama Līvānu novada pašvaldības mājaslapā.

Arī Līvānos iespējams piedalīties parakstu vākšanā tautas nobalsošanas ierosināšanai par apturēto likumu “GROZĪJUMI LIKUMĀ PAR OSTĀM” atcelšanu.  Līvānu novadā, parakstīties par apturētā likuma nodošanu tautas nobalsošanai var Līvānu novada Kultūras centrā pirmdieņās, trešdienās, piektdienās un svētdienās no pulksten 9 līdz vieniem dienā. Savukārt otrdienās, ceturtdienās un sestdienās no pulksten trijiem dienā līdz septiņiem vakarā.  Vēlētājiem, kuri veselības stāvokļa dēļ nevar ierasties parakstu vākšanas vietā, bet vēlās piedalīties parakstu vākšanā, ir jāiesniedz iesniegums Līvānu novada vēlēšanu komisijai, parakstu vākšanas vietā un vēlētājam tiks nodrošināta iespēja pieteikties parakstu vākšanai savā atrašanās vietā. Parakstu vākšana notiks līdz 8. aprīlī.

Turpinām ziņas

Līvānos turpinās ziedojumu vākšana sadraudzības pilsētai Ukrainā. Jā vēlies atbalstīt karadarbībā cietušos Līvānu sadraudzības pilsētā Kameņecā-Podoļskā Ukrainā, ziedojot skaidrā naudā, to var izdarīt biedrībā “Baltā māja”, kur izvietota ziedojumu kastīte. Katru darba dienu no 9 līdz 14, vēršoties pie biedrības darbiniekiem. Adrese: Stacijas ielā 2,  Līvānos, tālrunis: 65381707. 

Joprojām iespējams ziedot arī elektroniski. SEB banka, Swedbank un Banka Citadele ir atcēlušas komisijas maksu par paskaitījumiem uz Ukrainu.  SEB bankas un Swedbankas norāda, ka atgriezīšot arī iekasēto komisiju par jau veiktajiem pārskaitījumiem kopš 24. februāra. Ziedojumu rekvizīti pieejami Līvānu novada mājaslapā. Visi saņemtie līdzekļi tiks novirzīti, lai palīdzētu pilsētas iedzīvotājiem un bēgļiem no citiem Ukrainas reģioniem.
 
Viduslatgales pārnovadu fonds sadarbībā ar Preiļu novada un Līvānu novada pašvaldībām izsludina projektu konkursu "Iedzīvotāji veido savu vidi - 2022". Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš ir līdz 11. aprīlim. Projektu īstenošanas laiks no 25. aprīļa līdz 30. oktobrim. Grantu summa Līvānu novada projektiem 4 tūkstoši 950 eiro. Viena projekta granta summa ir 550 eiro. Projekta iesniedzējam jāparedz līdzfinansējums vismaz 10% apmērā no pieprasītā granta. Projekta pieteicējs var būt biedrība, nodibinājums vai iedzīvotāju iniciatīvas grupa.

Projektu konkursa finansējuma tematiskie virzieni ir: Novadu vietējās identitātes, cilvēku talantu un sasniegumu apzināšana, seno amatu un prasmju apgūšana, stiprinot paaudžu saiknes, Sabiedriski pieejamas teritorijas sakopšana un aktīvās atpūtas vietu veidošana, Lietderīga brīvā laika pavadīšana bērniem un jauniešiem, Kultūras un sporta aktivitātes un pasākumi, Bezatkritumu dzīvesveida (zero waste) iniciatīvas un Demokrātiskas, iekļaujošas un līdzdalīgas sabiedrības veidošanas pasākumi.

Un vēl

Otrdienās pulksten 15 Līvānu peldbaseinā “Upe” notiks Ūdens vingrošana Līvānu novada bērniem līdz 18 gadiem. Priekšroka tiks dota daudzbērnu ģimeņu un maznodrošināto ģimeņu bērniem. Iepriekšēja pieteikšanās obligāta pa tālruni 266338940. Dalība: bezmaksas.

Jēkaba Graubiņa Līvānu Mūzikas un mākslas skola uzņem sagatavošanas grupā izglītības programmās: klavierspēle, vijoles spēle, akordeona spēle, flautas spēle, saksofona spēle, trompetes spēle, sitaminstrumentu spēle. Uzņemšana 2.aprīlī 11 Raiņa ielā 4, tālrunis 26187432. Par uzņemšanu Vizuāli plastiskās mākslas programmā interesēties pa tālruni 29991278.

Atstājiet komentāru