2022.gada 27. jūnijs

Malvīne, Malvis

Jēkabpils Radio1 Preiļu novada aktualitātes 2022.gadā 6.aprīlī

Jēkabpils Radio1 Preiļu novada aktualitātes 2022.gadā 6.aprīlī

Turpinās Preiļu novada bērnu un jauniešu sporta skolas ēkas pārbūves darbi

Preiļu novada bērnu un jauniešu sporta skolā turpinās 2021. gada rudenī uzsāktie būvdarbi, kuru mērķis ir celt ēkas energoefektivitāti un uzlabot vizuālo izskatu. Skolas vecās ķieģeļu ārsienas pēc atjaunošanas darbiem ieguvušas mūsdienīgu izskatu, ēkai uzstādīti jauni, siltumnoturīgi logi un ārdurvis. Pēc šiem būvdarbiem, skola ir  ieguvusi energoefektīvu fasādi un jaunu vizuālo veidolu. Veikti arī ēkas siltummezgla modernizācijas darbi. Plānots, ka būvdarbi tiks pabeigti šī gada septembrī. 

Preiļu novada domes priekšsēdētājs Ārijs Vucāns devies vizītē uz Daugavpili, lai tiktos ar valsts prezidentu Egilu Levitu

5. aprīlī Preiļu novada domes priekšsēdētājs Ārijs Vucāns devies uz  darba vizīti Daugavpilī, kur kopā ar citiem Latgales pašvaldību vadītājiem un viedokļu līderiem ticies ar Valsts prezidentu Egilu Levitu, Latvijas vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministru Artūru Tomu Plešu, Ekonomikas ministrijas parlamentāro sekretāri Ilzi Indriksoni un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras pārstāvjiem, lai kopīgi diskutētu par Latgales attīstības perspektīvām jaunajos ģeopolitiskajos un ekonomiskajos apstākļos. Diskusijas laikā Ārijs Vucāns uzsvēra, ka šis gads ļoti labi parāda to, ka valstij būtu jādomā par  lauksaimniecības ražošanas attīstības veicināšanu, mājokļu atbalsta programmas ieviešanu novados un investīciju projektu termiņu pagarinājumu. 

Preiļu novada pašvaldībā reģistrēti 30 patvēruma meklētāji no Ukrainas

Preiļu novadā izmitināti  30 Ukrainas civiliedzīvotāji, kuri sev pagaidu mājvietas raduši gan pie paziņām, gan dienesta viesnīcās, gan vietējās viesu mājās. Šobrīd Preiļu novada pašvaldība apzina uzņēmumus, kuri patvēruma meklētājiem var piedāvāt darbu. 

Turpinās projektu iesniegšana mazo grantu projektu konkursā “Iedzīvotāji veido savu vidi – 2022” 

Vēl līdz 11. aprīlim iedzīvotāju grupas, biedrības un nodibinājumi var iesniegt savas projektu idejas mazo grantu projektu konkursā, kuru finansē Preiļu un Līvānu pašvaldības, bet administrē nodibinājums “Viduslatgales pārnovadu fonds”. Viena projekta granta summa ir 550 EUR. Projekta iesniedzējam jāparedz līdzfinansējums vismaz 10% apmērā no pieprasītā granta. Konkursa nolikums un papildu info publicēti Preiļu novada pašvaldības mājaslapā. 
                
Arvien vairāk personu Preiļu novadā saņem sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus

Preiļu novada Labklājības pārvaldē martā tika atsāktas dažādas nodarbības personām ar garīga rakstura un funkcionāliem traucējumiem.

Aizvadītā gada nogalē vairāku speciālistu komandā tikusi veikta individuālo vajadzību izvērtēšana un atbalsta plānu izstrāde bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kas ļāvis pakāpeniski organizēt tieši viņu vajadzībām nepieciešamos sociālos pakalpojumus.

Papildus tikušas izvērtētas arī pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem, kas līdz šim saņēma Dienas aprūpes centra pakalpojumu pašvaldības budžeta ietvaros, kā arī gaidīja rindā grupu dzīvokļa pakalpojuma saņemšanai.

Neskatoties uz dažādiem ārējiem apstākļiem, kas uz laiku lika apstādināt aktivitātes Dienas aprūpes centrā, pakalpojumu sniegšana ar pilnu jaudu turpinās. Apmeklētāji ik dienu saņem nedalītu speciālistu iesaisti viņu vajadzībām nepieciešamo spēju attīstībā. 

Šos pakalpojumus  bez maksas iedzīvotāji var saņemt, jo pašvaldība īsteno projektu “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība Preiļu novadā”, ko līdzfinansē Eiropas Sociālais fonds.

Preiļu novada pašvaldība aicina iesniegt jaunatnes iniciatīvas projektus skolēnu mācību motivācijas palielināšanai    
                                            
Preiļu novada pašvaldība aicina biedrības/nodibinājumus, kas veic darbu ar jaunatni, no 2022. gada 4. aprīļa iesniegt jaunatnes iniciatīvu projektu pieteikumus mācību priekšlaicīgas pārtraukšanas mazināšanai. Projekta PuMPuRS ietvaros tiks atbalstīti jauniešu iniciatīvu projekti, lai veicinātu atbalsta aktivitātes jauniešu vidū arī ārpus formālās izglītības. Projekti iesniedzami līdz 2022. gada 4. maijam. Papildu informācija, sazinoties ar Sintiju Ančevu, zvanot pa tālr.: 28291082 vai rakstot uz e-pasta adresi: sintija.anceva@preili.lv.    
 
Preiļu novada bērnu un jauniešu centrs aicina piedalīties mazo vokālistu konkursā “CĀLIS – 2022”

Pavasari gaidot, tiek aicināti mazie Preiļu novada iedzīvotāji vecumā līdz PIECIEM gadiem (ieskaitot) piedalīties mazo vokālistu konkursā “CĀLIS 2022”!
Šogad konkurss „Cālis” notiks 30. aprīlī, 13.00 Preiļu Kultūras namā. Mazo vokālistu konkursa organizatori aicina pieteikt dziedošos bērnus no Preiļu novada izglītības un kultūras iestādēm, aicina arī vecākus pieteikt bērnus individuāli. Pieteikumus var iesniegt līdz 2022. gada 20. aprīlim.

Preiļu Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi guvuši augstus rezultātus starptautiskā konkursā

Preiļu Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi ar izciliem rezultātiem ir atgriezušies no devītā Starptautiskā dažādu žanru konkursa "Pavasara mūzika" Kazahstānā!
Apsveicam ar augstajām vietām skolas audzēkņus Renāru Koļesņičenko, Rigondu Elsti, Arti Borovski, Alisi Savicku! Pateicamies par darbu pedagogiem Jānim Livdānam un Oļegam Koļesņičenko, koncertmeistarēm Kristīnei Saulišai un Inesei Orinskai!

Atstājiet komentāru