2023.gada 8. decembris

Gunārs, Gunis, Vladimirs

Jēkabpils Radio1 Preiļu novada aktualitātes 2022.gada 29.jūnijā

Jēkabpils Radio1 Preiļu novada aktualitātes 2022.gada 29.jūnijā

Radio1 Preiļu novada aktualitātes pulksten 11.00 un 16.00

No 1. jūlija mainās komersants, kas veic pasažieru pārvadājumus Preiļu novadā.  Iepriekš pakalpojumu nodrošināja SIA “Jēkabpils autobusu parks”, bet jau 1. jūlijā pakalpojumu nodrošinās SIA “Tukuma auto”. Preiļu novada pašvaldība saņēmusi informāciju, ka iedzīvotājus sagaida arī izmaiņas maršrutos, par ko Latvijā atbild Valsts SIA “Autotransporta direkcija”. Pašvaldība aicina rūpīgi izpētīt mainītos sarakstus, informācija pieejama pašvaldības mājaslapā preili.lv un griezties Latgales Plānošanas reģionā pie Ivetas Dubrovskas, tālrunis - 29193915, vai pa epastu - iveta.dubrovska@lpr.gov.lv, ja kādas no minētajām maršrutu izmaiņām nopietni ietekmē iedzīvotāju iespējas pārvietoties.

2. jūlijā no pulksten vieniem dienā Preiļos pulcēsies komandas, kas pieteikušas dalību Tūrisma auto rallijā, lai pavisam neparastā veidā Preiļu novadu iepazītu tuvāk vai pavisam no jauna. Komandas rallija laikā sacentīsies par dažādām balvām, tajā skaitā degvielu no atbalstītāja Astarte Nafta. Ikviens interesents ir aicināts vakarā svinēt rallija noslēgumu un svētkus Riebiņu parka stadionā, kur pulksten septiņos notiks apbalvošana un koncerts “Fiesta Latina” kopā ar Roberto Meloni un Latīņamerikas karstasinīgajiem dejotājiem. Pēc koncerta zaļumballe ar grupu “Miggla”. Ieeja koncertā bez maksas, ieejas maksa ballē 5 eiro.

Biedrība “Preiļu rajona partnerība” ir uzsākusi Sabiedrībā virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015.–2020. novērtējumu. Tā ietvaros tiks veikta analīze par stratēģijas ieviešanas gaitu un pienesumu biedrības darbības teritorijas attīstībai.  Lai partnerība varētu izvērtēt stratēģijas ietvaros paveikto un definēt turpmākās darbības nākamās stratēģijas izstrādei, ir nepieciešams projektu iesniedzēju, īstenotāju viedoklis, tāpēc biedrība aicina uz fokusgrupu tikšanos Galēnos, pagasta pārvaldes telpās 6. jūlijā plkst. 13.00.  

Pēterdienā, 29. jūnijā ar pasākumu tiks atklāts angārs, kurā tiksies Preiļu novada pašvaldības vadība, projekta vadītāji, būvnieki un uzņēmēji, kas potenciāli varētu kļūt par telpu nomniekiem. Projekta mērķis ir palielināt privāto investīciju apjomu Preiļu novadā, izveidojot infrastruktūru komercdarbības attīstībai un atbilstoši komersantu vajadzībām saskaņā ar pašvaldības attīstības programmā noteikto teritorijas attīstību. Daugavpils ielas angāra potenciāls ir saimnieciskai darbībai piemērotas telpas, kurās var veidot gan nelielu ražotni, gan noliktavas.
Lai veicinātu novada iedzīvotāju un teritoriju īpašnieku ieinteresētību sev piederošo īpašumu sakopšanā un noskaidrotu novada sakoptākos īpašumus, pašvaldība vēl līdz 8.jūlijam (ieskaitot) aicina pieteikt īpašumus konkursam “Sakoptākais īpašums Preiļu novadā”. Nolikums un pieteikuma anketa atrodami mājaslapā preili.lv. 

Un vēl

28. jūnijā SIA “Preiļu slimnīca” nosūtīja oficiālu vēstuli Latvijas Veselības ministrijai, ar mērķi noskaidrot Veselības ministrijas stratēģiju attiecībā uz reģionālo slimnīcu līmeņu maiņu. SIA “Preiļu slimnīca” ir saņēmusi informatīvā ziņojuma projektu par slimnīcu tīkla attīstības stratēģiju, kur SIA “Preiļu slimnīca” ir definēta kā 1. līmeņa slimnīca, bet ziņojumā nav skaidrojuma par pakalpojumiem, kurus sniegs 1. līmeņa slimnīcas pēc reformas. SIA “Preiļu slimnīca” valde un darbinieki ir mērķtiecīgi nolēmuši pastāvēt uz plaša veselības aprūpes pakalpojumu klāsta saglabāšanu reģionā. Arī Preiļu novada pašvaldība izmantos visas iespējas, lai saglabātu pēc iespējas vairāk darbavietu un nodrošinātu kvalitatīvu un pieejamu veselības aprūpi novadā.

Atstājiet komentāru