2022.gada 17. augusts

Oļegs, Vineta

Jēkabpils Radio1 Līvānu novada aktualitātes 2022.gada 4.augustā

Jēkabpils Radio1 Līvānu novada aktualitātes 2022.gada 4.augustā

Radio1 Līvānu novada aktualitātes pulksten 11.00 un 16.00

Līvānu daudzbērnu ģimenes aicinātas pieteikties Goda ģimenes apliecībai un saņemt konsultāciju: 10.augustā, Līvānu novada pašvaldībā no pulksten 10 – 15. Apliecība “Goda ģimene” ir valsts veidota un Sabiedrības integrācijas fonda īstenota atbalsta programma daudzbērnu ģimenēm, kuras aprūpē trīs un vairāk bērni vecumā līdz astoņpadsmit gadiem, kā arī pilngadīgas personas, kuras nav sasniegušas 24 gadu vecumu, ja tās iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību un ģimenēm, kuras aprūpē bērnu ar invaliditāti vai pilngadīgu personu, kura nav sasniegusi 24 gadu vecumu un kurai noteikta I vai II grupas invaliditāte. Šīs apliecības īpašniekiem ir iespēja saņemt atlaides, izmantojot pakalpojumus, kurus piedāvā valsts un privātie uzņēmumi Latvijā. 

No šīs nedēļas Līvānu novadā ir uzsākta iesniegumu pieņemšana pabalsta daudzbērnu ģimenēm izmaksai. Pabalsta apmērs 20 eiro vienam nepilngadīgam bērnam. Pabalsta izmaksa tiek veikta vienam no vecākiem vai audžuvecākiem vai personai, kura pilda vecāku pienākumus, iesniedzot iesniegumu. Veidlapa pieejama pašvaldības mājaslapā.  Iesniegums jāiesniedz Līvānu novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, Rīgas ielā 77, Līvānos. Pabalsta izmaksa tiks veikta no 8.  līdz 31. augustam ar pārskaitījumu uz iesniegumā norādīto konta numuru.

Turpinām ziņas

Līvānu novadā pēdējo divu nedēļu laikā reģistrēti 134 saslimušie ar Covid-19. 14 dienu kumulatīvā saslimstība ar Covid-19 uz 100 tūkstoši iedzīvotāju Līvānu novadā ir tūkstoš 278,7 saslimušie, kas patlaban ir trešais augstākais saslimstības rādītājs valstī. 

Līvānu novada Rožupes pagastā sākusies pašvaldības autoceļa atjaunošana. Autoceļš pieslēdzas ceļam “Rožupe – Babri – Gulbinski”, un ikdienā to izmanto daudzi vietējie iedzīvotāji. Kopējais autoceļa garums ir divi kilometri, daļa ir ar sliktā stāvoklī esošu asfalta segumu, daļa – ar grants segumu. Būvdarbu laikā paredzēts atjaunot brauktuvi, vienā posmā uzklājot asfaltbetona segumu, otrā posmā – veicot divkāršo virsmas apstrādi. Tāpat tiks veikta ceļmalu sakārtošana. 
Darbus veic SIA “Ošukalns”, un būvdarbu izmaksas ir vairāk nekā 332 tūkstoši eiro. 

Vēl tikai dažas dienas līdz 8.augustam uzņēmēji var pieteikties  Līvānu novada pašvaldības rīkotajam  uzņēmējdarbības atbalsta konkursam „Līvānu novads VAR 2022”, kura mērķis ir sniegt finansiālu atbalstu Līvānu novadā reģistrēto mazo un vidējo komercsabiedrību un saimnieciskās darbības veicēju projektiem, kas saistīti ar uzņēmējdarbības attīstību, produkcijas un pakalpojumu klāsta pilnveidošanu, jaunu darba vietu veidošanos Līvānu novadā. Uzņēmēji var pieteikties finansiālam atbalstam un saņemt līdz 2 tūkstoši eiro iekārtu, aprīkojuma un inventāra iegādei. Kopējais konkursa finansējums sastāda 6 tūkstoši eiro. 

Un vēl

Biedrības "Latvijas Politiski represēto personu apvienība" Līvānu novada biedri tiek aicināti līdz 5. augustam pieteikties dalībai Latvijas politiski represēto personu salidojumam, kas norisināsies 13.augustā  Brīvdabas estrādē Ikšķilē. Pieteikties var zvanot uz tālruni 28358608 sabiedrisko attiecību speciālistei Kristīnei Birzākai. 

12.augustā pulksten 19.00 pie Jersikas Tautas nama būs skatāms Līvānu Kultūras centra amatierteātra uzvedums Rūdolfa Blaumaņa "īsa pamācība mīlēšanā".  Danču mūziku nodrošinās kapela "Augusti". Izrādi ieskandinās senioru jauktais koris "Jersika". Ieeja: bezmaksas.

Atstājiet komentāru