2022.gada 1. oktobris

Lāsma, Zanda, Zandis

Jēkabpils Radio1 Novadu ziņas 2022.gada 9.augustā

Jēkabpils Radio1 Novadu ziņas 2022.gada 9.augustā

Radio1 Novadu ziņas pulksten 11.00 un 16.00

Sabiedriskā transporta padome atbalstījusi vairāku jaunu maršrutu izveidi vai to pielāgošanu iedzīvotāju vajadzībām un ērtībām Vidzemē, Latgalē un Pierīgā, kā arī izlēmusi vēl gadu turpināt vilciena maršrutu Rīga–Gulbene. Preiļu novada iedzīvotājiem, kuri regulāri dodas strādāt uz novada centru no Aizkalnes, uz eksperimenta laiku līdz 2022. gada beigām tiks atjaunots reģionālās nozīmes maršruta Preiļi–Aizkalne–Preiļi reiss piektdienās, kas plkst.16.30 tiek izpildīts no Preiļu autoostas. Pasažieru plūsmas analīze tiks veikta minētā laika posma noslēgumā, pieņemot lēmumu par reisa pastāvīgu iekļaušanu maršrutu tīklā vai atkārtotu slēgšanu. Izmaiņas saskaņotas ar Latgales plānošanas reģionu.

Līdz pat augusta beigām Pļaviņu un Rīgas hodroelektrostaciju ūdenskrātuvēs ir pazemināts ūdens līmenis. Šo laiku aktīvi izmanto personas, kuras atsegtajās arheoloģiskajās senvietās meklē vēsturiskās liecības. Visbiežāk atradumi tālāk nelegāli nonāk pārdošanā ārpus Latvijas, tā valstij zaudējot būtisku vēsturisko kultūras mantojumu. Kā norāda Nacionālajā kultūras mantojuma pārvaldē, metāla detektoru izmantošana kultūras pieminekļu izpētē ir jau ilgstoša problēma. Un līdz ar to daļa no vēstures liecībām valstij ir zudusi. Pārvaldē norāda, ja iedzīvotāji konstatē pārkāpējus, par to jāziņo policijai un iespēju robežās jāfiksē pārkāpējs, un informācija jānosūta Nacionālajai kultūras mantojuma pārvaldei. Par nelikumīgi veiktiem izrakumiem piemērojama administratīvā vai kriminālatbildība.

Lai popularizētu Latvijas sakrālā mantojuma vērtības, sākts jauns izzinošs pasākumu cikls. Pirmais no pasākumiem kā veltījums Romas katoļu baznīcas mantojumam sadarbībā ar priesteri un tekstilmākslinieku Andri Vasiļevski aizvadīts Aizputē. Bija apskatāma gan unikālu sakrālo tekstīliju izstāde, gan iespēja dzirdēt dažādus pētījumus, gan piedalīties zelta diegu izšūšanas meistarklasē. Sākotnēji bija plānots, ka izstāde "Kā zied Kurzemes ornāts" Aizputes muzejā būs aplūkojama tikai uz projekta pasākuma laiku, bet pēc lielās cilvēku intereses tā tiks eksponēta vēlreiz – visu oktobri.

Turpinām ziņas

Šovasar dibinātā nevalstiskā organizācija "Liepājas Restaurācijas centrs" jau sākusi pieņemt pieteikumus bezmaksas darbnīcām šī mēneša beigās un septembra sākumā. Organizācija izveitota aptuveni 270 gadus senā mājā, un tās atjaunošana iecerēta kā praktisks mācību process citiem vēsturisku ēku saimniekiem. Liepājā kopš 2015. gada pašvaldība līdzfinansē vēsturisku ēku izpēti būvprojektu sagatavošanu un restaurāciju. Pieprasījums no namīpašnieku puses katru gadu ir lielāks nekā atvēlētā naudas summa. 

 "Brīvvalsts dārgumu nams" – šāds nosaukums ir jaunajam izstāžu namam, kas Rēzeknē durvis vaļā vēra pagājušajā nedēļā. Tajā eksponēti vairāki simti dažādu vēstures liecību, kas ļauj uzzināt par laika posmu no 1918. gada līdz 1940. gadam. Vēsturiskus un unikālus priekšmetus no dažādām privātkolekcijām, kas aptver laika posmu no Latvijas Brīvības cīņām līdz Otrā pasaules kara sākumam, turpmāk varēs apskatīt Rēzeknē jaunatklātajā izstāžu namā. Pilsēta šādai ekspozīcijai izvēlēta tāpēc, ka lielākā tās daļa saistīta ar Brīvības cīņām, kas norisinājās tieši Latgales teritorijā. 

Un vēl

Rāznas Nacionālā parka robežupes Narūtas straujteces posma atjaunošanas talkā Krāslavas novada Obiteļas mežā no sanesumiem, kritušajiem kokiem un bebru dambjiem atbrīvots vairāk nekā kilometru garš upes posms. Rāznas Nacionālā parka robežupe Narūta ir 10  kilometru gara. Tā tek no Ežezera uz Dagdas ezeru. Posms, kurā tika veikti darbi, atbilst straujtecei – dzīvotnei arī retām un aizsargājamām sugām. Narūtā sastopamā biezā perlamutrene un upes micīšgliemezis ir Latvijā īpaši aizsargājamās bezmugurkaulnieku sugas. Upes gultnē uz akmeņiem nereti sastopama arī sārtaļģe. Kopīgā darbā tika atjaunots brīvs upes plūdums, vides apstākļi īpaši aizsargājamām sugām un uzlabota Narūtas upes kā Eiropas Savienības nozīmes biotopa kvalitāte.

Atstājiet komentāru