2023.gada 4. decembris

Baiba, Barba, Barbara

Jēkabpils Radio1 Preiļu novada aktualitātes 2022.gada 5.oktobrī

Jēkabpils Radio1 Preiļu novada aktualitātes 2022.gada 5.oktobrī

Radio1 Preiļu novada aktualitātes pulksten 11.00 un 16.00

Preiļu novada domes sēdē tika precizēti saistošie noteikumi “Par ielu tirdzniecības un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Preiļu novadā”. Tie nosaka kārtību, kādā tirdzniecības dalībnieks vai tirdzniecības organizators saskaņo ar Preiļu novada pašvaldību  tirdzniecības vietas iekārtošanu un saņem tirdzniecības atļauju ielu tirdzniecībai vai tirdzniecības atļauju tirdzniecības organizēšanai. Saistošie noteikumi attiecas uz Preiļu novada administratīvo teritoriju. Pašvaldība aicina interesentus iepazīties ar noteikumiem mājaslapā preili.lv.

Piesaistot “Meža dienu” projekta finansējumu, Preiļu parkā tika iegādāti un iestādīti košumkrūmi un koki, kas veidos krāšņāku, dendroloģiski daudzveidīgāku un pievilcīgāku parka vidi. Koki un krūmi tika stādīti dažādās vietās parka teritorijā - pie Kapelas, Dzirnavu dīķa garenajā pussalā, gan Lielajā, gan Ādama un Ievas salās, parka ārmalā paralēli 
A. Paulāna ielai, Lielās lauces malās un posmā no Kapelas līdz Dzirnavu dīķim.  Šīs vietas tika plānotas, ņemot vērā ainavu arhitektes Ilzes Māras Janelis rekomendācijas, savukārt košumkrūmi un koki izvēlēti saskaņā ar vēsturisko parka veidolu un atbilstoši parka kopējam ainaviskumam.

Šī gada jūlijā ar domes priekšsēdētāja rīkojumu tika izveidota darba grupa, lai izvērtētu Preiļu novada ielu nosaukumus, kas saistīti ar Padomju Sociālistisko Republiku Savienību un tās slavināšanu. Preiļu novada, Rušonas pagastā, Kastīrē ir 5.augusta iela. Kā zināms, 1940. gada 5. augustā Latvija tika iekļauta PSRS sastāvā kā Latvijas Padomju Sociālistiskā Republika. Preiļu novada pašvaldība veica iedzīvotāju aptauju par minētās ielas nosaukuma maiņu un, ņemot vērā iedzīvotāju sniegtos variantus, tika izvēlēts 5. augusta ielu pārdēvēt par Jašas ielu. Jaša ir upe, kuras krastos atrodas Kastīre. Ielas nosaukuma maiņai saņemts arī Valsts valodas centra atzinums. Preiļu novada pašvaldība segs ar adreses maiņu saistīto mājas numura plākšņu nomaiņas izdevumus.

SIA "Preiļu slimnīca" poliklīnikas ēkas 3. stāvā ir uzsākti remontdarbi. To ietvaros paredzēts veikt ģimenes ārstu prakšu koplietošanas gaiteņa, kas kalpo arī kā uzgaidāmā telpa un divu kāpņu telpu, no 2. uz 3. stāvu, vienkāršotu atjaunošanu, ietverot remontu, elektroapgādi, gaisa ventilācijas izbūvi 3. stāvā, kā arī pievadīšanu ģimenes ārstu prakšu kabinetiem, automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas ierīkošanu, kā arī tiks atjaunots viens ģimenes ārsta prakses kabinets.

Turpinām aktualitātes

9. oktobrī no pulksten 11 Preiļu pilsētas parkā pie staļļiem ģimenēm un ikvienam interesentam būs iespēja piedalīties “Ģimeņu sporta dienā”. Dienas laikā tiks piedāvātas dažādas aizraujošas nodarbības, degustācijas, izzinošas un sportiskas aktivitātes ģimenēm ar bērniem.

Šobrīd Preiļu novadā ir trīs audžuģimenes, kuras rūpējas par bērniem, kuri dažādu iemeslu dēļ palikuši bez vecākiem. Vēlamies uzrunāt to sabiedrības daļu, kas iespējams klusībā apsver domu kļūt par audžuģimeni, bet šaubās, jo jautājumu ir vairāk kā atbilžu. Šis būs pirmais pasākums, kur īpaši tiek aicinātas audžuģimenes, kā arī tie, kuri sevī jūt aicinājumu kļūt par audžuvecākiem. Atsevišķā izziņas teltī būs iespēja tikties ar Preiļu novada Bāriņtiesas un Latgales ģimeņu atbalsta centra “Daugavpils” pārstāvjiem, lai gūtu atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem par audžuģimenēm.

Dienas laikā būs iespēja piedalīties CrossFit treniņā (paraugdemonstrējums) “40 min bez sociālās invāzijas”, ikviens tiks gaidīts Veselības teltī, kur varēs iepazīties ar izglītojošu materiālu, lai veicinātu izpratni par veselīgu dzīvesveidu no uztura un fizisko aktivitāšu sabalansēšanas aspekta. Radošajās darbnīcās būs kopīga galda spēļu izgatavošana ģimenēm, kā arī varēs spiest un degustēt dažādas veselīgas sulas. Bērniem būs iespēja izdejoties jautrā diskotēkā ar multfilmu varoņiem. Savukārt visi aktīvās atpūtas entuziasti ir aicināti piedalīties orientēšanās aktivitātē ar sporta uzdevumiem pa Preiļu parka teritoriju.

Un vēl

Preiļu novada pašvaldība sadarbībā ar biedrību “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” rīko tikšanos ar nevalstiskā sektora pārstāvjiem pilsoniskās sabiedrības attīstības un līdzdalības veicināšanai. Pasākumā paredzēts runāt par Preiļu novadā esošo situāciju un nevalstiskā sektora sadarbības iespējām ar pašvaldību; Aktīvo iedzīvotāja fonda pienesumu pilsoniskas sabiedrības stiprināšanai; Kultūras Ministrijas atbalsta iespējām NVO sektoram. Uzklausīs informāciju par pašvaldību un NVO sektora sadarbības modeļiem Latvijā un diskutēsim, kā veiksmīgāk sadarboties. Tikšanās paredzēta 12. oktobrī pulksten 15.  Preiļu novada pašvaldības ēkā.

27. Starptautiskā Baltijas baleta festivālā 15. oktobrī pulksten 19. Preiļu novada Riebiņu kultūras namā būs skatāma Jo Stromgrena modernā baleta kompānijas izrāde “THE Loft”. Tā apspēlē patiesi cilvēciskos aizsardzības un izdzīvošanas mehānismus ar karātavu humoru, kas ļauj cilvēkiem smieties par ļaunuma un kļūdu mezglojumiem un savijumiem. Jo Stromgrena kompānija ir dibināta Norvēģijā 1998. gadā, un laika gaitā ir kļuvusi par vienu no veiksmīgākajām neatkarīgajām dejas teātra grupām Skandināvijā. 

Atstājiet komentāru