2022.gada 3. decembris

Evija, Jogita, Raita

Jēkabpils Radio1 Novadu ziņas 2022.gada 23.novembrī

Jēkabpils Radio1 Novadu ziņas 2022.gada 23.novembrī

Radio1 Preiļu novada aktualitātes pulksten 11.00 un 16.00

Preiļu novadā ekspluatācijā nodots skatu tornis un atpūtas vietas jaunbūve Salmeja ezera krastā, Rušonas pagastā, kas ir jauns objekts tūrisma un dabas izziņas infrastruktūras izveidei īpaši aizsargājamo ainavu apvidū “Kaučers”. Šim investīciju projektam tika piešķirts valsts aizdevums 100% apmērā no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas paredzētajiem līdzekļiem administratīvi teritoriālajai reformai. Projekta rezultātā uzbūvēts 28 metrus augsts skatu tornis ar skatu platformu, koka kāpnes līdz ezeram, 12 metru laipa ar laivu piestātni un skatu platformu, lapene ar soliem, ugunskura vieta, uzstādītas 2 atkritumu urnas, tualete, 2 informatīvie stendi. Kopējās projekta būvdarbu izmaksas ir 171 tūkstotis 930 eiro.

Pašvaldība paziņo, ka tiek iznomātas divas savstarpēji savienotas telpas Kārsavas ielā 4, Preiļos, 1.stāvā 45,3 m2 un 15,9 m2 platībā ar izmantošanas mērķi amatniecības darbnīcas un veikala iekārtošanai. Nomas maksa par visu iznomājamo telpu platību 203 eiro ar PVN mēnesī. Pieteikšanās termiņš – līdz 25.novembra pulksten 12, iesniedzot pieteikumu Preiļu novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā vai elektroniski nosūtot uz Preiļu novada domes e-pasta adresi: dome@preili.lv, iesniegumā norādot kontaktinformāciju. Papildu informācija – pie Nekustamā īpašuma daļas vadītājas Vitas Biezaites, tālrunis -  65307328, e-pasta adrese: vita.biezaite@preili.lv

Aizvadītajā nedēļā noslēdzies darbs pie Preiļu pilsētas autoostas tualetes izbūves. Publiskā tualete turpmāk būs pieejama apmeklētājiem katru dienu no pulksten sešiem rītā līdz sešiem vakarā. Jau iepriekš ziņotsm, ka gada sākumā tika pieņemts lēmums neuzstādīt pārvietojamo moduļa ēku autoostas vajadzībām, bet renovēt esošo celtni, labierīcības pilsētas iedzīvotāju un viesu vajadzībām izbūvējot tajā. 

Turpinām aktualitātes

Atgādina, ka notiek aktīva ziedojumu vākšana Preiļu novada sadraudzības pilsētai Ņižinai Ukrainā. Ziedojumi Ukrainā tiks nogādāti ar skolēnu autobusu, kas gaida ziedotājus Preiļos, Raiņa bulvārī 9, “Pliča sāta” dārzā. Šis ir vienīgais autobuss Latgalē, kur līdz pat 29. novembrim var nest savus ziedojumus – primārā nepieciešamība ir silts apģērbs, cimdi, zeķes, cepures, apavi, dažādu veidu sildierīces, datori un kancelejas preces bērniem, lai viņi varētu turpināt mācības. Tāpat noderēs guļammaisi, gāzes plītiņas, parafīna sveces u.c. lietas, kas ļautu vieglāk pārdzīvot auksto laiku. Būsim no sirds pateicīgi par jebkuru ziedojumu. Tālrunis saziņai 29121689 (Igors Pličs). Šis autobuss ar visām ziedotajām mantām 29. novembrī dosies uz Rīgu un 2. decembrī konvojā uzsāks ceļu uz Ukrainu. Autobusu nodrošina “Twitter konvojs” jeb biedrība “Agendum” Preiļu novadnieces Lauras Pličas-Stankevičas virsvadībā. 

Aicina ikvienu iedzīvotāju, biedrības, uzņēmējus un visus labās gribas cilvēkus savu iespēju robežās iesaistīties akcijā “Palīdzēsim ukraiņu bērniem”. Akcijas organizatori priecāsies, ja skolu audzēkņi, ģimenes ar bērniem, izrādot sirsnības apliecinājumu, uzzīmēs zīmējumus, novēlējumus, ko pievienot ziedotajām mantām. Preiļu novada pašvaldības vārdā sirsnīgi pateicas Igoram Pličam un visai viņa ģimenei par iesaisti šīs akcijas organizēšanā un lielo darbu, kas tiek veltīts kravas sagatavošanai.

Un vēl

25. novembrī pulksten 20 Preiļu novada Riebiņu Kultūras namā aicina uz Labdarības koncertu Ukrainas atbalstam, kurā vienkopus uz skatuves satiksies mākslinieki no Latvijas un Ukrainas.
Preiļu novada pašvaldība nedēļas garumā uzņem 5 jaunas ukraiņu mākslinieces no sadraudzības pilsētas Ņižinas, lai, sadarbojoties ar Preiļu un Līvānu novadu amatierkolektīviem, radītu koncertu, kurā ikvienam būs iespēja ne tikai ziedot līdzekļus, kas tiks novirzīti Ukrainas atbalstam, bet gūtu iespēju arī iepazīt gan pašu, gan ukraiņu krāšņo kultūras daudzveidību mūzikas un dejas valodā.

Koncertā piedalīsies solistes no Ukrainas: Marina Denisenko, Olga Parkhomenko, Oleksandra Ševeļova, Polina Hnipel, Ņina Krutko, popgrupas «Lāsītes» jaunie mākslinieki no Preiļiem, jauniešu deju kolektīvs «Daidala» no Rožupes un Līvānu novada KC jauktais koris «Rubus». Koncerta īpašais viesis – grupas «Dabasu Durovys» solists Arnis Slobožaņins.

Apmeklējot koncertu, aicina ziedot Viduslatgales pārnovadu fonda ziedojumu kastītēs, kas būs pieejamas koncerta norises vietā. Ziedojumi tiks novirzīti atbalstam Ņižinas pilsētai, kuras iedzīvotājiem priekšā smaga, auksta un tumša ziema. Taču ikviens no mums var pielikt roku, lai sniegtu palīdzību ukraiņiem šajā smagajā cīņā.

Atstājiet komentāru