2023.gada 23. septembris

Vanda, Veneranda, Venija

Jēkabpils Radio1 Līvānu novada aktualitātes 2022.gada 1.decembrī

Jēkabpils Radio1 Līvānu novada aktualitātes 2022.gada 1.decembrī

Radio1 Līvānu novada aktualitātes pulksten 11.00 un 16.00

Līvānu novadā paaugstināto nekustamā īpašuma nodokļa likmi ekspluatācijā laikus nenodotām būvēm piemēros jau no 1.janvāra, informēja pašvaldībā. No 2023.gada būves, kuru būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu ilgums, apliks ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3% no lielākās - būvei piekritīgās zemes vai pašas būves - kadastrālās vērtības. Likmi piemēros ar nākamo mēnesi pēc būvniecības termiņa izbeigšanās līdz mēnesim, kad parakstīts akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā. Pašvaldība norāda, ka paaugstinātā likme motivēs graustu īpašniekus beidzot sakārtot būves, kas degradē vidi un nav drošas.

Līvānos no nākamā gada 1.janvāra tiks paaugstināta arī īres maksa. Tas attiecas uz tām dzīvojamām telpām, kas atrodas pašvaldības īpašumā vai tiesiskajā valdījumā. Tiks palielināta īres maksas procentu likme no īpašuma kadastrālās vērtības. Ja šogad tie bija divi procenti, tad nākamgad likme būs jau četri procenti no īpašuma kadastrālās vērtības. Līvānu novada pašvaldībai Līvānu pilsētā ir vairāk nekā tūkstoš dzīvokļu.  

SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” iegādājusies jaunu tehniku ielu uzturēšanai. Traktors aprīkots ar sniega tīrīšanai, ielu kaisīšanai un ielu slaucīšanai nepieciešamajām iekārtām, un tas ir vieglāk un operatīvāk vadāms, tāpēc darbu veikšanai nepieciešams mazāks laika patēriņš. Iepirkumā uzvarēja SIA “Stokker”, kas tehniku nodrošināja par līgumcenu – 39,4 tūkstoši eiro. Jaunais traktors noder arī ielu uzturēšanai vasaras sezonā. 

Līvānu pilsēta pamazām tiek posta Ziemassvētku un gadumijas laikam. Rotāšanas darbus veic SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība”. Svētkiem tiek gatavotas abas Līvānu pilsētas egles – pie Līvānu novada Kultūras centra aug lielā egle, kas ik gadu kļūst par pilsētas galveno svētku rotu. Tai blakus pirms dažiem gadiem tika iestādīta maza eglīte, kas ar laiku aizstās lielo koku, kas būs savu laiku nokalpojis. Arī šī eglīte būs izrotāta. Jauns, Līvānos līdz šim nebijis gaismas objekts – zirgs ar karieti - priecēs iedzīvotājus arī iepretim Līvānu 1.vidusskolai esošajā skvērā. Jauni dekori būs arī pie Līvānu Stikla un amatniecības centra. Gaismas rotājumi paredzēti arī Rīgas ielā un pie domes ēkas, tāpat iecerēts noformējums pie Grīvas aktīvās atpūtas trases.

Turpinām ziņas

Jēkaba Graubiņa Līvānu Mūzikas un mākslas skolas izstāžu namā ir atvērta izstāde “ Esmu kurators jeb izstādes veidotājs", kurā apkopoti 170 Latvijas mākslas skolu audzēkņu radīti labākie projekti par iedomātas izstādes realizāciju. Dalībnieki vecumā no 9 līdz 16 gadiem tika aicināti iejusties izstādes kuratora lomā un izveidot ieceri mākslas izstādei. Uzdevums bija radīt izstādes projektu, noformēt to uz planšetes un izstrādāt izstādes koncepciju. Ikvienu konkursa darbu vērtēja nozares profesionāļi – kuratori, kā arī mākslas un dizaina vidusskolu un augstskolu pārstāvji. Izstādē eksponēti labākie Latvijas mākslas skolu audzēkņu darbi no 98 Latvijas mākslas skolām. Arī Jēkaba Graubiņa Līvānu Mūzikas un mākslas audzēkņu - Ievas Stikānes un Junoras Narvidas - darbi ir iekļauti izstādes ekspozīcijā.

Līdz 28.decembrim Līvānu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušām personām ar 1. un 2. invaliditātes grupu, bērniem ar invaliditāti, politiski represētajām personām un aizgādņiem tiek izmaksāts ikgadējais Ziemassvētku pabalsts 30 eiro apmērā. Iesnieguma veidlapa Ziemassvētku pabalsta saņemšanai pieejama Līvānu novada pašvaldības mājaslapā, izdrukātā veidā - Līvānu novada Klientu apkalpošanas centrā un pagastu pārvaldēs. Pabalstu var saņemt personīgi vai pilnvarota persona.

Un vēl

Svētdien, 4.decembrī pie Līvānu novada Kultūras centra pilsētas lielos un mazos iedzīvotājus un viesus visas dienas garumā priecēs briedītis Bembijs, karuselis-vilcieniņš, svētku tirdziņš un itas atrakcijas!  Savukārt pulksten piecos pēcpusdienā notiks Ziemassvētku egles iedegšana kopā ar briedīti Bembiju – būs skatāma muzikāla Ziemassvētku izrāde "Briedīša Bembija brīnumainie Ziemassvētki". Pasākums bezmaksas.

Svētdien, 4. decembrī visas dienas garumā gaidīs uz Ziemassvētku tirdziņu pie Līvānu novada Kultūras centra. Šodien, 1.decembrī, ir pēdējā diena, kad amatnieka var pieteikt dalību tirdziņā.  Nolikums un pieteikums tirgotājiem pieejams pašvaldības mājaslapā livani.lv.

Sācies iedzīvotāju balsojums par ģimenei draudzīgāko pašvaldību 2022.gadā! Līvānu novada iedzīvotāji aicināti balsot un izvērtēt pašvaldības sniegto atbalstu, kas paredzēts ģimenēm ar bērniem, līdz 22. decembrim vietnē http://vietagimenei.lv. Balsot iespējams reizi dienā. Uzvarētājpašvaldības sadalīs naudas balvu 150 tūkstoši eiro apmērā, lai attīstītu jau esošos atbalsta pasākumus vai izveidotu jaunus.

Atstājiet komentāru