2024.gada 26. februāris

Aurēlija, Evelīna, Mētra

Jēkabpils Radio1 Preiļu novada aktualitātes 2023.gada 6.septembrī

Jēkabpils Radio1 Preiļu novada aktualitātes 2023.gada 6.septembrī

Radio1 Preiļu novada aktualitātes pulksten 11.00 un 16.00

Laicīgi gatavojoties 2024. gada nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu izsūtīšanai, Preiļu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma daļa iedzīvotājiem atgādina par nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu piegādes kanāliem. Gada sākumā Preiļu novada pašvaldība nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem izsūta paziņojumus par nodokļa aprēķinu. Atbilstoši likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli” minētajam, nekustamā īpašuma nodoklis maksājams reizi ceturksnī — ne vēlāk kā 31. martā, 15. maijā, 15. augustā un 15. novembrī — vienas ceturtdaļas apmērā no nodokļa gada summas. Nodokli var nomaksāt arī reizi gadā avansa veidā. 

Tā kā katrs pa pastu izsūtīts maksāšanas paziņojums tērē pašvaldības budžeta līdzekļus, iedzīvotājiem tiek atgādināts, ka pieteikumu nodokļa maksāšanas paziņojuma saņemšanai iespējams ērti aizpildīt elektroniski. Ja iedzīvotājiem nav iespējams elektroniski aizpildīt pieteikumu, viņi tiek aicināti šo informāciju iesniegt klātienē klientu apkalpošanas centros Raiņa bulvārī 19, Preiļos; Saules ielā 8, Riebiņos; Somersētas ielā 34, Aglonā vai sazināties ar nodokļu administratorēm, atbilstoši teritorijai, kurā atrodas nekustamais īpašums. Plašāka informācija pieejama Preiļu novada pašvaldības mājaslapā.

Šobrīd aktīvi norisinās futbola laukuma seguma remontdarbi Kooperatīvā ielā 3, tādēļ no 18. augusta līdz 10. septembrim apmeklētājiem laukums ir slēgts. 28. jūlijā Preiļu novada pašvaldība izsludināja iepirkumu “Futbola laukuma seguma remontdarbi Kooperatīva ielā 3, Preiļos, Preiļu novadā” un 9. augustā iepirkumu komisija pieņēma lēmumu atzīt  SIA “TJ serviss” par uzvarētāju iepirkumā “Futbola laukuma seguma remontdarbi Kooperatīva ielā 3, Preiļos.

Turpinām aktualitātes

28. augustā Preiļu pagasta viesu namā “Dzeņu mājas” iedzīvotāji tika aicināti uz “Demokrātijas kafejnīcu”, kuru rīkoja biedrība “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” sadarbībā ar Preiļu novada pašvaldību. Pasākuma mērķis bija veicināt sabiedrības aktivitāti un iesaistīšanos procesos, kas aktuāli vietējo kopienā, kā arī stiprināt demokrātiskās vērtības sabiedrībā un aktīvu un pilsonisku sabiedrību. No Preiļu novada pašvaldības kā pārstāvji uz pasākumu devās Preiļu novada domes priekšsēdētājs Ārijs Vucāns, Preiļu novada pašvaldības izpilddirektors Aigars Zīmelis, Attīstības, investīciju un inženiertehniskās daļas vadītāja Iveta Piziča, Sabiedrības iesaistes un mārketinga daļas vadītāja Anete Urka un vecākā eksperte sadarbībā ar NVO Ineta Liepniece. Pasākumu moderēja Āris Ādlers un trīs stundu garumā bija iespēja runāt par problēmām un kopīgi meklēt tām risinājumus.

SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” informē, ka turpinās inženiertehnisko komunikāciju remontdarbi uzņēmuma pārvaldībā esošo daudzdzīvokļu mājās Preiļos.  Liela loma remontdarbu realizācijā ir māju vecākajiem, jo ar viņu starpniecību svarīgu lēmumu pieņemšana tiek ievirzīta pareizajā virzienā. Piemēram, Preiļu, Liepu ielas 4 mājas vecākais jeb pilnvarotā persona, sadarbībā ar apsaimniekotāju, nonāca līdz pozitīvajam lēmumam – veikt pilnīgu karstā, aukstā ūdens guļvadu, kā arī kanalizācijas guļvadu posmu nomaiņu. 

Citi paveiktie darbi: pamatojoties uz dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu, pabeigta Preiļos, Daugavpils ielas 51 aukstā ūdens un kanalizācijas stāvvadu, guļvadu pilnīga nomaiņa. Plānots, ka uz nākamo gadu šajā mājā varētu tikt veikta apkures sistēmas pārbūve. Celtnieku ielā 10 veikta pilnīga apkures stāvvadu noslēgventiļu nomaiņa, trīs kāpņu telpās nomainīti karstā un aukstā ūdens guļvadu posmi. 

Plānots veikt arī avārijas stāvoklī esošo kanalizācijas guļvadu izvadu uz savācējakām remontdarbus. Andreja Upīša ielā 8 un 12 nomainīti apkures sistēmas centrālie ievadventiļi. Daugavpils 68, 70, 74 veikti apkures sistēmas centrālo ievadventiļu remontdarbi. Saltupes ielā 5-2 nomainīts aukstā ūdens stāvvada posms. Septembra mēnesī plānots veikt aukstā, karstā ūdens guļvadu maiņu Daugavpils ielā 70.  Plašāka informācija pieejama Preiļu novada pašvaldības mājaslapā.

Un vēl

Tuvojoties apkures sezonai, SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” aicina ikvienu dzīvokļa īpašnieku, kam ir aktuāla apkures radiatoru maiņa dzīvoklī, savlaicīgi veikt remontdarbus, iepriekš tos saskaņojot, lai attiecīgie speciālisti pirms tam varētu nodrošināt apkures sistēmas izlaišanu.  Tiem dzīvokļu īpašniekiem, kuru dzīvokļos vasaras laikā tika atvienoti radiatori remontdarbu dēļ, lūgums savlaicīgi sazināties un painformēt SIA “PREIĻU SAIMNIEKS”, lai pirms apkures pieslēgšanas atbildīgie speciālisti varētu veikt apkures sistēmas uzpildīšanu un pārbaudi. Tāpat arī, gatavojoties apkures sezonai, daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašniekiem lūgums kopējā pagrabtelpā pie sava dzīvokļa pagrabtelpas norādīt sava dzīvokļa numuru, lai nepieciešamības gadījumā varētu sazināties ar dzīvokļa īpašnieku, tādā veidā operatīvi nodrošinot piekļuvi apkures sistēmas komunikācijām. 

Jautājumu gadījumā var sazināties ar inženiertehnisko būvju brigadieri Arvi Konošonoku, tālrunis 28080497.

Atstājiet komentāru