2024.gada 23. aprīlis

Georgs, Jurģis, Juris

Kādos gadījumos tiek nozāģēti koki?

Kādos gadījumos tiek nozāģēti koki?

2015.gadā, atbilstoši Jēkabpils pašvaldības budžeta iespējām, ir izzāģēti bīstamie un nokaltušie koki pašvaldībai piederošajās teritorijās: Pļaviņu, Zaļā, Kļavu, Kungu, A. Pormaļa, Palejas, Neretas, Katoļu, Gulbju, Krasta, Kalna, Zvanītāju, Bauskas, Dzirnavu, Zīlānu, Jūlija, Madonas, Rīgas, Rudens ielās, kā arī Madonas un Zvaigžņu ielas krustojumā, Dzirnavu dīķa aizsargjoslā, Pils parkā, Kena parkā, Strūves parkā, Uzvaras parkā, Filozofu ielā 15 (stāvlaukuma mala pie Kena parka), Jēkabpils kapu teritorijā, Jaunā ielā 79, Dambja ielā 19, Brīvības ielā 41, Draudzības alejā, Brīvības –Neretas ielas krustojuma zaļajā zonā.

Izmaksas: 2015.gada 30.martā tika noslēgts līgums ar SIA ”Arborists” par bīstamo un nokaltušo koku izzāģēšanu (129 koku izzāģēšana par 10859.82 Euro ar PVN). Papildus no dabas resursu nodokļu tāmes ar domes lēmumu piešķirts finansējums 2960.00 Euro ar PVN, sauso un bīstamo koku izzāģēšanai.

2015.gada 17.augustā noslēgts vēl viens līgums ar SIA ”Arborists” par bīstamo un nokaltušo koku izzāģēšanu (28 koki par 2960.00 Euro ar PVN).

Dambja ielas posmā no Kļavu ielas līdz Brīvības ielai un Kļavu ielas posmā no Vienības ielas līdz Dambja ielai pārbūve, Jēkabpilī projekta ietvaros izzāģēti pieci koki, kas traucēja trotuāra izbūvei. Darbus veica SIA ”Krustpils”.

Uzziņai: Šobrīd lielākais sauso un bīstamo koku skaits ir Kapu ielā 2, Jēkabpils kapu teritorijā 55 koki,pārējā pilsētas teritorijā – 42 koki.

Koki pilsētā kalst no straujas gruntsūdeņu maiņas, kā arī ja tuvumā tiek veikti rakšanas darbi, būvniecība. Tāpat bieži sastopami ir stumbra trupes bojāti koki, kam savā laikā nepareizi nozāģējot liela izmēra zaru vai lūzuma vietā koka rētas vieta ir inficējusies ar sporām un trupe ir pārņēmusi koka serdes un kodolkosnes daļu, šādi koki aiziet bojā lēnām, kamēr aplieva ir dzīva un funkcionē kambija un lūksnes slānis, koks savas bioloģiskās un fizikālās īpašības nezaudē, bet ja trupe sasniedz 80 procentus no koka stumbra, ir vērojama strauja koka vainaga un centrālo sakņu sistēmas atmiršana un koks kļūst bīstams. Tāpat kalšanas iemesls ir atsevišķām sugām: Gobu Holandes slimība un zaru dzinumu vēzis priedēm. Koki atmirst vienas sezonas laikā (Raksturīgi tas ir Kena parkā un Dzirnavu ielas skvērā)

Mārīte Breimane
Ainavu tehniķe
Būvniecības un komunālās saimniecības nodaļa
Jēkabpils pilsētas pašvaldība

Komentāri (0-1/1)

  • Valdis
    24.02.2024 22:39
    Bilžu autortiesības Latvijā jau neko nenozīmē, ne medijiem ne pašvaldībām, vismaz avotu varējāt norādīt, kur "aizņēmāties" bildi.

Atstājiet komentāru