2022.gada 12. augusts

Klāra, Vizma

Jēkabpils mērs Aivars Kraps iepazīstas ar Viestura ielas būvdarbu gaitu (FOTO)

6.augustā Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs Aivars Kraps  kopā ar  SIA “RERE VIDE” būvdarbu vadītāju Edgaru Štālu, projekta būvuzraugu Ingusu Asarīti un mediju pārstāvjiem iepazinās ar Viestura ielas pārbūves darbu gaitu. Darbi notiek projekta “Viestura ielas, Draudzības alejas un Jaunās ielas degradēto teritoriju atjaunošana un publiskās infrastruktūras uzlabošana uzņēmējdarbības attīstībai” ietvaros, portāla Radio1.lv redakciju informēja Jēkabpils pilsētas Sabiedrisko attiecību nodaļa.

Būvnieka pārstāvis informēja, ka pašlaik ir paveikti aptuveni 30% no projekta apjoma. No Nameja ielas līdz Jaunās ielas krustojumam 70% apmērā ir izbūvēti ūdensvada tīkli, 60% apmērā izbūvēti lietus kanalizācijas tīkli, kā arī uzsākta sadzīves kanalizācijas un apgaismojuma tīklu izbūve. 

Pašlaik būvnieks izbūvē šķembu apakškārtu, lai jau no 17.augusta satiksmei atvērtu Viestura un Viesītes ielu krustojumu. Tāpat līdz 24.augustam plānots atvērt satiksmei Viestura ielas posmu no Viesītes līdz Jaunajai ielai, bet tiks slēgta satiksme Viestura ielā no Jaunās ielas līdz Jaunajai ielai Draudzības alejas virzienā.

Viestura ielas posms no Viesītes ielas līdz Nameja ielai būs slēgts satiksmei līdz tiks izbūvēta šķembu apakškārta un izbūvētas ceļa apmales.

Viestura ielas un Nameja ielas krustojumā periodiski tiks slēgta viena braukšanas josla, organizējot maiņvirziena satiksmi ar priekšrocības zīmēm.

Viestura ielas posms no Nameja ielas līdz Neretas ielai satiksmei būs slēgts, jo, ņemot vērā intensīvos darbus, šis posms tiek izmantots materiālu piegādei. Līdz ar to tiek atvieglota satiksme blakus ielās, nenoslogojot tās ar smago transportu.

A.Kraps uzsvēra, ka būtiskākais, lai uzņēmējs vēl šogad paspēj objektā uzklāt asfalta pirmo kārtu. Pašlaik tiek slēgts līgums ar uzņēmēju par Draudzības alejas pārbūves darbu uzsākšanu, tāpēc abu projektu ietvaros veicamie darbi ir jāsaskaņo tā, lai neērtības iedzīvotājiem un uzņēmējiem tiktu maksimāli samazinātas un ziemas periodā varētu notikt transporta kustība.

Informācijai:

Jēkabpils pilsētas pašvaldība 2020. gada 19. martā parakstīja vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta Nr. 5.6.2.0/18/I/020 “Viestura ielas, Draudzības alejas un Jaunās ielas degradēto teritoriju atjaunošana un publiskās infrastruktūras uzlabošana uzņēmējdarbības attīstībai” īstenošanu.

Projekta mērķis ir Viestura ielas, Draudzības alejas un Jaunās ielas apkārtnē esošo teritoriju revitalizācija, atjaunojot degradētās teritorijas atbilstoši Jēkabpils pilsētas pašvaldības Attīstības programmai, nodrošinot videi draudzīgu un vides ilgtspēju veicinošu teritoriālu izaugsmi un jaunu darba vietu radīšanu.

Projekta ietvaros tiks pārbūvēti Viestura ielas un Draudzības alejas posmi, veikti Jaunās ielas posma atjaunošanas būvdarbi. Būvdarbu gaitā tiks veikti arī ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu pārbūves darbi, lietus ūdens kanalizācijas tīklu izbūve, ielas apgaismojuma izbūve, pašvaldības videonovērošanas sistēmas izbūve un inženiertīklu aizsardzības darbi.

Projekta īstenošanas laiks no 19.03.2020 līdz 18.10.2022.

Projekta kopējās izmaksas ir 3 498 514,11 EUR, t.sk. attiecināmās izmaksas 3 423 854,06 EUR, no kurām Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 1 407 647,24 EUR, Valsts budžeta dotācija – 489 712,66 EUR, pašvaldības finansējums – 1 526 494,16 EUR. Projekta kopējās neattiecināmās izmaksas ir 74 660,05 EUR.

Foto: Atis Caune Zalāns

Atstājiet komentāru