2022.gada 3. oktobris

Elza, Ilizana

Andris Vaivods par Ulda Skreivera lietu: Pašvaldībā nav pieļaujams, kad apzināti tiek viltoti protokoli, parakstīti neeksistējoši līgumi

Andris Vaivods par Ulda Skreivera lietu: Pašvaldībā nav pieļaujams, kad apzināti tiek viltoti protokoli, parakstīti neeksistējoši līgumi

Otrdien, 10.maijā notika ārkārtas Līvānu novada domes sēde, kurā tika izskatīts Līvānu novada pašvaldības izpilddirektora Ulda Skreivera  29. aprīļa iesniegums par darba attiecību izbeigšanu. Līvānu novada domes deputāti ārkārtas sēdē lēma izbeigt darba tiesiskās attiecības ar pašvaldības izpilddirektoru Uldi Skreiveru, šodien, 11. maijā ir viņa pēdējā darba diena Līvānu novada pašvaldībā. 

Jau ziņots, ka, neraugoties uz to, ka Uldim Skreiveram vēl nebija izbeigtas darba attiecības Līvānu novada pašvaldībā,  28.aprīlī Jēkabpils novada domes deputāti lēma viņu iecelt par Jēkabpils novada pašvaldības izpilddirektoru no 2.maija un no 2. maija līdz 11.maijam Uldis Skreivers pildīja abu pašvaldību izpilddirektora pienākumus.

Tāpat arī vēstīts, ka Uldis Skreivers Līvānu novada pašvaldībā strādā kopš 2002.gada, bet izpilddirektora amatu ieņēma kopš 2005.gada. 

Līvānu novada pašvaldības izpilddirektora funkcijas viņa prombūtnes periodā, atbilstoši pašvaldības nolikumam, turpinās pildīt Līvānu novada pašvaldības izpilddirektora vietniece Aija Usāne.

Radio1.lv jau vēstīja, ka ir sākta krimināllieta, kurā par dokumenta viltošanu un viltota dokumenta izsniegšanu apsūdzētas divas Līvānu novada pašvaldības amatpersonas un viena no tām ir Uldis Skreivers. Viņš gan pats šo krimināllietu sauc par safabricētu. 

Radio1.lv sazinājās ar Līvānu novada mēru Andri Vaivodu (LA) un lūdza viņu izteikt viedokli par ierosināto krimināllietu un iespējamām pašvaldības darbinieka nelikumīgām darbībām.

Andris vaivods sacīja, ka pretēji atsevišķos medijos izskanējušajam, Līvānu novada pašvaldībai nav pamata uzskatīt, ka krimināllieta būtu “safabricēta” vai interpretējama kā “politiska atriebība”. Valsts policija un prokuratūra savā darbībā balstās vienīgi uz pierādījumiem un faktiem, līdz ar to jebkura krimināllieta tiek virzīta uz tiesu tikai tad, ja pierādījumi ir pietiekami. 

Līvānu novada dome nenoliedz, ka pēdējā laikā ir konstatētas virkne neizdarības un pārkāpumi pašvaldības izpilddirektora darbībā. Jau 2021.gada augustā pašvaldība par cita rakstura pārkāpumu izpilddirektoram ir piemērojusi disciplinārsodu. 

Kā uzsver Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods: “Pašvaldības darbā nav pieļaujama situācijas, kad apzināti tiek viltoti protokoli, parakstīti neeksistējoši līgumi par projektiem, par kuriem nemaz nav lemts.”

Andris vaivods norāda, ka nevelēšanās ķerties pie daudzu procesu sakārtošanas pašvaldībā, lai tie kļūtu caurskatāmi, ir bijusi pēdējā laika iezīme, ar kuru bijis jāsakaras pašvaldības vadībai. Ir aizdomas, ka iespējams atsevišķi darbinieki ir bijuši pakļauti spiedienam veikt neētisku rīcību, nācies saskarties ar atklātiem un slēptiem nomelnošanas paņēmieniem pret pašvaldības vadību, kā arī mēģinājumiem kavēt projektu ieviešanu un ietekmēt finansējuma sadali, par ko arī būs jālemj tiesai, uzklausot visu iesaistīto pušu liecības. 
“Pašvaldībai jādara viss, lai atgūtu labo slavu un nepieļautu, ka aizdomu ēna krīt uz pašvaldības darbu. Tam ir jābūt godīgam un caurskatāmam”, atzina pašvaldības vadītājs.

Līvānu novada dome apstiprina faktu, ka prokuratūra 2022.gada 29.aprīlī ir pieņēmusi lēmumu nodot tiesai krimināllietu, kurā uzrādīta apsūdzība Līvānu pašvaldības izpilddirektoram un kādai bijušajai darbiniecei. 

Baltoties uz prokuratūras sniegto informāciju apsūdzība ir noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā, kas paredzēts Krimināllikuma 327.panta otrajā daļā un ir saistīts ar dienesta viltojumu. Saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 413.panta piekto daļu lēmums par krimināllietas nodošanu tiesai nav pārsūdzams.

Komentāri (0-1/1)

  • Ahahhaha
    11.05.2022 12:02
    Mūsu ragainim kā reizi šitāds kadrs. Pa garšai.

Atstājiet komentāru