2024.gada 22. maijs

Emīlija, Zenots

Jēkabpils novada dome nolīgusi zvērinātu advokātu no Rīgas, kas pašvaldību pārstāv tiesā pret Guntaru Goguli

Jēkabpils novada dome nolīgusi zvērinātu advokātu no Rīgas, kas pašvaldību pārstāv tiesā pret Guntaru Goguli

Zemgales apgabaltiesas Aizkraukles tiesu namā trešdien, 8.martā Apelācijas instancē tika skatīta lieta, kurā Jēkabpils novada pašvaldības bijušais izpilddirektors Guntars Gogulis iesūdzējis pašvaldību par nepamatotu atlaišanu no darba un prasību, atjaunot viņu iepriekšējā amatā, izmaksājot kompensāciju par darba piespiedu kavējumu. Iepriekš lieta tika skatīta Aizkraukles rajona tiesā un spriedums noteica, ka pašvaldībai Guntars Gogulis jāatjauno darbā. Nepiekrītot šim tiesas spriedumam, Jēkabpils novada dome pagājušā gada nogalē to pārsūdzēja apelācijas instancē.

Sarunā ar Radio1.lv Jēkabpils novada pašvaldības izpilddirektors Uldis Skreivers sacīja, ka tiesas spriedums būs zināms 6.aprīlī. Šoreiz pašvaldību tiesā pārstāvējis zvērināts advokāts no Rīgas - Juris Obrickis. Pirmajā tiesas sēdē vietvaru pārstāvēja pašvaldības juriste. Uldis Skreivers skaidro, ka pašvaldība izvēlējusies pirkt ārpakalpojumu, jo vietvaras juristi esot labi, universiāli speciālisti, kas pārzinot likumdošanu plašā spektrā, savukārt tiesā bijis nepieciešams konkrētos jautājumos specializējies jurists. Tāpēc nolemts pašvaldības pārstāvniecībai tiesā pret Guntaru Goguli izmantot ārpakalpojumu.

Sarunā ar Radio1.lv Guntars Gogulis sacīja, ka tiesā no pašvaldības puses jaunus argumentus neesot dzirdējis, bet kāds varētu būt tiesas spriedums viņš neņēmās prognozēt.

Savukārt Uldis Skreivers bilda, ka katra puse esot pārliecināta par savu taisnību un cerot uz sev labvēlīgu spriedumu. Jautāts, ja arī šoreiz spriedums būs labvēlīgs Guntaram Gogulim vai pašvaldība to atkal pārsūdzēs, Uldis Skreivers atbildēja, ka tas esot domes vadības kompetences jautājums, taču vispirms jāsagaidot tiesas spriedumu.

Jau ziņots, ka Jēkabpils novada dome 22.decembrī pārsūdzēja Aizkraukles rajona tiesas lēmumu, kas noteica -  atjaunot bijušo izpilddirektoru Guntaru Goguli iepriekšējā amatā, izmaksājot kompensāciju par piespiedu darba kavējumu - 21 201,01 eiro, kā arī papildus veicot darbaspēka nodokļu nomaksu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apmērā. Pārsūdzētais lēmums tika iesniegts Zemgales apgabaltiesā Aizkrauklē.

Tiekoties ar vietējo mediju žurnālistiem preses konferencē pagājušā gada nogalē, Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs Raivis Ragainis sacīja: “Kāpēc lemjam par labu pārsūdzībai, jo redzam, ka divi likumi nonāk pretrunā. Viens likums paredz to, ka priekšsēdētājs uz domes sēdi atved izpilddirektoru, par  kuru ir skaidrs, ka viņš saņems domes atbalstu. Ja nav skaidrības par šādu atbalstu, tad tādu izpilddirektora kandidātu balsošanai uz sēdi neved. Tas ir viens likums – Likuma par pašvaldībām 68. pants, kas to paredz. Un otrs ir Darba likums, kas it kā paredz ko citu. Ja tas būtu bijis vecais novads, viss būtu citādi, bet tika izveidots jauns, veidoja jaunas struktūras un vajadzēja atklātu konkursu uz izpilddirektora amatu. Tāds bija mūsu viedoklis.  Šie abi likumi ir pretrunā. Bet es nevaru vest uz domi izpilddirektoru, par kuru deputāti nenobalsos. Jo tad, nenobalsojot, principā it kā būtu izteikta neuzticība arī man.  Tās ir tās lietas, kāpēc mēs ilgi domājām, kā darīt. Mums bija mutiskas vienošanās ar Guntaru Goguli. Mēs no savas puses tās simtprocentīgi izpildījām, bet Guntars Gogulis izvēlējās rīkoties citādi.”

Likuma par pašvaldībām 68. pants vēsta, ka pēc domes priekšsēdētāja priekšlikuma dome ieceļ izpilddirektoru, kas pašvaldības nolikumā noteiktajā kārtībā ir atbildīgs par paš¬valdības iestāžu un pašvaldības kapitālsabiedrību darbu. Izpilddirektors nodrošina pašvaldības iestāžu un pašvaldības kapitālsabiedrību darba nepārtrauktību domes nomaiņas gadījumā. 

Tāpat arī vēstīts, ka Aizkraukles rajona tiesa lēmuma rezolutīvajā daļā norādīja, ka: Pamatojoties uz Civilprocesa likuma 8., 42., 97., 193., 195., 204.1 pantu, tiesa nosprieda apmierināt prasību pilnīgi. Atzīt par spēkā neesošu Jēkabpils novada pašvaldības 2022. gada 11. maija uzteikumu Nr. 2.5-9/22/103 Guntaram Gogulim par spēkā neesošu un atjaunot Guntaru Goguli iepriekšējā darbā. Spriedums arī paredz - piedzīt no Jēkabpils novada pašvaldības par labu Guntaram Gogulim vidējo izpeļņu par darba piespiedu kavējuma laiku, kas pēc Guntara Goguļa sniegtās informācijas ir - 21 201,01 eiro, kā arī papildus veicot darbaspēka nodokļu nomaksu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apmērā. Tiesa arī nosprieda atzīt Guntaram Gogulim tiesības par laiku līdz sprieduma izpildei saņemt no Jēkabpils novada pašvaldības likumiskos 6 % gadā no visas piedzītās summas, nepārsniedzot tās apmēru.

Tāpat arī spriedums paredzēja piedzīt no Jēkabpils novada pašvaldības valsts labā tiesas izdevumus – valsts nodevu 1040,78 eiro un ar lietas izskatīšanu saistītos izdevumus 2 eiro.

Komentāri (0-6/6)

 • Sencis
  20.03.2023 17:27
  Bēdīgi,kad par kundziņu izklaidi maksās tauta,par šo naudu varēja bērnu rotaļu laukumu uzbūvēt.
 • Ome ir dusmīga
  13.03.2023 18:22
  Tātad,tas,kas gribēja tiesāties,zinot ka zaudēta lieta būs,tas arī lai no SAVAS kabatas maksā par šo izpriecu.
  Iedzīvotājiem nav jāapmaksā privātas izrēķināšanās
 • Anita
  11.03.2023 16:40
  Ragainis izķērdē mūsu pilsētas naudu deļ sava konflikta ar goguli kauns
 • Jekabpiliete
  09.03.2023 08:27
  Jēkabpilietis:
  Kas par to maksās?
  Tu , es un mēs visi kopā.
 • Jēkabpilietis
  08.03.2023 21:01
  Kas par to maksās?
 • Aaaa
  08.03.2023 17:20
  Par ko tas domes juristu bars saņem algu? Patriekt visas peteņu kasītājas, lai šķūrē sniegu,nevis iznieko nodokļu maksātāju naudu. Nu gan Ragainim komanda.

Atstājiet komentāru