2024.gada 20. jūlijs

Ramona, Ritma

Jēkabpils pašvaldības policija maijā visbiežāk fiksējusi sabiedriskās kārtības pārkāpumus, tajā skaitā - alkohola lietošanu sabiedriskā vietā

Jēkabpils pašvaldības policija maijā visbiežāk fiksējusi sabiedriskās kārtības pārkāpumus, tajā skaitā - alkohola lietošanu sabiedriskā vietā

Šī gada maijā Jēkabpils novada pašvaldības policijā pieņemti lēmumi  140 materiālos. No tiem uzsākti administratīvo pārkāpumu procesi:

1. 7 procesi par saistošo noteikumu pārkāpumiem:

7 par īpašumu un atkritumu apsaimniekošanas pārkāpumiem.

2. 94 procesi sabiedriskās kārtības nodrošināšanas jomā:

8 par sīko huligānismu, ko veikušas pilngadīgas personas;
3 par sīko huligānismu, ko veikušas nepilngadīgas personas;
51 par atrašanos sabiedriskā vietā alkohola reibuma stāvoklī  vai alkohola lietošanu vietā, kur to nav atļāvusi pašvaldība;
4 par alkoholisko dzērienu lietošanu vai atrašanos sabiedriskā vietā alkohola reibuma stāvoklī, ja persona bijusi nepilngadīga;
1 par nepilngadīgas personas iesaistīšanu alkohola lietošanā;
3 par smēķēšanas ierobežojumu pārkāpumiem, ko veikušas pilngadīgas personas;
2 par smēķēšanas ierobežojumu pārkāpumiem, ko veikušas nepilngadīgas personas;
1 par bērnu aprūpes pienākumu nepildīšanu;
1 par bērna līdz 7 gadu vecumam atstāšanu bez uzraudzības;
7 par dzīvesvietas nedeklarēšanu;
5 par autotransporta novietošanu vietā, kura apzīmēta ar nepārtraukto dzelteno līniju
6 par dzīvnieku turēšanas noteikumu pārkāpumiem;
1 par nepakļaušanos policijas darbinieku likumīgajām prasībām;
1 par personas identitātes slēpšanu.

3. Sastādīti 12 protokoli-lēmumi bez vadītāja klātbūtnes par autotransporta apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpumiem.

4. Pieņemti 27 lēmumi par atteikšanos uzsākt administratīvo pārkāpumu procesus, galvenokārt, kad pārkāpumi nav apstiprinājušies, kā arī gadījumos, ja pārkāpumi uzreiz pēc aizrādījuma saņemšanas novērsti vai izdarītais pārkāpums bijis maznozīmīgs.

5. Kopā izskatīti 258 reģistrēti notikumi (tostarp personu iesniegumi), tajā skaitā 40 materiāli saņemti pāradresēti no Valsts policijas.

6. Veicot Jēkabpils novada videonovērošanas sistēmu monitorēšanu, atklāti 25 alkohola lietošanas gadījumi neatļautās vietā, 1 pārkāpums par smēķēšanu neatļautā vietā, 5 automašīnu novietošanas gadījumi, pārkāpjot Ceļu satiksmes noteikumus.

7. 25 personas ievietotas pagaidu turēšanas telpās, 3 personas nogādātas dzīvesvietā, 4 personas aizturētas un nodotas Valsts policijas rīcībā, 3 personas nodotas  Neatliekamā medicīniskā palīdzības dienesta rīcībā medicīniskās palīdzības sniegšanai.

8. Sniegts atbalsts Jēkabpils novada pašvaldības iestāžu, kapitālsabiedrību un struktūrvienību un valsts iestāžu darbiniekiem, piedaloties īpašumu un objektu apsekošanā - 1 reizi Jēkabpils novada Bāriņtiesai bērnu aprūpes pienākumu pildīšanas kontrolē, 7 reizes Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam, 1 reizi Jēkabpils reģionālajai slimnīcai, 2 reizes Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam, 1 reizi Valsts policijai, 1 reizi Valsts darba inspekcijai, 1 reizi SIA “Jēkabpils ūdens”.

9. Tika nodrošināta sabiedriskās kārtības un drošības uzraudzība Jēkabpils novada sabiedriskajos un sporta pasākumos, tajā skaitā -  valsts svētku pasākumu laikā Jēkabpilī  Vecpilsētas laukumā, skulpturālā ansambļa atklāšanas un Valsts prezidenta vizītes laikā pie Sunākstes mācītājmuižas.

10. Veikta zvejas noteikumu ievērošanas pārbaude, kopā pārbaudītas 38 personas.

11. Veiktas tirdzniecības nosacījumu ievērošanas pārbaudes ielu tirdzniecības objektos, pārbaudītas kopumā 13 juridiskās un fiziskās personas.

Avots: Jēkabpils novada pašvaldības policija

Atstājiet komentāru