2024.gada 24. februāris

Diāna, Dina, Dins

Noslēgusies SIA «Jēkabpils autobusu parks» pasažieru aptauja, iedzīvotāji rosina palielināt reisu skaitu

Noslēgusies SIA «Jēkabpils autobusu parks» pasažieru aptauja, iedzīvotāji rosina palielināt reisu skaitu

Apkopoti SIA «Jēkabpils autobusu parks» pasažieru aptaujas, kas noritēja no  2023.gada 2.novembra līdz 23.decembrim, rezultāti. Aptaujā piedalījās 200 respondenti, liecina uzņēmuma mājaslapā publiskotā informācija.

No respondentu kopskaita 75.6% bija sievietes (151 personas), 24.4% - vīrieši (49). Visvairāk respondentu SIA Jēkabpils autobusu parks pakalpojumus saņem katru dienu (48.9%), otrā plašāk pārstāvētā grupa aptaujāto bija tie, kas pakalpojumu izmanto vismaz vienu reizi nedēļā (29.1%).

2023.gadā visvairāk izmantotais bija 5.maršuta autobuss (92.5% no respondentiem norādīja, ka to izmanto), līdz ar to arī vislielākā apmierinātība bija tieši par šo maršrutu (61%). Kā otrs populārākais ir 1.maršruts, ar kura izpildi ir apmierināti 43.2% respondentu, bet vismazāk aptaujātie izmanto 4. un 6.maršruta autobusus. Pozitīvi vērtējams tas, ka tie, kas šos maršrutus izmanto, ir apmierināti un pat ļoti apmierināti ar to izpildi (abiem maršrutiem rādītājs virs 70%). Galvenā neapmierinātība par maršrutiem bija saistīta ar to izpildes biežumu, jo lielākā daļa no respondentiem norādīja, ka vēlētos, lai 1., 2., 4., 6. un 9.maršruti tiktu izpildīti biežāk. Tāpat daudzi norādīja, ka vēlētos, lai 4. maršruts tiktu izpildīts arī brīvdienās, tai skaitā skolēnu brīvlaikā, bet 8.maršruta galapunktu daudzi vēlētos redzēt pieturā “Poliklīnika”.

Vērtējot veiktās izmaiņas 6.maršrutā, tika secināts, ka respondentus apmierina gan kustības sarakstā iekļautās pieturvietas (maršruta trajektorija), gan atiešanas un pienākšanas laiki, tomēr vissliktāk ir novērtēts maršruta izpildes biežums, kur iedzīvotāji norāda, ka 6.marsruta autobuss kursē pārāk reti  un tam būtu vēl nepieciešami vismaz papildus divi reisi no katra galapunkta. Pasažieri atzinīgi vērtējuši, šī maršruta pagarināšanu līdz Variešu ciemam.

Atbildot uz jautājumu “Cik svarīgi Jums ir pakalpojuma dažādi aspekti, lai izmantotu sabiedrisko transportu?”, 98% atbildēja, ka svarīgākie ir autobusu kursēšanas laiki un regularitāte. Nākamie svarīgākie aspekti bija apkalpošanas kultūra (97%) un autobusu tīrība (97%), bet braukšanas biļetes cenas svarīgumu novērtēja  87% no aptaujātajiem.

Ņemot vērā, ka uzņēmuma viens no ienākuma avotiem ir arī komercpārvadājumi  pa Latviju un citām Baltijas valstīm, tika lūgt sniegt atbildi, vai uzņēmuma pakalpojums tiktu rekomendēts citiem, uz ko 36.2% respondentu sniedza visaugstāko vērtējumu, 35.7% - augstu, 14.6%- vidēju vērtējumu, 7% - zemu vērtējumu, savukārt 6.5% respondentu sniedza citas atbildes.

Aptaujas dati liecina, ka informāciju par SIA "Jēkabpils autobusu parks" pakalpojumiem iegūst uzņēmuma mājas lapā (31.5%), sameklējot informāciju interneta meklētājos (19.2%) vai ir redzētas uzņēmuma aktivitātes un jau izmantoti uzņēmuma sniegtie pakalpojumi.

Atstājiet komentāru