2024.gada 23. aprīlis

Georgs, Jurģis, Juris

Jēkabpils novada pašvaldība aicina daļu dzīvokļu īrniekus izpirkt īrētos dzīvokļus

Jēkabpils novada pašvaldība aicina daļu dzīvokļu īrniekus izpirkt īrētos dzīvokļus

Jēkabpils novada pašvaldība aicina dzīvokļu īrniekus, kuriem īres līgumi noslēgti līdz 31.12.2001., izmantot pirmpirkuma tiesības un izpirkt īrēto dzīvokli, liecina pašvaldības Attīstības pārvaldes Teritorijas plānošanas un īpašumu pārvaldīšanas nodaļas publiskotā informācija.

Personām, kuras vēlas izmantot pirmpirkuma tiesības, jāvēršas pašvaldībā ar iesniegumu par dzīvokļa īpašuma atsavināšanas procesa uzsākšanu. Atsavināšanas process ilgst aptuveni 6 mēnešus. 

Dzīvokļa īpašuma tirgus cenu nosaka sertificēts vērtētājs, cena ir jāmaksā 100% eiro. Norēķinus veicot uzreiz vai ar nomaksu līdz 5 gadiem. Pircēja ieņēmumi un kredītvēsture netiek vērtēta. Nomaksas pirkuma līguma gadījumā likumiskie procenti - 6% gadā no vēl nesamaksātās summas.

Iesniegumam jāpievieno:
dzīvojamās telpas īres līguma kopija;
izziņa par īres un komunālo maksājumu parāda neesamību.

Papildus Pašvaldība informē, ka Dzīvojamo telpu īres likums paredz beztermiņa īres līgumu pārslēgšanu uz terminētiem līgumiem. Reizi divos gados tiek pārskatīta un paaugstināta īres maksa par Pašvaldībai piederošo dzīvokļu lietošanu. Pirmpirkuma tiesību izmantošana ļaus pašvaldības dzīvokli iegūt īpašumā un nākotnē lemt par sava īpašuma izmantošanu un uzturēšanu.

Jautājumu vai neskaidrību gadījumos, lūdz vērsties pie Attīstības pārvaldes Teritorijas plānošanas un īpašumu pārvaldīšanas nodaļas speciālistiem Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā.

Atstājiet komentāru