2024.gada 17. jūnijs

Artis, Artūrs, Arturs

Salas, Sēlpils un Ābeļu pagastos notiek grants ceļu planēšana, teritorijas sakopšana

Salas, Sēlpils un Ābeļu pagastos notiek grants ceļu planēšana, teritorijas sakopšana

Uzsākti un turpinās autoceļu grants seguma planēšanas darbi Salas, Sēlpils un Ābeļu pagastos, informē SIA "Vīgants".

Sakoptas Salas un Sēlpils pagastu kapsētas. Atjaunota ūdens padeve kapsētās. Regulāri tiek sakoptas Salas, Ošānu un Biržu ciemu teritorijas. Noslaucīti gājēju trotuāri un celiņi. Izravētas puķu dobes. 

Salas ciemā uzsākta zāles pļaušana. Pakāpeniski zāles pļaušana tiks uzsākta visā Salas un Sēlpils pagastu teritorijā. 

Lielās Talkas ietvaros Salas ciemā tika novietots būvgružu konteiners, kurā iedzīvotājiem bija iespēja atbrīvoties no lielgabarīta atkritumiem. 

Salas un Sēlpils pagastos apsekoti un veikti nepieciešamie remontdarbi bērnu rotaļu laukumiem un soliņiem ciemu teritorijā.

 Ar katru mēnesi palielinās izvesto nešķiroto sadzīves atkritumu daudzums. Lūdzu iedzīvotājus šķirot atkritumus, lai samazinātu nešķiroto sadzīves atkritumu daudzumu un maksu. 

30.aprīlī tika pārtraukta siltumenerģijas padeve Salas ciemā, Skolas ielā 2a katlu mājā un septiņām moduļu tipa katlu mājām, katlu mājā Biržos, Podvāzes ielā 2a un “Līkumi” katlu mājā Sēlpils pagastā.
  
25.maijā Salas pagasta svētki, lai labvēlīgi laika apstākļi un skaisti svētki!

Atstājiet komentāru