2024.gada 24. jūlijs

Krista, Kristiāna, Kristiāns, Kristīne

Ābeļu pamatskolas direktores amatā apstiprināta Dace Kalniņa-Aleksandrova

Ābeļu pamatskolas direktores amatā apstiprināta Dace Kalniņa-Aleksandrova

Šodien, 11. jūlija Jēkabpils novada domes sēdē par Jēkabpils novada Ābeļu pamatskolas direktori iecelta Dace Kalniņa-Aleksandrova.

Dace Kalniņa-Aleksandrova absolvējusi Latvijas Universitātes Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāti, iegūstot profesionālā maģistra grādu, kā arī iegūtas tiesības mācīt pirmsskolas, sākumskolas un speciālajās izglītības programmās, iegūta arī pedagoga-karjeras konsultanta kvalifikācija.

No 2018. gada Dace Kalniņa-Aleksandrova pildīja Ābeļu pamatskolas direktora vietnieces pienākumus.

Dace Kalniņa-Aleksandrova uzsver: “Ābeļu pamatskolai ir 184 gadus sena vēsture, taču visos laikos tā ir bijusi progresīva mācību iestāde, kurā būtiska loma atvēlēta gan modernajām tehnoloģijām, gan skolēnu emocionālajai audzināšanai un redzesloka paplašināšanai. Visu līmeņu saskarsmē jāvalda cilvēciskai attieksmei citam pret citu.

Skolā strādā saliedēts, profesionāls kolektīvs. Uzskatu, ka ir jāturpina veiksmīgi iesāktais un jāturpina attīstība, nodrošinot kvalitatīvu izglītības procesu un skolēnu un personāla labbūtību, veicinot skolēnu un pedagogu vispusīgu izaugsmi, piesaistot nepieciešamo personālu. Efektīvi jāizmanto skolas infrastruktūra un iespēju robežās tā jāpilnveido.”

Ābeļu pamatskolas direktores pienākumus D. Kalniņa-Aleksandrova uzsāks pildīt no 16. augusta.

Foto: Valdis Aleksandrovs

Komentāri (0-1/1)

  • Rasma
    12.07.2024 13:46
    Iepriekšējais direktors bija brīnišķīgs, zinu, jo abi mani bērni tur nācījās. Lai jaunajai direktorei spēks, izturība skolu nosagrgājot no slēdzēju bandām.

Atstājiet komentāru