2021.gada 18. jūnijs

Alberts, Madis

Jaunā Jēkabpils novada nākotne - 4. raidījums

 • 03 maijs 2021 --

DOMĀT PLAŠĀK, DARĪT LABĀK!

Notiek pirmās jaunā Jēkabpils novada domes vēlēšanas, kuras ir īpaši nozīmīgas – deputāti būs atbildīgi par to, kā dzīvos nu jau gandrīz 41 000 iedzīvotāju un kā attīstīsies trešais teritoriāli lielākais Latvijas novads, cik ātri izdosies izveidot saliedētu komandu, kas spēs salāgot pilsētas un līdzšinējo novadu izraudzītās attīstības prioritātes tā, lai ikviens iedzīvotājs arī attālākajā nomalē justos vajadzīgs un saņemtu likumos noteiktos pakalpojumus vienlīdz labā kvalitātē.

Mūsu, Jēkabpils reģionālās partijas, sarakstā jūs atradīsiet gan pilsētā, gan novados ievērojamus,
savā amatā pieredzējušus un novērtētus speciālistus, godprātīgus, darboties gribošus, iejūtīgus cilvēkus, kam ir tuva sava pilsēta un ciemats, kuri bez ilgas „iesildīšanās” zina, kas darāms, lai saplānotu neatliekamās vajadzības katrā pagastā un izstrādātu reālu ilgtermiņa attīstības plānu jaunajam Jēkabpils novadam. Mēs neļausimies intrigām un sazvērestībām. Mēs pratīsim sastrādāties un izveidot saliedētu, prasmīgu un atsaucīgu komandu, kurā nebūs vietas šaurām grupu un amatpersonu interesēm.

Tikai kopā mēs varam veidot jaunā Jēkabpils novada vēsturi, balso par sarakstu Nr. 9. un Jūs nekļūdīsieties izvēlē!

Jēkabpils novadu veidosim tādu, lai ikvienam novada iedzīvotājam ir patiess prieks un gandarījums par savu pilsētu, novadu! Jēkabpils reģionālā partija rūpēsies par visu jaunā Jēkabpils novada teritoriju!
Ieskaties, uzzini, ko domājam par vesalību un izglītību!

Ikvienam iedzīvotājam jaunizveidotajā Jēkabpils novadā jābūt drošam par iespēju saņemt visus nepieciešamos veselības aprūpes pakalpojumus augstā kvalitātē un tuvu savai dzīvesvietai.
Lai paplašinātu pieejamo medicīnas pakalpojumu klāstu, jāturpina piesaistīt jaunus speciālistus. Jēkabpils pašvaldībā jau izveidota stipendiju programma un atbalsts dzīvojamās platības nodrošināšanā medicīnas studentiem, ārstiem rezidentiem un citās jomās nepieciešamiem speciālistiem. Šī prakse jāturpina arī jaunizveidotajā novadā.

Vairākus gadus Jēkabpilī tiek īstenota labdarības akcija “Dzīvo vesels”, kuras laikā ārsti senioriem, represētajiem un cilvēkiem ar kustību traucējumiem sniedz bezmaksas konsultācijas un nodrošina nepieciešamo ķirurģisko manipulāciju. Akcija jāpaplašina, lai ikviens jaunizveidotā Jēkabpils novada iedzīvotājs, mazāk aizsargāto grupu pārstāvis, spētu saņemt kvalitatīvu speciālistu palīdzību bez maksas. Tāpat jāturpina organizēt slimību profilakses un veselību veicinošus pasākumus dažādām iedzīvotāju grupām.

Lai nodrošinātu jaunizveidotā novada iedzīvotāju drošību, turpināsim stiprināt un attīstīt sadarbību ar operatīvo dienestu struktūrām visā novada teritorijā, nodrošinot profesionālu reģiona dienestu darbību. Jaunajā Jēkabpils novadā jāizveido Jēkabpils novada Kārtības un drošības konsultatīvā padome 8 cilvēku sastāvā, iekļaujot pašvaldības vadītāju un viņa vietnieku, Valsts policijas iecirkņa, pašvaldības policijas, Valsts Ugunsdrošības un glābšanas dienesta iecirkņa priekšniekus, Zemessardzes 56. Kaujas nodrošinājuma bataljona komandieri, Jēkabpils Reģionālās slimnīcas valdes priekšsēdētāju un novada Civilās aizsardzības speciālistu. Visām spēka struktūrām sadarbojoties, iedzīvotājiem tiks sniegts lielāks atbalsts gan ikdienā, gan kritiskās situācijās, piemēram, stihisku nelaimju seku novēršanā vai bezvēsts prombūtnē esošu personu meklēšanā.
Tā kā jaunizveidotajā novadā ievērojami paplašinās teritorija, pirmais solis ir palielināt pašvaldības policijas darbinieku skaitu, lai efektīvi un laikus spētu reaģēt uz izsaukumiem tūlītēju draudu novēršanā visā teritorijā.
DOMĀT PLAŠĀK, DARĪT LABĀK!

Jēkabpils novadu veidosim tādu, lai ikvienam novada iedzīvotājam ir patiess prieks un gandarījums par savu pilsētu, novadu! Jēkabpils reģionālā partija rūpēsies par visu jaunā Jēkabpils novada teritoriju! Ieskaties, uzzini, ko domājam par izglītību un veselīgu dzīves veidu!

Jēkabpils pilsētā darbojas 13 pirmsskolas, pamata, vispārējās un interešu izglītības iestādes, kuru labiekārtošanai, modernizēšanai un attīstībai nepārtraukti tiek izmantotas visas iespējas: ieguldīta nodokļu maksātāju nauda, ņemti aizņēmumi un piesaistīti Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļi. Mēs lepojamies ar mūsu skolēnu un pedagogu sasniegumiem, taču to pamatā ir rūpīgs darbs un neizsīkstošs atbalsts.
Jaunajā novadā nodrošināsim kvalitatīvu pirmsskolas un sākumskolas izglītību tuvu dzīves vietai, pamatskolas un vidusskolas izglītību – novada robežās. Mēs turpināsim izglītības infrastruktūras modernizāciju visa novada teritorijā, lai skolēni mācītos mūsdienu prasībām atbilstošās iestādēs, profesionālu un aizrautīgu pedagogu vadībā.

Atbalstot pedagogu profesionālo izaugsmi, metodisko pilnveidošanos, tālākizglītību un inovatīvo prasmju apgūšanu, novadā jāizveido vienots metodiskais centrs minēto funkciju koordinēšanai un realizēšanai.
Veselīga dzīvesveida misijas ir rast izpratni par to, kā dzīvot, kā strādāt, kā atpūsties, kā ēst, kā komunicēt ar cilvēkiem. Mūsu uzdevums ir nodrošināt katram Jēkabpils novada iedzīvotājam iespēju sevi realizēt un pilnveidot visdažādākajos veidos. Mēs gribam veidot mūsu novadu tā, lai katram iedzīvotājam būtu iespēja atrast sev piemērotas sporta nodarbības, dažādas sacensības un citas aktivitātes, kas vērstas uz veselīga dzīvesveida veicināšanu. Lai to panāktu mēs parūpēsimies, lai mūsu novadā katram iedzīvotājam, neatkarīgi no dzīvesvietas būtu iespēja izmantot pilsētā pieejamo infrastruktūru, kā arī piesaistīsim jaunus speciālistus, kas nodrošinās kvalitatīvu un daudzveidīgu sporta nodarbību klāstu ikvienam sportot gribētājam!Jēkabpils novadu veidosim tādu, lai ikvienam novada iedzīvotājam ir patiess prieks un gandarījums par savu pilsētu, novadu! Jēkabpils reģionālā partija rūpēsies par visu jaunā Jēkabpils novada teritoriju! Ieskaties, uzzini, ko domājam par komunālo saimniecību, melioraciju un ceļiem!

Tīra, kārtīga vide ir nozīmīgs priekšnosacījums tam, lai cilvēks justos labi. Viena no galvenajām prioritātēm ir pilsētvides labiekārtošana un komunālās saimniecības sakārtošana – siltumapgādes, ūdenssaimniecības, kanalizācijas un atkritumu apsaimniekošanas sistēmu pilnveide un dzīvojamo māju un ceļu apsaimniekošanas attīstīšana. Šie mūsu partijai ir bijuši svarīgi uzdevumi kopš tās dibināšanas brīža un būs svarīgi arī turpmāk, turpinot ieplānot un realizēt dzīvojamo mikrorajonu labiekārtošanu, apzaļumoto teritoriju attīstību, ielu un lauku ceļu rekonstrukciju un remontus, kā arī veloceliņu izbūvi.

Lai arī turpmāk šie pakalpojumi būtu pēc iespējas pieejamāki novada iedzīvotājiem un pakalpojumu izmaksas nepieaugtu, jaunizveidotajā Jēkabpils novadā iepriekšminētie pakalpojumi būtu jāturpina sniegt jau esošajām kapitālsabiedrībām, protams, pārskatot uzņēmumu darbības sfēras un ekonomiskos rādītājus, lai varētu izvērtēt iespējamos uzlabojumus turpmākai uzņēmumu darbībai un attīstībai.

Būtisku pienesumu vides aizsardzībā varam sniegt, sakārtojot meliorācijas jomu. Jaunizveidotais novads aptvers lielu lauksaimniecības zemju platību, tādēļ pašvaldībai ir jānodrošina meliorācijas sistēmu pakāpeniska atjaunošana un kvalitatīva uzturēšana, kā arī jāveicina pašvaldības koplietošanas meliorācijas sistēmu apsekošana un reģistrācija.
 
Reklāmu apmaksā partija "Jēkabpils reģionālā partija"

Komentāri (0-2/2)

 • Pēteris
  03.06.2021 21:39
  Izklausās kompetenti cilvēki, reāli uz lietām skatās. Bet būtu svarīgi domāt ne tikai par darba vietām kā tādām, bet arī par labi apmaksātām darbavietām, tad nebūtu problēmu spēcīgus kadrus piesaistīt.
 • fg
  26.05.2021 14:39
  Daģis ko ir izdarījis Variešu pagastā? Visus mežus iztirgoja tagad grib par deputātu. Valoda galīgi neveicās zināšanas vājas.

Atstājiet komentāru