2022.gada 6. decembris

Niklāvs, Nikolajs, Niks

Jēkabpils pilsētas kapos iesvētīta jauno apbedījumu teritorija (FOTO)

Jēkabpils pilsētas kapu jaunajā teritorijā līdz ar pirmo apbedījumu veikšanu, notikusi arī kapu iesvētīšana. 23. septembrī Jēkabpils pilsētas kapu jauno teritoriju iesvētīja katoļu, luterāņu, pareizticīgo un vecticībnieku draudžu priesteri, informē SIA “Jēkabpils pakalpojumi” sabiedrisko attiecību speciāliste Ieva Kancāne.

Kapu jaunās teritorijas iesvētīšana bija kapu pārzines Evas Mūrnieces un Krustpils Evaņģēliski luteriskās baznīcas priestera Ēvalda Bērziņa iniciatīva. Aktivitātē piedalījās Jēkabpils novada domes priekšsēdētāja vietnieks izglītības un kultūras jautājumos, kā arī šodien Jēkabpils novada domes sēdē apstiprinātais Tradicionālo konfesiju konsultatīvās komisijas priekšsēdētājs Alfons Žuks.

“Lai gan būvdarbi jaunajā kapu teritorijā ir noslēgušies jau krietnu laiku, pirmie apbedījumi šeit veikti pavisam nesen. Dažādu iemeslu dēļ, iedzīvotāji aizvien izvēlas apbedījumu vietas vecajā kapu teritorijā. Šobrīd, uzsākot veikt apbedījumus jaunajā teritorijā, ir svarīgi šo zemi iesvētīt, tāpēc esam pateicīgi, ka šodien kapsētas zemei savu svētību devuši dažādu konfesiju priesteri no Jēkabpils,” stāsta Eva Mūrniece.

Informējam, ka pilsētas kapu pārbūve, kuras laikā tika izveidota 12290 m2 liela jauno apbedījumu teritorija, kā arī 7017 m2 liela dzīvnieku kapsētas teritorija, noslēdzās 2019. gada 29. novembrī. Pārbūves laikā tika veikta teritorijas uzmērīšana un nospraušana, nederīgā materiāla norakšana, grants celiņu un laukuma seguma, kā arī ūdensapgādes tīklu izbūve.

Atstājiet komentāru