2022.gada 26. maijs

Eduards, Edvards, Varis

Biedrība “Latvijas Sarkanais Krusts” piedāvā aprūpes mājās pakalpojumu Jēkabpilī

Biedrība “Latvijas Sarkanais Krusts” piedāvā aprūpes mājās pakalpojumu Jēkabpilī

Biedrība “Latvijas Sarkanais Krusts” (LSK) ir viena no lielākajām biedru un brīvprātīgo organizācijām Latvijā, kas jau vairāk kā 100 gadu garumā sniedz atbalstu grūtībās nonākušiem cilvēkiem. Ar palīdzības un sociālu pakalpojuma sniegšanu tiek uzlaboti mazaizsargāto cilvēku dzīves apstākļi. Viens no pieprasītākajiem LSK pakalpojumiem ir aprūpe mājās, informē biedrības „Latvijas Sarkanais Krusts” starptautisko un sabiedrisko attiecību programmas vadītāja Agnese Trofimova.

Paplašinot sociālo pakalpojumu pieejamību reģionos, no 2021. gada maija LSK birojs “Aprūpe mājās” pakalpojumu sniedz arī Jēkabpils pilsētas administratīvās teritorijas iedzīvotājiem. Aprūpe mājās ietver personas pamatvajadzību nodrošināšanu - palīdzību mājas darbu veikšanā un personiskajā aprūpē personām, kurām ir objektīvas grūtības aprūpēt sevi vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ.

Ik gadu visā pasaulē, tajā skaitā arī Latvijā, šāds pakalpojums kļūst arvien nepieciešamāks, to ietekmē būtiskas demogrāfiskas izmaiņas, kas saistītas ar sabiedrības novecošanos – palielinās vecāka gadagājuma iedzīvotāju īpatsvars un, līdz ar to, arī vidējais iedzīvotāju vecums valstī.

LSK aktivitātes aptver novadus visā Latvijā, nodrošinot pakalpojumus dažādās pašvaldībās, arī Jēkabpilī. Kopš maija ir izveidota veiksmīga sadarbība ar Jēkabpils Sociālo dienestu, nokomplektēti un apmācīti aprūpes mājās darbinieki.

Trūcīgajiem un maznodrošinātajiem klientiem tiek piedāvāta arī humānā palīdzība un nepieciešamības gadījumā ir iespējams saņemt tehniskos palīglīdzekļus. Aprūpe mājās tiek nodrošināta Jēkabpils novada Sociālā dienesta klientiem, taču pilsētas iedzīvotājiem ir iespēja arī individuāli slēgt līgumu ar LSK biroju “Aprūpe mājās” (Brīvības iela 146, Jēkabpils) par nepieciešamo aprūpi.

Jēkabpils novada Sociālais dienests (SD) atzinīgi novērtē sadarbību ar LSK. “Priecājamies, ka LSK kā papildus resurss pievienojies mūsu komandai un parādījis sevi no labākās puses. Pozitīvi vērtējams tas, ka aprūpes mājās pakalpojumu var saņemt ne tikai Jēkabpils SD klienti, bet arī citi pašvaldības iedzīvotāji. Gan tādi, kuriem ir noslēgts uzturlīgums, gan tādi, kuri nav deklarēti Jēkabpils novadā administratīvajā teritorijā, kā arī tie, kuri vēlas saņemt pakalpojumu brīvdienās un svētku dienās (maksas pakalpojums). Sakām paldies LSK par tā apņēmīgo un neizsīkstošo darbu, sniedzot palīdzību ikvienam cilvēkam, kam tā nepieciešama,” skaidro Olga Jeršova, Jēkabpils novada SD Aprūpes mājās biroja vadītāja.

Par aprūpes organizēšanu, nodrošināšanu, iespējām un citiem sociālās palīdzības jautājumiem Jēkabpilī ir atbildīga LSK sociālā darbiniece Justīne Loginova. Viņa atzīst: “Būt līdzās, būt klātesošiem brīdī, kad palīdzība cilvēkam ir nepieciešama visvairāk, ir vissvarīgākais Sarkanā Krusta uzdevums Jēkabpilī, Latvijā un visā Pasaulē. Ar aprūpi mājās cenšamies uzlabot klientu labsajūtu un dzīves apstākļus (dzīves kvalitāti), dodot iespēju cilvēkiem atrasties pierastā vidē - savās mājās, savā vidē, vienlaikus saņemot aprūpes pakalpojumu.”

LSK birojs “Aprūpe mājās” savā darbībā izšķir divus galvenos darbības virzienus: sociālo pakalpojumu nodrošināšanu un aprūpē iesaistīto darbinieku izglītošanu, motivēšanu un novērtēšanu. Darbinieki ir LSK svarīgākais resurss, viņiem tiek nodrošināts viss nepieciešamais aprūpes kvalitatīvai nodrošināšanai. “Atbalsta sniegšana klientiem ir neatņemama katra aprūpētāja un sociālā darbinieka ikdiena, taču tas nav tikai darba pienākums - tas ir dzīves aicinājums! Esmu pagodināta būt daļa no Latvijas Sarkanā Krusta organizācijas, un esmu patiesi priecīga, ka LSK aprūpes mājās pakalpojums tiek nodrošināts Jēkabpilī, sasniedzot cilvēkus, kuriem šis atbalsts ir vitāli nepieciešams,” uzsver Margita Vaivariņa, LSK aprūpētāja Jēkabpilī.

LSK ir pietiekama pieredze, zināšanas, prasmes un resursi, lai, kopīgi sadarbojoties ar pašvaldībām, paplašinātu sociālo pakalpojumu pieejamību reģionos, tai skaitā Jēkabpils novadā. Kopā varam palīdzēt!

Atstājiet komentāru