2024.gada 20. jūlijs

Ramona, Ritma

Biedrība “Vidusdaugavas NVO centrs” realizē projektu - Lauku senioru balsis Latvijā. Aicina pievienoties

Biedrība “Vidusdaugavas NVO centrs” realizē projektu - Lauku senioru balsis Latvijā. Aicina pievienoties

Biedrība “Vidusdaugavas NVO centrs” 2024.gada janvārī ir uzsākusi projekta “Senioru darījums: lauku senioru balsis Latvijā” realizēšanu. 
Vidusdaugavas NVO centrs projekta vadītāja Lāsma Lapiņa informē, ka projekta mērķis ir izcelt Latvijas lauku senioru spēku un vājumu, padarīt skaļākas viņu balsis, mērķēt biedrības darbu iespējami ilgākai kvalitatīvai dzīvei senioriem laukos, atklājot mūžizglītības un sabiedriskās darbības iespējas, atbalstot atgriešanos darba tirgū un veicinot izpratni par sadarbības veidošanu ar pašvaldības, reģiona un valsts līmeņa struktūrām. 

Projektā ir sešas aktivitātes, kas paredz sekojošo: notiks 15 “Apkaimes sarunas” ar Jēkabpils novada lauku teritoriju senioriem, būs 3 tīklošanās pasākumi ar citām senioru nevalstiskajām organizācijām, iepazīstot un pārņemot labāko pieredzi, notiks divu dienu vasaras nometne “Stiprs. Laimīgs. Seniors!” 20 dalībniekiem ar zināšanu apguvi par NVO, savu interešu pārstāvību un pašizaugsmes iespējām. Tāpat projektā veiksim biedrības nākotnes darbības stratēģijas izveidošanu mērķtiecīgākai un kvalitatīvākai senioru interešu pārstāvībai, īpaši lauku teritorijās. 

Šobrīd projekta koordinatori veido rīcības grupu kopā ar brīvprātīgajiem dažādās vietās visā Jēkabpils novadā – aicināti pievienoties aktīvie seniori no Jēkabpils novada laukiem, rakstot info@vidusdaugavasnvo.lv vai zvanot +371 20 129 718 Janvāra pēdējās dienās uzsāksim apkaimju sarunu sēriju, tiekoties ar ieinteresētiem senioriem Atašienē, Vīpē, Lonē, Ritē un citur novadā.

Šis projekts ir solis ceļā uz sabiedrību, kurā ikviens, neatkarīgi no vecuma vai fiziskajām spējām, var iesaistīties, dalīties savos viedokļos, veidojot un realizējot kopīgu nākotnes vīziju – kā senioriem labāk dzīvot un skaļāk runāt Latvijas laukos. 

Projekts tiks realizēts līdz 2024.gada 31.oktobrim.

Atstājiet komentāru