2024.gada 23. aprīlis

Georgs, Jurģis, Juris

Kampaņā “(Iz) dari labāko!” sniegs atbalstu arī Jēkabpils biedrībai “Cerību sala”

Kampaņā “(Iz) dari labāko!” sniegs atbalstu arī Jēkabpils biedrībai “Cerību sala”

Martā aizsākta sociāla kampaņa “(Iz) dari labāko!”, kuras mērķis ir vienots pasākums bērniem un jauniešiem ar garīgiem un kustību traucējumiem, lai veicinātu viņu integrāciju sabiedrībā, papildus organizējot informatīvo kampaņu sabiedrības izpratnes un atbalsta veicināšanai par bērnu un jauniešu organizācijām, to vajadzībām un problēmām, informē kampaņas “(Iz) dari labāko!” organizatore Elīna Serkova.

Kampaņas “(Iz) dari labāko!” laikā plašsaziņas līdzekļos un sociālajos tīklos tiks sniegta informācija par bērnu un jauniešu ar garīgiem un kustību traucējumiem sociālās atstumtības riskiem, biedrībām, kas pārstāv šo sabiedrības grupu, kā arī tām nepieciešamo atbalstu. Kampaņas laikā inciatīvas grupa vāks ziedojumus augstākminēto biedrību atbalstam: rehabilitācijai, telpu un vides labiekārtošanai, svētku radīšanai un daudzām citām aktivitātēm. 

Biedrībai “Cerību sala” ziedojumi tiks vākti radošo darbnīcu materiālu nodrošināšanai un dalībai lielajā svētku pasākumā, kas notiks 1. maijā “Ghetto Games” mājvietā Grīziņkalnā. Tas būs vienots saliedēšanās un atbalsta pasākums bērniem un jauniešiem ar garīgiem un kustību traucējumiem, kura laikā bērni piedzīvos satikšanās prieku viņiem īpaši veidotās sporta spēlēs. Pasākumā notiks paneļdiskusija ar biedrību vadītāju, valsts iestāžu pārstāvju dalību par bērniem un jauniešiem ar garīgiem un kustību traucējumiem būtiskiem jautājumiem dzīves kvalitātes uzlabošanā. 

Atbilstoši 2022. gada statistikai par bērnu ar invaliditāti skaitu Latvijā un valstspilsētās, dati liecina, ka kopējais bērnu ar invaliditāti skaits ir 9057 bērni, t.i. 25 personas uz katriem 1 000 Latvijas iedzīvotājiem.  Būtiskākās problēmas, ar kurām saskaras personas ar invaliditāti, ir diskriminācija, bezdarbs, atstumtības risks. Daudzas personas ar invaliditāti ir pakļautas sliktai vai netaisnīgai attieksmei savas invaliditātes dēļ.

Sociālā kampaņa “(Iz) dari labāko!” norisinās no 26. februāra līdz 20. maijam. To organizē sabiedrības inicatīvas grupa, kas, liekot lietā savas profesionālās iemaņas, vēlas sniegt ieguldījumu socialās atstumtības riskam pakļauto personu dzīves kvalitātes uzlabošanā. Kampaņu atbalsta “Ghetto Games”.

Foto: No arhīva

Atstājiet komentāru