2024.gada 17. jūnijs

Artis, Artūrs, Arturs

EP vēlēšanās Jēkabpils novadā var balsot 32 iecirkņos

EP vēlēšanās Jēkabpils novadā var balsot 32 iecirkņos

Eiropas Parlamenta vēlēšanas notiks 8. jūnijā. Šajās vēlēšanās Latvija ir viens vēlēšanu apgabals, no kura Eiropas Parlamentā jāievēlē deviņi deputāti, informē Jēkabpils novada vēlēšanu komisija.

Eiropas Parlamenta vēlēšanās vēlētāji varēs balsot jebkurā vēlēšanu iecirknī Latvijā vai ārvalstīs. Vēlēšanu dienā, 8.jūnijā, iecirkņi būs atvērti no pulksten 8.00 līdz 20.00. 

Iepriekšējās balsošanas notika tikai Latvijas iecirkņos: pirmdien, 3.jūnijā  08:00-13:00; ceturtdien, 6.jūnijā 16:00-20:00; piektdien, 7.jūnijā  13:00-18:00. Jēkabpils novadā ir iespējams balsot 32 iecirkņos.


Balsošanas dokuments Eiropas Parlamenta vēlēšanās ir derīga pase vai personas apliecība (eID). Balsstiesīgo vēlētāju uzskaitei Eiropas Parlamenta vēlēšanās lieto vēlētāju reģistru un vēlētājiem ir tiesības  balsošanai izvēlēties jebkuru vēlēšanu iecirknī Latvijā vai ārvalstīs bez iepriekšējas pieteikšanās.

Tiesības piedalīties Eiropas Parlamenta vēlēšanās ir Latvijas pilsoņiem, kā arī citu Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņiem, kuri vēlēšanu dienā sasnieguši 18 gadu vecumu.


Balsstiesīgo vēlētāju uzskaitei Eiropas Parlamenta vēlēšanās lieto vēlētāju reģistru. Balsstiesīgajiem pilsoņiem ir tiesības  balsošanai izvēlēties jebkuru vēlēšanu iecirknī Latvijā vai ārvalstīs bez iepriekšējas pieteikšanās.

Balsošana vēlētāja atrašanās vietā

Vēlētāji, kuriem veselības stāvokļa dēļ nav iespējas nokļūt vēlēšanu iecirknī, var pieteikties balsošanai savā atrašanās vietā.

Pieteikt balsošanu savā atrašanās vietā var arī slimojošu personu aprūpētāji un vēlētāji īslaicīgās aizturēšanas vietās.

Lai pieteiktu balsošanu savā atrašanās vietā, vēlētājam jāuzraksta IESNIEGUMS kas no 3. jūnija līdz 8. jūnijam jānogādā vēlētāja atrašanās vietai tuvākajā vēlēšanu iecirknī.

Nogādāt pieteikumu vēlēšanu iecirknī var jebkura vēlētāja uzticības persona. Uzticības persona var arī aizpildīt un iesniegt pieteikumu vēlētāja vārdā. Vēlētāja uzticības persona iesniegumu ar vēlētāja lūgumu organizēt balsošanu mājās var uzrakstīt arī iecirknī.

Iesnieguma veidlapa būs pieejama pašvaldības klientu apkalpošanas vietās un vēlēšanu iecirkņu komisijās (to darba laikā).

Iesniegumu var iesniegt vai nosūtīt arī Jēkabpils novada pašvaldības vēlēšanu komisijai (Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV-5201) vai e-pastā jvk@jekabpils.lv. Ja iesniegumu sūta pa e-pastu, tam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu!

Ja iesniegums iecirknī tiks nogādāts vēlēšanu dienā, 8. oktobrī, tad obligāti izpildāmi ir tie iesniegumi, ko vēlēšanu komisija būs saņēmusi līdz plkst. 12.00. Savukārt iesniegumi, kas saņemti vēlēšanu dienā pēc plkst. 12.00, jāizpilda, ja vēlēšanu iecirkņa komisijas darbiniekiem būs iespējams ierasties vēlētāju atrašanās vietā līdz plkst. 20.00.

Iesniegt pieteikumu balsošanai atrašanās vietā var šādos iecirkņu darba laikos:

pirmdien, 3. jūnijā – no plkst.8.00 līdz 13.00,
otrdien, 4. jūnijā – no plkst.9.00 līdz 12.00,
trešdien, 5. jūnijā – no plkst. 17.00 līdz 20.00,
ceturtdien, 6. jūnijā – no plkst.16.00 līdz 20.00,
piektdien, 7. jūnijā – no plkst.13.00 līdz 18.00

Atstājiet komentāru