2022.gada 26. maijs

Eduards, Edvards, Varis

Aicina dīķu īpašniekus parūpēties, lai mazajās ūdenstilpēs neslāptu zivis

Aicina dīķu īpašniekus parūpēties, lai mazajās ūdenstilpēs neslāptu zivis

Lielu daļu novada ūdenstilpju klāj bieza ledus un sniega kārta. Atšķirībā no ziemas prieku baudītājiem, kuri priecājas par nedaudz piemirsto ziemas ainavu, zivsaimniekiem un piemājas dīķu saimniekiem jākļūst vērīgākiem, jo pavasaris ir laiks, kad zem  biezās ledus un sniega kārtas ūdenī var samazināties izšķīdušā skābekļa daudzums, informē Krustpils novada pašvaldības Vides un civilās aizsardzības dienesta  vadītājs Ilmārs Luksts.

Aizsalušajās ūdenstilpēs sākas augu pūšana, kuras laikā tiek patērēta liela daļa ūdenī esošā skābekļa. Ūdenstilpes vienīgās skābekļa rezerves ir tās, kas tajā uzkrājušās pirms ledus segas izveidošanās. Skābeklim samazinoties līdz kritiskam līmenim var sākties zivju bojā eja un pavasarī nokūstot ledum var atklāties pavisam bēdīgs skats. 

Par robežlielumu, kad jāveic pasākumi ūdens bagātināšanai ar skābekli uzskatāms, kad tā daudzums samazinājies līdz  5 mg uz 1l ūdeņos ,kuros mīt  karpveidīgās zivis un  7 mg uz 1 litru ūdeņos lašveidīgajām zivīm.  

Lai bagātinātu ūdeni ar skābekli nepietiek ar āliņģu izurbšanu ledū, šim nolūkam jāņem palīgā ūdens aeratori, sūkņi vai kompresori. Aicinām dīķu īpašniekus būt modriem.

 Avots; krustpils.lv

Komentāri (0-1/1)

 • Skolnieciņš no Pokaiņu meža
  23.02.2021 09:40
  Kopš senatnes latviešus dēvē par arāju tautu. Zemkopība ir katra latvieša gēnos. Latvijas iedzīvotāju mīlestība pret Dabas Māti ir iedzimta. Bez mazdārziņa nevar iztikt neviens kārtīgs laucinieks. Kaut arī mūsdienas audzēt dārzeņus savai mājsaimniecībai ir kļuvis finansiāli neizdevīgi, taču mazdārziņš var uzlabot apkārtējo ainavu. Lai apliecinātu savu uzticību Dabas Mātei, nelietosim mazdārziņos biocīdus: insekticīdus, herbicīdus un fungicīdus. Būsim uzticīgi Dabas Mātei ne tikai ar vārdiem, bet arī ar darbiem. Nelietosim pārmērīgi slāpekli saturošos minerālmēslus. Slāpekļskābes sāļi ļoti labi šķīst ūdenī, ja tos pārmērīgi lieto, tad augi tos nevar uzsūkt un tie skalojas gruntsūdeņos. Rūpēsimies par apkārtējo vidi. Stādīsim savos mazdārziņos mūsu tautas svētkokus – pīlādžus un kadiķus. Šie koki dāvā mums Latvju Dievu svētību, kā arī pasargā mājas iemītniekus no ļauna. Katra latvieša mazdārziņā ir jābūt svētakmenim, uz kura atstāt ziedojumus Latvju Dieviem. Vēlams uzstādīt arī kāda Latvju Dieva elku. Visvarenais Pērkons – Debesu Tēvs ir viens no spēcīgākajiem pašmāju Dieviem. Pērkona elks dāvā mājas iemītniekiem spēku un aizsardzību, bet Dievietes Laimas elks dāvā veiksmi un bagātību. Latvju Dievu svētība ir vajadzīga katram latvietim, jo tikai vienota tauta ir spēks. Būsim brīvi un vienoti savā ticībā. Ticību Latvju Dieviem neviens iebrucējs mums nespēs atņemt! Godāsim Dabas Māti. Godāsim Latvju Dievus. Būsim gādīgi saimnieki savās mājās. Lai Latvju Dievi svētī katru no mums, kas viņiem tic! Lai Latvju Dievi dāvā mūsu tautai spēku un drosmi! Visa slava Latvju Dieviem!
  Saticību mums visiem no sirds vēlot, Skolnieciņš no Pokaiņu meža
  ©Skolnieciņš 1999-bezgalība :-)
  Skolnieciņš® ™Skolnieciņš
  #LatvjuDievi #Pērkons #Laima #Māra #VeļuMāte #DabasMāte #LatvjuDievuSvētība #mazdārziņi #pīlādzis #kadiķis #svētkoki #ZaļāDomāšana #svētakmens #rituāli #buršanās #pagāni #saticība #auglība #izaugsme #ilgspēja #Senpokaiņi #PokaiņuMežs

Atstājiet komentāru