2022.gada 19. augusts

Imanta, Melānija

Maijā aprit gads, kopš amatā stājās Jēkabpils reģionālās slimnīcas jaunā valde. Kas ir paveikts?

Maijā aprit gads, kopš amatā stājās Jēkabpils reģionālās slimnīcas jaunā valde. Kas ir paveikts?


Maijā apritēja gads, kopš strādā pirms gada ieceltā SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca” valde – priekšsēdētājs Gvido Liepiņš, valdes locekļi Andrejs Miļčevskis un Inna Budovska. Gada laikā slimnīcā panākti uzlabojumi vairākās jomās – pakalpojumu pieejamībā, modernizācijā, klientu apkalpošanā, kā arī infrastruktūras un vides pieejamībā.

Par to kāds bijis šis gads, stāstīsim, uzdodot jautājumus un sniedzot atbildes.

- Slimnīcas galvenais uzdevums ir palīdzēt pacientiem un sniegt ne tikai medicīnisku palīdzību, bet arī gādāt par cilvēku emocionālo fonu, atrodoties slimnīcā. Tāpēc viena no svarīgākajām jomām ir pakalpojumu pieejamība. Kas paveikts tās nodrošināšanā?

- Pakalpojumu pieejamības nodrošināšanai visaktuālākā problēma medicīnā šobrīd ir speciālistu trūkums. Izņēmums nav arī Jēkabpils slimnīca. Tāpēc visu gadu tika veikts mērķtiecīgs darbs speciālistu piesaistē. Slimnīcā sākuši strādāt divi dežūrterapeiti, viens muguras speciālists, kurš pieņem pacientus gan ambulatori, gan veic operācijas. Ir pieņemts darbā radiologa asistents, kurš veic osteodensitometrijas izmeklējumus. Pēc rezidentūras absolvēšanas patstāvīgu darbu Jēkabpils slimnīcā uzsākuši ķirurgs, dermatologs, kā arī jauna slimnīcas aptiekas vadītāja un sertificēts paliatīvās aprūpes ārsts. Tiek turpināts veiksmīgi iesāktais darbs rezidentu piesaistē. Noslēgti līgumi ar trīs jauniem rezidentiem. Patlaban kopumā ir noslēgti 14 līgumi ar topošiem ārstiem rezidentiem dažādās specialitātēs. Tāpat arī turpinās sadarbība ar Jēkabpils pašvaldību jauno speciālistu atbalstam. Trīs jauniem speciālistiem nodrošināta dzīvojamā platība Jēkabpilī, kā arī saņemts finansiālais atbalsts no domes 56 160 eiro stipendiju izmaksām un studiju maksas finansēšanai.

- Kas paveikts slimnīcas modernizācijā?

- Arī šajā jomā slimnīcas valde ir veikusi vairākas pārmaiņas, jo īpaši to var teikt par uzlabojumiem informāciju tehnoloģiju jomā. Izveidota slimnīcas jaunā mājas lapa, ieviests elektroniskais pieraksts pie speciālistiem, kā arī rasts tehnoloģisks risinājums, lai pacienti varētu piekļūt pie izmeklējumu rezultātiem no mājām Datamed vietnē. Pacientu ērtībai ieviesta rindu mašīna poliklīnikā.

- Kas vēl paveikts klientu apkalpošanas uzlabošanā?

Viens no pirmajiem valdes darbiem bija izveidot zvanu centru. Šobrīd varam secināt, ka tas bija pareizs lēmums, jo datu analīze liecina, ka vienota tālruņa ieviešana samazināja gaidīšanas laiku rindā. Tāpat ir izstrādāts klientu apkalpošanas standarts, kurš jau šobrīd darbojas slimnīcas un poliklīnikas reģistratūrās.

- Kādi uzlabojumi notikuši infrastruktūras un vides sakārtošanā?

- Patlaban noslēgusies Eiropas projekta uzņemšanas nodaļas un poliklīnikas pārbūves projektēšana. 2019. gada rudenī ir plānots sākt būvdarbus stacionārā, bet poliklīnikā – 2020. gadā. Pārbūve nodrošinās labāku vides pieejamību un labākus apstākļus gan darbiniekiem, gan pacientiem. Projektā iegādāts arī jauns aprīkojums. 2018. gadā tika piegādāti divi ultrasonogrāfi un divas plaušu ventilācijas iekārtas jaundzimušajiem. Šogad uzsākta darbinieku vajadzībām autostāvvietu izbūve slimnīcas teritorijā. Projekta mērķis ir sakārtot slimnīcas teritoriju un uzlabot ārējo auto stāvvietu pieejamību pacientiem.
Vēl viens no paveiktajiem darbiem ir jauno trauku ieviešana slimnīcas nodaļās. Gadiem ilgi pārtika tika pārvesta emaljētajos spaiņos ar ratiem. Rudenī un ziemā, sniegā, lietū un dubļos darbinieki stūma spaiņus ar pārtiku uz nodaļām. Šogad mums radās iespēja iegādāties jaunus pārtikas traukus, kas saglabā ēdiena siltumu un pasargā to no apkārtējās vides ietekmes. Kastes ar pārtiku tiek pārvestas ar slimnīcas transportu, lai atvieglotu šo procesu darbiniekiem, gan arī paātrinātu pusdienu nogādi pacientiem. Pēc iedzīvotāju vairākiem ieteikumiem, kuri mums ir svarīgi, tika rasts risinājums, lai pārtika tiktu pārvesta ar saimniecisko transportu.

Turpmāk infekciju slimnieki un mirušie tiks pārvadāti ar atsevišķu transportu.

 Tiek pildītas visas sanitārās normas attiecībā uz transporta tīrīšanu un dezinficēšanu, lai pārliecinātos, ka pacients saņem drošu, kvalitatīvu un siltu un ēdienu.

- Kāda ir valdes sadarbība ar slimnīcas kolektīvu, kādas jaunas tradīcijas šī gada laikā radušās?
Reizi mēnesī tika organizētas lielās darbinieku sapulces. Šajās sapulcēs slimnīcas kolektīva priekšā tika stādīti jauni darbinieki, izrunātas aktuālākās tēmas, tādas kā darbinieku algu palielināšana, zāļu aprites sistēmas pilnveidošana, kvotu izpilde un valdes mērķi un uzdevumi. Sapulcēs tika aicināti arī viesi. Viens no tiem bija profesors Aivars Vētra, kurš lasīja slimnīcas kolektīvam lekciju par rehabilitācijas nozīmi pacientu ārstēšanā.
Arī iknedēļu ar nodaļu vadītājiem tikās valdes priekšsēdētājs un galvenais ārsts, lai izrunātu aktuālākās problēmas.
Visa gada garumā viens no valdes uzstādījumiem bija "būt tuvāk darbiniekiem", lai katrs slimnīcas darbinieks varētu izrunāt savu problēmu ar kādu no valdes locekļiem un tiktu sadzirdēts.
Runājot par tradīcijām, mums ir svarīgi saglabāt jau esošās un rosināt jaunas tradīcijas, kuras nākotnē veicinās kolektīva saliedēšanu un veidos slimnīcā draudzīgu vidi gan darbiniekiem, gan pacientiem. Viena no senajām tradīcijām ir Mediķu balle, kurā tiek sumināti labākie darbinieki. Arī šogad Mediķu balle tiks organizēta 15. jūnijā. Maijā svinam Māsu dienu, decembrī sveicam kolektīvu Ziemassvētkos. Viena no jaunajām tradīcijām ir "Mēneša ārsta" nominācija. Apkopojot jēkabpiliešu iesūtītos ieteikumus un pateicības, vienreiz mēnesī tiek ievēlēts slimnīcas sirsnīgākais ārsts. Pagājušogad ieviesām vēl vienu jaunu tradīciju – kolektīva gājiens pilsētas svētkos. Plānojam šo tradīciju arī turpināt.

- Ar kādiem sasniegumiem lepojaties?

Šogad esam panākuši vairākus sasniegumus uzņēmuma darbības attīstībā. Viens no šādiem sasniegumiem ir finanšu rādītāju uzlabošana un pozitīva tendence peļņas vai zaudējumu aprēķinā. 2018. gads tika aizvadīts ar 824000 eiro lieliem zaudējumiem. To pamatā bija nepietiekams valsts finansējums mediķu algu palielināšanai un virsstundu apmaksai. Toties šogad mums izdevās nostabilizēt situāciju, veicot dažādus kontroles pasākumus. Piemēram, ierobežota finansējuma dēļ, šobrīd virsstundas tiek pieļautas, bet to skaits ir ierobežots un kontrolēts. 2019. gada 1. ceturksni slimnīca noslēdza ar 2857 eiro zaudējumiem, kas salīdzinājumā ar 2018. gada 1. ceturkšņa 148000 eiro lieliem zaudējumiem ir būtisks uzlabojums. Pēc veiktajiem aprēķiniem, 2019. gadu ir plānots noslēgt ar 370000 eiro peļņu, kas radīs iespēju slimnīcas ilgtspējīgai attīstībai.
Esam lepni arī par to, ka izdevās nodrošināt visa personāla algu palielināšanu sākot ar 2019. gada 1. janvāri. Vēl viens būtisks sasniegums, kurš tika realizēts pateicoties mūsu ārstiem un medicīnas personālam, ir papildus finansējuma apgūšana ambulatorajam līgumam ar Nacionālo veselības dienestu un stacionārā līguma izpilde 2018. gadā, kas deva mums iespēju saņemt lielāku valsts finansējumu 2019. gadā.

- Kādus darbus plānojat paveikt tuvākajā laikā?

- No medicīnas pakalpojumiem, 2019. gadā ir plānots attīstīt rehabilitācijas nodaļu un endoprotezēšanu. Kā arī turpināt modernizāciju, tai skaitā aprīkojuma iegādi speciālistiem. Jau šobrīd slimnīcas finanšu rādītāji uzrāda pozitīvu tendenci, kas dod mums iespēju sākt domāt par investīcijām. Svarīgākais, protams, ir mūsu ārsti. Mēs turpināsim strādāt pie speciālistu un topošo speciālistu piesaistes, kā arī veiksim darbības, lai uzlabotu darba nosacījumus esošajiem speciālistiem. Medicīnas personāls ir mūsu svarīgākais atbalsts un nākotne! ■SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca” valde

Atstājiet komentāru