2022.gada 10. augusts

Audris, Brencis, Inuta

Kā vērtējat ideju, veidojot jaunā Jēkabpils novada struktūru, Krustpils kultūras namu pārdēvēt par Jēkabpils kultūras centru?

Kā vērtējat ideju, veidojot jaunā Jēkabpils novada struktūru, Krustpils kultūras namu pārdēvēt par Jēkabpils kultūras centru?


Anna Skaidrīte Gailīte:
Arvien esmu priecājusies par par visu, kas ir atguvis vēsturisko Krustpils vārdu, tādēļ saku, ka nē. Uzskatu, ka kultūras centra nosaukums vislabāk atbilstu pēc lielā remonta atjaunotajam un paplašinätajam tautas namam, kas arī ģeogräfiski ir pašā centrā. Ja vēl drīkstu piebilst, tad mani aizvaino tas baltais, robustais, nekādu estētisko baudījumu nesniedzošais, krastmalā uzliktais uzraksts, ka te, lūk, sākas JĒKABPILS. Tā sanāk, jo Krustpils pusē krasts ir nekopts un brikšņos ieaudzis. Un tad vēl vajag nolaupīt arī kulrūras iestādes vēsturisko nosaukumu?


Aļona Ozoliņa: Gribētos, lai paliek kā ir, nemainīt. Arī novadu ziņā, labāk būtu, kā bija iepriekš, jo mainoties novadiem, ir problēmas ar dokumentu kārtošanu, jo vairs nav Krustpils novads, bet ir Jēkabpils novads.


Sandra Bondare: Pēc renovācijas Krustpils kultūras nams patiesi iepriecina. Ne tikai vizuāli, bet arī jaudīgā komanda. Mūsdienīgi un saistoši. Līdzšinējais nosaukums Kultūras nams, iespējams, jau kļuvis par šauru, jo Kultūras centra likumā, tiek piedāvātas plašākas funkcijas. Uzticos profesionāļu viedoklim, cilvēkiem, kam te ir saknes!


Jānis Zeps:  Man, šķiet, būtiski saglabāt nama nosaukumā vārdu "Krustpils", tas atgādina kaut vai netieši Krustpils klātbūtni, atcerēties, ka bija Krustpils - pilsēta, rajons, novads utt. Tādā veidā pilsēta saglabā savu savdabīgumu, kultūrvēsturisko dažādību, arī bagātibu. Nama nosaukums nekādi taču neietekmē tā funkcijas vai, piemēram, misiju, ja šai iestādei pašvaldība uzticētu kļūt par visa novada kultūras centru.


Sigita Seimane: Man reti sanāk apmeklēt kultūras pasākumus, tāpēc īsti par nosaukumu maiņu viedokļa nav. Bet ,par cik novadi ir apvienoti, tad tas būtu tikai likumsakarīgi, ja mainītos arī nosaukums. Kultūras pārvalde veic savu profesionālo darbu.

Komentāri (0-4/4)

 • Arta
  16.09.2021 23:15
  Ja abus pilsětas kultūras namus apvienotu vienā iestādě ar vienu vadību un kopīgu plānu, tad tas varětu būt Jěkabpils kultūras centrs. Bet , ja paliek atseviśķas iestādes, kā paślaik, tad nekādā gadījumā nebūtu jāpazaudě Krustpils vārds.
 • Ilga Cimbule
  16.09.2021 20:26
  Kultūrdiletantisms un lokālās vēstures nezināšana. Krustpils nav un nekad nebūs Sēlija, ņemot vērā to,ka hernhūtisms nonāca līdz Krustpilij, bet Sēlijā, Ilūkstē un Dvietē darbojās jezuīti.Krustpils nosaukumu saglabāt!
 • po
  16.09.2021 16:38
  Krustpils ir Krustpils!
 • Ilze
  16.09.2021 16:03
  Pievienojos cienījamās Rakstnieces viedoklim

Atstājiet komentāru