2022.gada 2. oktobris

Ilma, Skaidris

Aizkavējoties remontdarbiem Jēkabpils valsts ģimnāzijā, meklēs iespējas nodrošināt mācības citās telpās

Aizkavējoties remontdarbiem Jēkabpils valsts ģimnāzijā, meklēs iespējas nodrošināt mācības citās telpās

Otrdien, 6.jūlijā Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs Raivis Ragainis, vietnieks izglītības un kultūras  jautājumos Alfons Žuks un Jēkabpils Valsts ģimnāzijas vadība tikās darba sanāksmē un pārrunāja mācību procesa uzsākšanu no 1.septembra, informē Jēkabpils novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību speciāliste.

Domes vadībai un ģimnāzijas pārstāvjiem, pārrunājot projekta “Jēkabpils vispārējās izglītības iestāžu mācību vides un infrastruktūras uzlabošana” norises gaitu, tika secināts, ka šobrīd ir liela nobīde nospraustajiem projekta izpildes termiņiem, kas attiecīgi dara bažīgu mācību procesa uzsākšanu Jēkabpils Valsts ģimnāzijas telpās no 1.septembra.

Kā pēc sarunas uzsvēra vietnieks izglītības un kultūras  jautājumos Alfons Žuks: “Šodienas darba sarunas laikā faktiski secināju, ka Jēkabpils Valsts ģimnāzijas telpās nevarēs uzsāk mācību procesu no 1.septembra. Meklēšu risinājumu, kur un kā varētu pilnvērtīgi nodrošināt mācību procesu skolēniem.”

Darba sanāksmē pārrunāti un piedāvāti dažādi risinājumi, kuri tiks prezentēti un apspriesti jau tuvākajā domes sēdē kopā ar novada domes deputātiem.

Informācijai:

Pārbūves darbi norit projekta “Jēkabpils vispārējās izglītības iestāžu mācību vides un infrastruktūras uzlabošana” (Nr. 8.1.2.0/18/I/007)  ietvaros. Projekta mērķis ir divu Jēkabpils vispārizglītojošo skolu modernizācija -  Jēkabpils 2.vidusskolas un Jēkabpils Valsts ģimnāzijas mācību vides infrastruktūras uzlabošana, nodrošinot izglītojamo vajadzībām atbilstošas vispārējās izglītības pakalpojuma pieejamību un sekmēt kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības satura pakāpenisku ieviešanu. Darbi Jēkabpils 2.vidusskolā jau ir noslēgušies.

Jēkabpils Valsts ģimnāzijā plānota:

Ergonomiskas mācību vides izveide mūsdienīga mācību procesa nodrošināšanai;
IKT risinājumu ieviešana un pieejamības nodrošināšana;
Sporta infrastruktūras pārbūve;
Reģionālā metodiskā centra attīstība.
Projekta realizācijas laiks plānots līdz 2022. gada decembrim.
Projekta kopējās izmaksas 24 526 991,53 EUR, t.sk. attiecināmās izmaksas 21 545 786,48 EUR, kur: ERAF līdzfinansējums 27,84% – 5 997 563,97 EUR; Valsts budžeta dotācija 18,04% – 3 887 055,63 EUR; Pašvaldības finansējums 54,12% – 11 661 166,88 EUR, neattiecināmās izmaksas – 2 981 205,05 EUR.

Komentāri (0-1/1)

  • Mamma
    07.07.2021 09:23
    Nu riktīgi dumjš tā kolarado vabole. Kur var atrast tās vietas, nav jau pazaudēts zīmulis.

Atstājiet komentāru