2023.gada 26. septembris

Gundars, Knuts, Kurts

Ērģeļu reģistru restaurācija Atašienes baznīcā noslēgsies ar koncertu

Monsinjora Pētera Vilcāna piemiņas fonda valdei (turpmāk, MPVPF) 2021.gada pavasaris bija apjomīgu darbu pārpilns. Tika iesniegti trīs projekti un visi projekti konkursos uzvarēja, iegūts kopējais finansējums - EUR 5970. Līdz ar to noslēgsies pilnīga ērģeļu reģistru restaurācija Atašienes baznīcā, Monsinjora Pētera Vilcāna piemiņas fonda valdes vārdā informē Ilga Cimbule.

•    Valsts Kultūrkapitālfonda fonds ērģeļu 6.reģistra restaurācijai piešķīra EUR 2500,00,
•    Zemgales Plānošanas reģiona "Latvijas Valsts mežu atbalstītās Zemgales kultūras programmas 2021" projektu konkursā tika iegūti EUR 2500,00 ērģeļu 4.reģistra restaurācijai.
•    Krustpils novada pašvaldība,  NVO konkursā, atbalstīja ar EUR 970,00 projektu  "Vēsturisko ērģeļu koncerts Atašienes baznīcā", norise plānota 2021.gada

28.novembrī Pirmajā Adventā. Koncertā piedalīsies  ērģeļnieki-profesionāļi un tā būs vēsturisko ērģeļu restaurācijas noslēguma prezentācija visiem interesentiem. 

Projektu svarīgākais mērķis ir restaurēt Atašienes baznīcā atlikušos  ērģeļu reģistrus, lai vēsturiskās ērģeles  pilnskanīgi skanētu gan koncertos, gan ikdienas sv. Misēs.  Līgumi tika noslēgti ar profesionālu ēŗģeļnieku- restaurācijas meistaru Jāni Pelši (attēlā) 

Atašienes pagasta iedzīvotājiem zināms, ka ērģeles pārvestas no Balvu katoļu baznīcas, un 2019.gadā uzstādītas Atašienes baznīcā. Ērģeles ir unikāls instruments, tās būvētas 20.gadsimta pirmajā desmitgadē, un to veicis nezināms poļu izcelsmes meistars. Mūsdienās ērģeles ir mazo baznīcu lepnums. Atašienes baznīca ir Valsts kultūras piemineklis, bet ērģelēm ir vietējās nozīmes  mākslas pieminekļa statuss. Svarīgi ir saglabāt sakrālo kultūras mantojumu un to nodot nākamajām paaudzēm.
Monsinjors Pēteris Vilcāns uzskatīja, ka garīgā audzināšana ietver sevī mūziku, estētiku, sakrālo mākslu. Tai ir nozīmīga loma indivīda vērtību izveidē. Ērģeļu skanējums sniedz ikvienam emocionālu līdzpārdzīvojumu gan baznīcas tradīcijās, gan profesionālu koncertu norisēs. Lai ērģeles izmantotu mūsdienu dzīves apritē, tām jābūt darba kārtībā, tāpēc MPVPF valde divu gadu laikā ir iesniegusi vairākus projektus un konkursos ieguvusi  finansējumu par 4.;5.;6. ērģeļu reģistru restaurāciju-  atjaunošanu.

Atašienes baznīcas ērģeļu 4. un 5.reģistra restaurācija ir Zemgales Plānošanas reģiona   kultūras projektu konkursa ”Latvijas Valsts mežu un Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītā Zemgales Kultūras programma” 2020.gadā un 2021.gadā atbalstīta, bet 6.reģista atjaunošana  ir Valsts Kultūrkapiltāla fonda projekta konkursa rezultāts 2021.gadā. MPVPF valde projektu noslēgumā pieliks informācijas plāksnīti par projektu finansētājiem, un līdz ar to noslēgsies Atašienes baznīcas ērģeļu restaurācija.
Monsinjora Pētera Vilcāna piemiņas fonda valde 03.04.2021. Atašienes kultūras centrā saņēma Krustpils novada un priekšsēdētāja Kārļa Pabērza parakstītu GODA RAKSTU par kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu! 

MPVPF valde izsaka visiem pateicību par novērtēšanu un izvirzīšanu apbalvojumam, kā arī pateicās visiem, kuri bijuši atsaucīgi kopējā mērķa sasniegšanā. Paldies par konsultācijām Sanitai Larionovai (ZPR), Vitai Vilkai (KKF), par sadarbību priesterim Viktoram Naglim,  ērģeļniecei- pedagoģei Bernadetai Eversai, atbalstītājiem - Veronikai Baltmanei, Janīnai Višņevskai, Vēsmai Turkopolei, Ritai Pastarei, Ilonai Zalānei. Paldies Krustpils novada pašvaldības administrācijai! Kopīgi darām, lai saglabātu kultūras mantojumu!

Avots: MPVPF valde, www.monsinjorspeterisvilcans.lv

Atstājiet komentāru