2022.gada 2. oktobris

Ilma, Skaidris

Par XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku notikumu Jēkabpilī

Saskaņā ar VISC izstrādātu dziesmu un deju svētku ceļa “Saulesvija” plānojumu informējam, ka Viesītes, Salas, Jēkabpils, Krustpils novadu un Jēkabpils pilsētas dziesmu svētku kolektīviem XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku notikums norisināsies Jēkabpilī 16. jūlijā plkst.13.00 -14.30 Krustpils pils pagalmā.

VISC ar svētku auto nogādās katram dalībniekam, kurš gatavojies svētkiem un ir aktualizēts datu bāzē, Pateicības rakstu un atbalstītāju sarūpētās dāvanas. Norise plānots vienas stundas garumā.

Svētku ceļa “Saulesvija” Jēkabpilī norises gaitas aktivitātes:

svētku auto sagaidīšana,
atvesto pateicību un simboliska plakāta nodošana pašvaldības pārstāvim,
svētku vēstnieka uzruna,
simboliskās Saules ripas ripināšana,
kolektīvu vadītāju, dalībnieku filmēšana un intervijas,
 atbalstītāju un pašvaldību sagādāto tencinājumu izsniegšana kolektīviem, kolektīvu vadītāji, izglītības iestāžu vadītājiem (organizē IP un koordinatori).

Norisē aicināti piedalīties Jēkabpils novada pašvaldības pārstāvji, izglītības iestāžu direktori, kolektīvi, kolektīvu vadītāji:

            Ābeļu pamatskolas folkloras kopa “Mikālēni”

(kol. vad. Iveta Bērziņa)        

            Dignājas pamatskolas folkloras kopa “Dignōjīši”

(kol. vad. Aīda Bikauniece)

            Zasas vidusskolas 1. -2. klašu tautas deju kolektīvs "Dzirnupīte"

(kol. vad. Ieva Ģeidāne)        

            Zasas vidusskolas 3. - 4. klašu tautas deju kolektīvs "Dzirnupīte"

(kol. vad. Daiga Ģeidāne)

            Zasas vidusskolas 8. - 12. klašu tautas deju kolektīvs "Dzirnupīte"

(kol. vad. Daiga Ģeidāne)

            Krustpils pamatskolas 5.-9.klašu koris

(kol. vad. Zaļina Višņakova) 

            Krustpils pamatskolas folkloras kopa "Krauķi"

(kol. vad. Inna Kokmane)      

            Vīpes pagasta kluba bērnu un jauniešu folkloras kopa "Lākači"

(kol. vad. Agnese Lukjanova)

            Viesītes vidusskolas 5.-9.klašu tautas deju kolektīvs “Augšzemīte”

(kol. vad. Andris Kivlenieks, Mārīte Kivleniece)

Viesītes vidusskolas 10.-12.klašu tautas deju kolektīvs “Augšzeme”

(kol. vad. Andris Kivlenieks, Mārīte Kivleniece)

Viesītes vidusskolas 5.-12.klašu koris           

(kol. vad. Zina Pomjalova)

Viesītes Mūzikas un mākslas skolas 5.-6.klašu tautas deju kolektīvs “Danceri’

(kol. vad. Kristīne Pazuha)

Biržu pamatskolas 5.-9. klašu tautas deju kolektīvs  

(kol. vad. Kristīne Pazuha)

Salas vidusskolas 5. - 9.klašu koris "Dominante"     

(kol. vad. Ilze Gaidele)

            Arvīda Žilinska Jēkabpils mūzikas skolas kamerorķestris    

(kol. vad. Mārtiņš Bergs)

Jēkabpils 2. vidusskolas pūtēju orķestris "Intervāls" 

(kol. vad. Aleksandrs Piļščikovs)

Jēkabpils 1.-2. klašu tautas deju kolektīvs "Pastalnieki"       

(kol. vad. Aija Rūliete)

Jēkabpils BJC 3.-4. klašu tautas deju kolektīvs "Pastalnieki"           

(kol. vad. Aija Rūliete)

Jēkabpils BJC 5.-6. klašu tautas deju kolektīvs "Pastalnieki"           

(kol. vad. Aija Rūliete)

Jēkabpils BJC 7.-9. klašu tautas deju kolektīvs "Pastalnieki"           

(kol. vad. Aija Rūliete)

Jēkabpils BJC 7.-9. klašu tautas deju kolektīvs "Pastalnieki"           

(kol. vad. Aija Rūliete)

Jēkabpils BJC 10.-12. klašu tautas deju kolektīvs "Pastalnieki"       

(kol. vad. Aija Rūliete)

Jēkabpils BJC 7.-9. klašu tautas deju kolektīvs "Delverēni" 

(kol. vad. Ingrīda Feldmane)

Jēkabpils BJC 3.-4. klašu tautas deju kolektīvs "Ābolēni"    

(kol. vad. Maruta Mīlīga)

Jēkabpils 3. vidusskolas tautas deju kolektīvs "Akmentiņš" 

(kol. vad. Maruta Mīlīga)

Jēkabpils Valsts ģimnāzijas tautas deju kolektīvs "Kauranieši"        

(kol. vad. Ingrīda Feldmane)

            Jēkabpils 2. vidusskolas 5.-6. klašu koris "Kā putni..."         

(kol. vad. Gunta Davidovska)

Jēkabpils 2. vidusskolas zēnu koris "Tērcītes"          

(kol. vad. Agnese Levinska)

Jēkabpils 3. vidusskolas 5.-9. klašu koris "Lai skan!"           

(kol. vad. Ligita Ašnevica)

Jēkabpils 3. vidusskolas zēnu koris "Dinamika"       

(kol. vad. Santa Kasparsone)

Jēkabpils 3. vidusskolas jauktais koris "Triole"         

(kol. vad. Santa Kasparsone)

Jēkabpils Valsts ģimnāzijas jauktais koris "Ritums" 

(kol. vad. Sandra Bondare)

Jēkabpils Bērnu un jauniešu centra mūsdienu deju grupa "Super Mix"

(kol. vad. Maruta Mīlīga)

Jēkabpils Bērnu un jauniešu centra bērnu mākslas studija    

(kol. vad. Anda Ozoliņa- Krūmiņa)

Jēkabpils Valsts ģimnāzijas mākslas studija 

(kol. vad. Aija Rogāle)

Saskaņā ar Ministru kabineta 2021.gada 15.jūnija rīkojumu Nr. 412 „Par XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku norises laiku” XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki notiek no 2021.gada 2.jūlija līdz 2021.gada 30.oktobrim Latvijas teritorijā un pamatojoties uz Dziesmu un deju svētku likuma pārejas noteikumu 9. punktu, XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki tiek rīkoti, ievērojot attiecīgos epidemioloģiskās drošības pasākumus Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai. Piedalīšanās tajos ir brīvprātīga, ievērojot atļauto dalībnieku skaitu.
Ņemot vērā epidemioloģiskās drošības pasākumus, “Saulesvija” notikums norisināsies bez skatītājiem, tikai ar atļauto dalībnieku skaitu.

Dziesmu un deju ceļa “Saulesvija” norises plānotas kā svētku auto ceļojums pa Latvijas pašvaldībām jaunajā administratīvajā sadalījumā, svētku vēstneša tikšanās ar pašvaldību pārstāvjiem, nododot pateicības un svētku atbalstītāju sarūpētās dāvanas kolektīviem.

Visas norises plānots iemūžināt videoierakstos. Šie materiāli tiks nodoti Rakstniecības un mūzikas muzejam topošās Dziesmu un deju svētku ekspozīcijas vajadzībām kā spilgta 21.gadsimta liecība.

Svētki ir tur, kur esam mēs!
Svētki ir tādi, kādi esam mēs!
 

Vita Talla
Jēkabpils BJC
kultūrizglītības darba metodiķe

Atstājiet komentāru