2022.gada 2. oktobris

Ilma, Skaidris

Jēkabpils Valsts ģimnāzijas skolēniem klātienes mācību procesu plāno nodrošināt trīs ēkās

Jēkabpils Valsts ģimnāzijas skolēniem klātienes mācību procesu plāno nodrošināt trīs ēkās

Jēkabpils novada domes finanšu komitejas sēdē tika skatīts jautājums „Par nomas līguma noslēgšanu“, kas paredz nomāt telpas Jēkabpilī, Palejas ielā 32, kur iepriekš atradās vakarskola, Jēkabpils Valsts ģimnāzijas skolēnu klātienes mācību procesa nodrošināšanai. Nomas maksa mēnesī sastādīs 1555,46 eiro bez PVN. Finanšu komitejā šis lēmuma projekts tika atbalstīts un virzīts apstiprināšanai uz domes sēdi, kas notiks 19.augustā. Savukārt skolēni un vecāki par mācību procesa organizēšanu tiks detalizēti informēti 20.augustā E-klasē, interneta resursos (skolas un pašvaldības mājas lapā) un sociālo tīklu kontos.

Pēc Finanšu komitejas sēdes Jēkabpils novada domes mērs Raivis Ragainis (LZP), mēra vietnieks attīstības jautājumos Kārlis Stars (NA) un Jēkabpils Valsts ģimnāzijas direktors Valerjans Vizulis vietējo mediju žurnālistus informēja plašāk par pašvaldības plāniem nodrošināt klātienes mācību procesu Jēkabpils Valsts ģimnāzijā.

“Šobrīd mūsu atbildība ir nodrošināt, lai 1.septembrī Jēkabpils Valsts ģimnāzijas skolēni varētu uzsākt mācības klātienē tam atbilstošās telpās. Tika izskatīti varianti par attālinātām mācībām vai mācību organizēšanu maiņas, bet tomēr lēmām meklēt risinājumus klātienes mācību nodrošināšanai. Tiks papildus risināti jautājumi arī par sabiedriskā transporta nodrošināšanu, jo mācības skolēniem notiks vairākās ēkās,” saka Raivis Ragainis.

Lai nodrošinātu klātienes mācības visiem 500 Jēkabpils Valsts ģimnāzijas skolēniem un darba vidi 60 pedagogiem, nepieciešamas papildus telpas 900m2 apmērā. Šobrīd ir zināms, ka daļa ģimnāzijas audzēkņu tiks izvietota Jēkabpils 2.vidusskolas brīvajās telpās Rīgas ielā 200A. Tāpat daļa (10.-12.klases) tiks izvietotas Jēkabpils 2.vidusskolā Jaunajā ielā 44. Tāpat arī iecerēts nomāt telpas no SIA “Ciemupe” Palejas ielā 32. Telpas Rīgas ielā 200A un Palejas ielā 32 atrodas tuvu un nepieciešamības gadījumā skolēni var pagūt pāriet no telpām vienā ēkā uz otru.

Valerjans Vizulis skaidroja, ka papildus telpas Palejas ielā 32 ir nepieciešamas, lai 7.- 9. klašu skolēni varētu mācīties dienas maiņās,  un  šiem skolēniem tiktu nodrošināta iespēja apmeklēt arī mūzikas, mākslas un sporta interešu izglītības nodarbības. Arī 10.-12. klašu skolēniem tas dotu iespēju ar esošajai situācijai optimālu mācību dienas pagarinājumu par divām stundām pabeigt mācības līdz plkst.19.00. Lai atrisinātu telpu jautājumu, 10.-12.klašu skolēniem mācību diena sāktos nedaudz vēlāk, piemēram, pulksten 11.00. Valerjans Vizulis skaidroja, ka vecāko klašu skolēniem vienā dienā daļa mācību stundas plānotas 2.vidusskolas telpās Jaunā ielā 40 un daļa 2.vidusskolas telpās Rīgas ielā 200A. Lai skolēniem nodrošinātu operatīvu pārvietošanos no mācību telpām labajā krastā uz kreiso krastu, tiek risināts jautājums par skolēnu autobusu, kas ar tiešo reisu audzēkņus nogādās no vienas mācību ēkas uz otru.  Valerjans Vizulis piebilda, ka skolēniem tiks dots pietiekami ilgs laiks, lai paēstu pusdienas un pārbrauktu no viena krasta uz otru. Tāpat arī viņš sacīja, ka skolai ir pietiekami līdzekļu, lai pārvāktos uz telpām Palejas ielā 32, kā arī vajadzīgās mēbeles mācību procesam.

Jau ziņots, ka Jēkabpils Valsts ģimnāzijas būvdarbi nopietni kavējas un kā cerēts skolas ēkā no septembra mācību darbs nevarēs sākties. Kārlis Stars sacīja, ka dažādu iemeslu dēļ notikusi kavēšanās un patlaban  no jaunā korpusa būvdarbu apjoma ir izpildīti tikai 48%, bet kopējā darbu izpilde tikai 25%. Būvuzņēmējam uzdots līdz novembra beigām pabeigt visus darbus skolas jaunajā korpusā.

“Uzskatām, ka būvnieks nav piesaistījis pietiekamu darbinieku skaitu, lai iekļautos laika grafikā. Būvdarbus ietekmē arī materiālu izmaksu kāpums un būvniecības tirgus pieaugums valstī, kas ģenerāluzņēmējam kavē apakšuzņēmēju piesaisti, tāpat būvdarbu laikā tika konstatēts, ka nepieciešami papildus darbi un bija jāveic būvprojekta izmaiņu sagatavošana un ekspertīze. Piemēram, būvniecības laikā skolas jaunā korpusa nesošajās gala sienās un pamatu konstrukcijā tika konstatētas plaisas, un bija nepieciešams veikt padziļinātu ēkas tehnisko apsekošanu, pamatu un būvpamatnes ģeotehnisko izpēti. Ēkas tehniskās apsekošanas atzinuma, būvprojekta izmaiņu sagatavošana un ekspertīze ilga 6 mēnešus,” saka Kārlis Stars.

Viņš piebilst, ka atbilstoši noslēgtajam būvdarbu līgumam, objektam ir jābūt nodotam ekspluatācijā līdz 2022. gada maijam, taču ja darbi turpināsies līdzšinējos tempos, tad maz ticams, ka līdz pavasarim pagūs tos pabeigt. Kārlis Stars izteica cerību, ka līdz nākamā gada 1.septembrim, skola būs gatava uzņemt skolēnus, norādot, ka pašlaik pašvaldības interesēs ir, lai darbi objektā neapstājas, tāpēc tiek turpināts meklēt kompromisus ar būvuzņēmēju.

Būvdarbus Jēkabpils Valsts ģimnāzijā veic SIA “Zeng”. Pārbūves darbi norit projektā “Jēkabpils vispārējās izglītības iestāžu mācību vides un infrastruktūras uzlabošana”. Projekta mērķis ir divu Jēkabpils vispārizglītojošo skolu modernizācija -  Jēkabpils 2.vidusskolas un Jēkabpils Valsts ģimnāzijas mācību vides infrastruktūras uzlabošana, nodrošinot izglītojamo vajadzībām atbilstošas vispārējās izglītības pakalpojuma pieejamību un sekmēt kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības satura pakāpenisku ieviešanu. Darbi Jēkabpils 2.vidusskolā jau ir noslēgušies.

Jēkabpils Valsts ģimnāzijā plānota:
•    Ergonomiskas mācību vides izveide mūsdienīga mācību procesa nodrošināšanai;
•    IKT risinājumu ieviešana un pieejamības nodrošināšana;
•    Sporta infrastruktūras pārbūve;
•    Reģionālā metodiskā centra attīstība.

Projekta realizācijas laiks plānots līdz 2022. gada decembrim.

Projekta kopējās izmaksas 24 526 991,53 EUR, t.sk. attiecināmās izmaksas 21 545 786,48 EUR, kur: ERAF līdzfinansējums 27,84% – 5 997 563,97 EUR; Valsts budžeta dotācija 18,04% – 3 887 055,63 EUR; Pašvaldības finansējums 54,12% – 11 661 166,88 EUR, neattiecināmās izmaksas – 2 981 205,05 EUR.Komentāri (0-2/2)

 • Vija
  13.08.2021 20:28
  Iesaku pilsētas skolēniem pamācīties, uz laiku, SALAS VIDUSSKOLĀ. Mācamies vienā ēkā, vienā maiņā. Skolotāji vakcinēti.
  Ērta satiksme - no 1.septembra jauns 4. maršruts nāk klāt uz Salu.
  Lasi vairāk PAR SKOLU: www.salas.lv un https://www.facebook.com/SALASvsk
 • Ttt
  13.08.2021 12:31
  O cik skaisti būs. Uz tilta mullaas šuves un puse pilsētas vedīs bērnus uz otru krastu. Izcils risinājums.

Atstājiet komentāru