2022.gada 2. oktobris

Ilma, Skaidris

Aicina uz EUROPE DIRECT Jēkabpils centra atklāšanu

Aicina uz EUROPE DIRECT Jēkabpils centra atklāšanu

2021.gada 1.maijā, visā Eiropā darbu uzsāka vairāk nekā 420 EUROPE DIRECT centri. EUROPE DIRECT centra Jēkabpilī (ED Jēkabpils centrs) darbību līdz 2025.gadam nodrošinās Jēkabpils Agrobiznesa koledža.

Aicinām uz ED Jēkabpils centra svinīgo atklāšanu 20.augustā plkst. 19.00 Jēkabpils Agrobiznesa koledžas iekšpagalmā, Pasta ielā 1, Jēkabpilī. 

No plkst. 18:00 līdz 20:00 būs pieejama ED centra apskate, kā arī piedāvātas digitālas, radošas un izzinošas aktivitātes. Pasākuma laikā notiks ED Jēkabpils centra organizētā “Velo – foto orientēšanās” pasākuma dalībnieku apbalvošana.

ED Jēkabpils centra mērķis ir veidot labāku izpratni par to, kā darbojas Eiropas Savienība, un informēt iedzīvotājus par tās sniegtajām iespējām un aktualitātēm.

Centrs aktīvi un pastāvīgi sadarbosies ar iedzīvotājiem, lai nodrošinātu lielāku iesaisti, organizēs informācijas un iesaistīšanas darbības, lai dotu iespēju pilsoņiem izdarīt apzinātu izvēli par ES nākotni, pilnvērtīgi piedaloties Eiropas demokrātiskajā procesā.

ED Jēkabpils centrs 2021.gadā organizēs aktivitātes, pamatojoties uz Eiropas Komisijas izvirzītajām prioritātēm “Eiropas Zaļais kurss” un “Digitālajam laikmetam gatava Eiropa”.

Ikdienā komunicējot ar iedzīvotājiem, centra un pasākumu apmeklētājiem, tiks veikta uzskaite par interesējošiem jautājumiem, būtiskākajām bažām un vietējo iedzīvotāju izpratni par Eiropas Savienību.

ED Jēkabpils centrs nostiprinās komunikāciju izglītības iestādēs par Eiropas Savienības jautājumiem, popularizējot oficiālos mācību materiālus par Eiropas Savienību. Skolu jaunieši tiks iesaistīti izglītojošās aktivitātēs un piedalīsies skolotāju mācību par ES jautājumu organizēšanā. Skolām tiks piedāvāti dažādi elektroniski un drukas materiāli par Eiropas Savienību, ko izmantot mācību procesā. 

Tiks veidota sadarbība ar Eiropas Savienības izpratnes veicināšanas vai informācijas tīkliem sabiedrības informēšanai un izglītošanai par Eiropas Savienību. 

EUROPE DIRECT palīdz noteikt ES politikas aspektus, kuri ir svarīgi vietējā līmenī, un var izstrādāt vietējām vajadzībām atbilstošus vēstījumus un pasākumus. Izmantojot informēšanas un iedzīvotāju iesaistīšanas darbības, EUROPE DIRECT palīdz sagatavot augsni Komisijas un Parlamenta stratēģiskajām politiskajām prioritātēm. 

EUROPE DIRECT arī uzklausa iedzīvotāju vēlmes un nodrošina atgriezenisko saiti ar ES iestādēm. 

EUROPE DIRECT cieši sadarbojas ar Komisijas pārstāvniecībām un Eiropas Parlamenta birojiem attiecīgajās dalībvalstīs. Tie iespēju robežās sadarbojas ar citiem ES informatīvajiem tīkliem un vietējiem kontaktpunktiem un veicina apmaiņu un koordināciju starp tiem.

EUROPE DIRECT Jēkabpils centrs atrodas Pasta ielā 1, Jēkabpilī, Jēkabpils Agrobiznesa koledžas bibliotēkas telpā (ieeja no pagalma puses).

Interesējošus jautājumus var sūtīt uz e-pastu: ed_jekabpils@jak.lv

Par dažādām aktualitātēm un organizētajiem pasākumiem informācija atrodama mājas lapā https://jekabpils.jak.lv/lv/europe-direct-/ kā arī sociālā tīkla Facebook vietnē https://www.facebook.com/EDJekabpils

Atstājiet komentāru