2022.gada 2. oktobris

Ilma, Skaidris

Atjaunota Mīlestības taka Viesītē no Brīvības ielas līdz Viesītes mazajam ezeriņam

Atjaunota Mīlestības taka Viesītē no Brīvības ielas līdz Viesītes mazajam ezeriņam

Pašvaldība īstenojusi projektu, atjaunojot Mīlestības takas bruģa segumu no Brīvības ielas līdz Viesītes mazajam ezeriņam. Lai gājēju celiņu padarītu interesantu ģimenēm ar bērniem, skolu audzēkņiem un pilsētas viesiem, uz bruģa tapušas 3 spēles ar veiklības uzdevumiem. Taka papildināta ar soliņu un atkritumu urnu, kā arī informācijas stendu, kurā asprātīgu pantiņu veidā cilvēki tiek informēti par to, ko ieteicams darīt vai nedarīt, atrodoties dabā.

Būvdarbus veica SIA “CBB” un būvuzraudzību SIA “KRDB”. Projekta kopējas izmaksas ir EUR 31655,45 EUR, attiecināmās izmaksas 24973,25 EUR, publiskais finansējums 22475,92 EUR un pašvaldības finansējums 6682,20 EUR.

Projekts Nr. 20-05-AL24- A019.2202 “Mīlestības takas 4. kārta – Viesītes Mazā ezeriņa veiklības takas izveidošana” tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansētās Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.

 Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests. Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/ruraldevelopment-2014-2020/index_lv.htm.

Avots: jekabpils.lv

Atstājiet komentāru