2022.gada 19. augusts

Imanta, Melānija

Raidījumu cikla Latvija mūsu mājas viešņa Sofija Podžuna

Sofija Podžuna ir viena no Jēkabpils Poļu biedrības „Rodacy" aktīvajām dalībniecēm, kas šajā biedrībā darbojas jau no pirmās dienas. Biedrībai šoruden apritēs jau 20 gadi, un tā ir viena no pirmajām mazākumtautību biedrībām Jēkabpilī. Sofijas kundze dalīsies bērnības atmiņās par savu dzīvi, par poļu, latviešu un citu tautību cilvēku kopīgajiem likteņiem, priekiem un bēdām, dzīvojot Latvijā.