2022.gada 17. augusts

Oļegs, Vineta

„Krievu senatnes” muzejā godā tur slāvu vēsturi un kultūru

„Krievu senatnes” muzejā godā tur slāvu vēsturi un kultūru

Valentina Ivanova
Valentīna Ivanova teic, ka sarkanais stūris ikvienā mājā bijusi nozīmīgākā vieta

Viena no Latgales reģionam raksturīgām īpatnībām ir tās daudzveidīgais nacionālais sastāvs. Dažādu tautību un etnisko grupu savstarpējā mijiedarbība daudzu gadsimtu laikā ir radījusi tradīcijām bagātu kultūru. Tās neatņemama sastāvdaļa ir vecticībnieki, kas, gadu desmitiem ilgi dzīvojot Latvijā, spējuši gan saglabāt savas kultūras īpatnības, gan integrēties latviskajā vidē. Līvāni lepojas ar 2. vidusskolas muzeju „Krievu senatne", ko izveidojusi un vada skolotāja Valentīna Ivanova. Laikraksta „Ceturtdiena" pielikums „Latvija – mūsu mājas" viesojās muzejā, lai uzzinātu tā tapšanas vēsturi un iepazītu ekspozīciju.

Jau ieejot pa skolas durvīm, mūs apņem starpbrīžiem raksturīgā kņada un krievu kultūrai tik dabīgā laipnība un pretimnākšana. Mēs tiekam sagaidīti un pa gaiteņu labirintu aizvesti līdz skolas muzejam, kur mūs sagaida tā izveidotāja, skolotāja Valentīna Ivanova.

Atstājiet komentāru